Alergie

02.03.2013 20:59

Téma alergií se zdá být v detoxikační medicíně obehranou písničkou. Faktem však je, že kolem nás alergií neustále přibývá a nikdo progresivitu tohoto onemocnění zatím nedokázal zastavit. Přes obehranost tohoto tématu mohu prohlásit, že jsem ve výzkumu alergií v rámci detoxikační medicíny pokročil a dnes se při detoxikaci alergií nebojím žádného neúspěchu.

 

Alergenem se může stát cokoliv: prach, oříšky, lepek, roztoči, pyl, zvířata, spermie, latex, zkrátka vše, na co si vzpomenete. U lidí, kteří mají alergii od dětství, se výskytu dalšího alergenu nedivíme; u těch, u kterých dojde k alergii poprvé v životě, je problém psychicky daleko náročnější. Pylových alergiků je asi třicet až čtyřicet procent z celkového počtu alergiků a neustále jich přibývá, stejně jako ostatních typů alergií. Před dvaceti lety se odhadoval výskyt alergií u dětí na patnáct procent, nyní je to 25-30 procent. Ke zvládnutí alergií používá současná medicína vakcíny vyrobené z alergenů a především antihistaminika, kterých se ročně spotřebují tuny. Výrobci těchto léků mají o budoucnost postaráno. Z potravinových alergenů je na prvním místě mléko, ale na výsluní se derou ořechy: v České republice jsou to lískové a vlašské ořechy, v Americe podzemnice olejná neboli buráky. Historky o tom, že alergik zkolaboval poté, co se dotkl nože nebo nějaké potraviny, která předtím měla kontakt např. s ořechy, jsou dokonce oblíbeným filmovým motivem. Častým alergenem jsou také ryby a mořské plody, jablka, hrušky, kiwi, špenát, rajčata, kořenová zelenina, celer aj. Nejběžnějším projevem alergie je rýma, ale řadíme sem také astma a atopický ekzém.

 

Proč alergiků přibývá, nikdo neví. V současné době je nejpopulárnější teorie přílišné čistoty, tedy malý kontakt kojenců s nečistotami neboli nadměrná sterilita našeho života. Pochopitelně jako u všeho, čemu nerozumíme, jsou obviňovány také geny. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že zatímco alergiků pronikavě přibývá, výskyt geneticky podmíněných chorob se udržuje po staletí stále na stejné úrovni. Tím však neříkám, že alergie, která propukne u některého z rodičů, se geneticky nekóduje a nepředává se do další generace. Dědičnost je poměrně velká. U alergiků, jejichž matky také trpí alergií, je asi sedmdesátiprocentní. Detoxikační medicína sice dokáže cesty alergií sledovat, ale ani ona neumí vysvětlit, proč jejich počet stále stoupá. Pokud bych měl vyjádřit nějakou teorii, obvinil bych psychiku člověka, protože alergie, stejně jako jiné reakce imunitního systému, jsou obrazem lidské psychiky. Jiná je psychika člověka s autoimunitní poruchou, jiná člověka s alergií a ještě jiná člověka s oslabenou imunitou. Dokonce i protinádorová imunita u lidí (což má za následek vzestup počtu nádorů), vyskytují se stále častěji autoimunitní choroby, a tak můžeme sledovat vzrůstající počet autoimunitních onemocnění štítné žlázy, nervových onemocnění a mnohých dalších. Zároveň narůstá počet alergiků, protože i pro ně je typické, že jsou oběťmi složité doby.

 

Dnes víme o alergiích mnoho, a tak by bylo skutečně složité skládat detoxikační kúru z jednotlivých preparátů, protože bychom jich potřebovali pěknou řádku. Proto doporučuji preparát Analerg. U dalších onemocnění přímo souvisejících s alergií doporučuji Astmex a Ekzemex. Komplexnost těchto preparátů nám dává naději na úspěch a zároveň se nemusíme cítit limitováni finančními možnostmi klienta.

 

V první řadě je důležité, že hlavním toxinem je mikrobiální ložisko v určité části mozku, konkrétně v telencefalu. Není podstatné uvádět přesnou lokalizaci tohoto ložiska, ačkoliv jeho souřadnice není těžké vytvořit. Víme, že se ložisko vytváří v místech, které podléhá některé z emocionálních poruch, tedy některému psychickému toxinu. Zmíněné kritické místo v mozku se nachází v té části, která je ovládána játry. Játra však takzvaně „mají na vybranou“, protože jejich psychický obraz ovládá všechny druhy poruch imunity, tedy i autoimunitní problematiku nebo protinádorovou imunitu. Proč je u určitých lidí ovlivňována právě ta část, která odpovídá za tu kterou imunitní poruchu, zůstává nevysvětlitelným jevem.

 

Základní osu protialergické detoxikace tvoří preparáty Cranium a LiverDren, které obsahují emocionální složku. Tato složka rozbíjí ten druh emocí, který je zodpovědný za lokalizaci zmíněného mikrobiálního ložiska. Hovořím opět značně neurčitě; možná bych uspokojil vkus některých, kdybych fantazíroval, o jaké emoce jde. Principem detoxikace emocí je však to, že respektujeme pouze určité typické rysy, určitou oblast, a nezabýváme se tím, jakým slovem bychom emoci pojmenovali. Dopouštěli bychom se totiž zkreslení a chyb. Proto nevím, o jaké typy emočních poruch jde.

 

Obdobně budeme odstraňovat také mikrobiální ložiska z cílových orgánů, v nichž se alergický proces projevuje (jednou tedy můžeme využít RespiDren, podruhé CutiDren, potřetí ColiDren, počtvrté OkulaDren atd.). Rovněž v případě těchto ložisek hraje hlavní úlohu emocionální složka preparátu a samozřejmě i klíče.

Další velmi častou složku alergií mohou být i jiné toxiny, které se v místě ložiska vyskytují. Jejich přítomnost však nebývá pravidlem (se stoprocentní jistotou je přítomno pouze mikrobiální ložisko). Jde především o těžké kovy, které bych rád označil za důležitou příčinu alergií, ale narušuje mi to má zkušenost, že zdaleka ne u všech alergiků musím v mozku těžké kovy nalézt. Přesto pokud těžké kovy v mozku odhalíme, odstraníme je velmi bravurně díky kombinaci MindDren a Antimetal (oba tyto preparáty jsou pochopitelně obsaženy v komplexu Analerg).

 

Daleko důležitější je však jiný toxin, a to gliadin. V případě, že u klienta existuje gliadinová zátěž v mozku, můžeme si být jisti, že bez odstranění tohoto problému klientovi nepomůžeme. Pozor, na lepek může existovat alergie, která je poměrně častá; v tomto případě však nehovoříme o alergii, nýbrž o glutenové enteropatii – při ní se do mozku dostávají molekuly bílkovin, které ho poškozují. V preparátu Analerg je obsažen celý antiglutenový program. Intolerance lepku kopíruje alergie, což se týká také vzestupu jejich výskytu, který se datuje od šedesátých a sedmdesátých let 20. století.

 

Ačkoliv intolerance gliadinu není metabolickou poruchou, umožňuje emocionální preparát NoDegen uvolnění gliadinu z kontaminovaných tkání, stejně jako uvolnění kaseinu, jednoho z nejčastějších alergenů (kasein se rovněž nachází v preparátu Analerg). Od tohoto zjištění jsme jen krůček k tomu, abychom pochopili, že ve tkáních zůstávají některé alergeny – pravděpodobně ty z prvních, se kterými se alergik setkal. Jsou to pyly nebo zbytky živočišné srsti, prach, peří, ale právě například i kasein a pravděpodobně také alergická složka dalších alergenů. Setkání s pylovými alergeny nebo s mléčnou bílkovinou se datuje do raného dětství, a to může být rozhodující pro zabudování těchto alergenů do tkání. Tvoří pak jakousi pohotovostní složku, která se při setkání s alergenem aktivuje. Tato složka pravděpodobně udržuje v pohotovosti látkové faktory zánětu tkáně, mezi něž patří především histamin. Chceme-li se zbavit alergie, musíme umožnit imunitnímu systému, aby tyto „zachycené“ alergeny odstranil. K tomu pomůže kombinace NoDegenMetabex (kasein) anebo MindDrenNon-Grata. Se všemi těmito složkami je v Alergenu počítáno.

 

Vidíte, že počet nutných preparátů je poměrně velký. U každého zdravotního problému počítám ještě s tzv. černou skříňkou, tedy s nějakými faktory, které nedokážeme rozpoznat, nedokážeme je zachytit. Při dnešních znalostech o vztahu mezi emocionální detoxikací a toxiny však takovou černou skříňku ukrýváme do preparátů Emoce a Streson. Tyto dva preparáty nejsou součástí Analergu, a proto doporučuji při detoxikaci alergií je podávat. Celý systém má logickou souvislost a jeho úspěšnost vidím především v pochopení psychosomatické teorie hromadění toxinů a následných zdravotních poruch.

 

Součástí výcviku v psychoanalytické terapii podle Sigmunda Freuda bylo i to, že budoucí terapeut musel sám prodělat psychoanalýzu. Bez této zkušenosti, která trvala obvykle tři roky, nebylo možné certifikát terapeuta psychoanalytika získat. Myslím, že v detoxikaci je stav podobný. Jen člověk, který je sám zbaven příslušných toxinů, je vůči pochopení detoxikační medicíny otevřený, je citlivý pro diagnózu Salvií a již jeho intuice ho vede tím správným směrem. Je-li někdo zavilý odpůrce, který odmítá o něčem takovém přemýšlet, nehovoří za něj inteligence nebo jiné vlastnosti, ale hovoří za něj právě toxiny.

 

Doufám, že se jednoho dne dostaneme k tomu, že význam detoxikace u alergií bude správně pochopen. Zbavil bych se tím velikého smutku, který mám při pohledu na velká kvanta alergiků, na komplikace alergií jako astma či ekzém, když vím, že existuje možnost velmi snadné a účinné pomoci. V takovém okamžiku se vždy musím začíst do knih antických filozofů a se stoickým klidem pokývat hlavou nad nedostatkem otevřenosti lidské společnosti anebo alespoň té její složky, která se nazývá vědou.

 

V každé detektivce, kde není vrahem zahradník, se na konci objeví zločinec. Já však nechám naší detektivce konec otevřený a položím otázku: pokuste se sami najít, jaká emoce bude příčinou alergie. Jaký má alergie emoční náboj? je to úzkost, strach, beznaději, agrese nebo něco jiného? Jedním si buďte jisti: alergie jako onemocnění, které zanedlouho postihne celou společnost, je stejný problém jako emoce, která naši společnost sužuje v témže rozsahu.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Alergie. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2010, č. 3.

Ilustrační foto: www.mojelekarna.cz; www.revolucni-vyziva.cz

 

Kontakt