Alergie ve 21. století

25.11.2012 21:13

V představách lidí vystupují alergie obvykle jako nedobytná pevnost, na jejíž hradby medicína opakovaně útočí arzenálem chemických léků různého druhu. Úspěchy klasické medicíny na tomto bitevním poli jsou však jen dílčí a dočasné; celistvost hradeb bývá rychle obnovena, a co se odehrává za nimi, zůstává tajemstvím.

 

Alergie je ve své podstatě přecitlivělost na cizorodou bílkovinu. Aniž bychom si to uvědomovali, je náš organismus prakticky neustále "bombardován" bílkovinnými částicemi. Bílkovina je nejen součástí stravy. Bílkovinnými částicemi jsou také pylová zrnka, prach, roztoči, chlupy zvířat nebo peří.

 

Trocha teorie

Nejsnazší vstupní bránu do organismu představují dýchací cesty. Právě v této oblasti se alergie většinou rozbují nejsilněji. Zdravé sliznice dýchacího traktu jsou vybaveny řasinkovým epitelem, který nejen že brání vstupu nežádoucích bílkovin do organismu, ale zároveň tyto látky posouvá směrem ven z těla. Všechny orgány však řasinkový epitel nemají, anebo jej mohou mít porušený. Vedle řasinek hrají důležitou úlohu také fagocyty, což jsou speciální bílé krvinky, které mají schopnost bílkovinnou částici pohltit a prostřednictvím lymfatického a krevního systému ji odvést pryč z organismu.

 

Důležitá imunita

Obranné schopnosti organismu jsou závislé na mnoha faktorech, jako např. zatížení organismu toxiny, nečistota životního prostředí nebo naopak přílišná sterilita, či stres. Mimořádně znečištěné životní prostředí nebo infekce dokáží zaměstnat imunitní systém natolik, že jeho kapacita nemusí na vše stačit. Pokud jsou sliznice trvale zatíženy částicemi cizorodé bílkoviny, může nastat situace, že se imunitní buňky musí věnovat jinému, důležitějšímu problému. Nelikvidovaná cizorodá bílkovina je pak odsunuta, to znamená, že je zabudována přímo do sliznice. A problém je na světě. Tyto bílkovinné částice totiž sliznici trvale provokují k zánětlivé reakci, kterou pociťujeme třeba jako chronickou rýmu.

 

Předkové nekýchali

Zajímavá je skutečnost, že před sto a více lety se alergie vyskytovaly pouze ojediněle, zatímco dnes jimi trpí asi 20 procent populace! Přitom alergeny neboli látky, které mohou alergii vyvolávat, byly součástí životního prostředí odnepaměti. A lidé s nimi žili v daleko větším souladu než dnes. Mít nějaký typ alergie se v současnosti stává samozřejmým standardem. Proč? Jednou z hlavních příčin tohoto stavu mohou být jedovaté látky, které vznikají a uvolňují se do životního prostředí při průmyslové výrobě. Dále je třeba si uvědomit, že se v průběhu dvacátého století podstatně změnila i strava člověka. Většina potravin  se začala vyrábět průmyslově, za pomoci různých chemických postupů. Jen málokdo si dnes může dovolit luxus vlastní farmy. Problém často spočívá i v nekontrolovaném množství potravy, které přijímáme, a to již od útlého věku.

 

Dědictví jménem alergie

V současnosti stále narůstá počet alergických dětí - kojenců a batolat nevyjímaje. Jak je to možné? Na vině je zejména dědičnost. Už v průběhu nitroděložního vývoje plodu se totiž mohou do jeho nervového systému dostávat toxiny z těla matky! Dítě tak s největší pravděpodobností dostane od matky alergičky do vínku i přecitlivělost na některou bílkovinu. A protože těhotenství a mateřství představují nejzodpovědnější období v životě ženy, měla by na ně být náležitě připravena. Je proto vhodné, aby se detoxikaci svého těla a řešení zdravotních problémů věnovala ještě před tím, než otěhotní.

 

Jak fungují antihistaminika

Současná medicína používá pro léčbu alergií především lokální prostředky. Jejich trik spočívá v tom, že způsobují oplasknutí otoků a stahují cévy, aby se zabránilo tvorbě sekretu a hlenu. Farmaceutické firmy se předhánějí, kdo přijde s lepším lékem, který z nich bude nejúčinnější, nejsilnější, s co nejkratší dobou nástupu účinků. Vlastní příčinu alergií, která může být v organismu hluboko zakořeněná, však nikdo z nich neřeší. Příčin vzniku alergie je přitom mnoho - problém může být v mozku, v oslabené imunitě, v toxinech, které narušují chod lymfatického systému a dýchacího ústrojí... To vše a mnohé další záležitosti mohou způsobit přecitlivělost organismu na jakoukoli bílkovinu. Není výjimkou, když zdánlivě zdravý člověk najednou dostane alergii na pyl, prach, ořechy, ale také například na sperma, aviváž, kosmetické výrobky a další.

 

Jak se zbavit alergie?

Návodů na to, že jak zmírnit příznaky alergií, existují desítky, možná i stovky. Lze se však alergie zbavit nadobro? Ano! V první řadě je třeba odstranit z těla cizorodou bílkovinu. Některé tkáně, zejména ty stresované, však odchodu bílkoviny z těla brání. Důležitou roli v likvidaci alergií proto hraje psychická pohoda a snaha eliminovat stress na minimum. Ačkoli klasická medicína proti tomuto tvrzení bojuje, čínská medicína vidí příčinu vzniku alergií především v lidském mozku. A protože lidské přemýšlení je tou nejsilnější a zároveň nejméně "vychovanou" složkou člověka, můžeme být alergičtí skutečně na vše, nač jen pomyslíme.

 

Spojením šetrné detoxikace a posilováním ducha může velice snadno vzniknout metoda, která nám umožní, že se tradiční rozdělení rolí, nastíněné v úvodu tohoto článku, otočí. Nedobytnou pevností se stane naše tělo a alergie na ně budou marně útočit.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Alergie ve 21. století. Dostupné z: www.bambiklub.cz

Kontakt

Mgr. Ivana Pivoňková Poradce pro detoxikaci organismu Letovice
777 906 344 pivonkovaivana@seznam.cz