Astma a alergie

02.05.2013 09:50

Sdělovací prostředky velmi často přejímají názory řady lékařů a léčitelnosti, či spíše nevyléčitelnosti, některých zdravotních problémů. Tak jsme se v tisku 25. října mohli dočíst, že syn známé osobnosti trpí nevyléčitelným astmatem a alergií. Následovala poznámka o tom, že astma a alergie jsou vždy nevyléčitelné a tak je třeba se na ně dívat. Samozřejmě že takzvaná nevyléčitelnost těchto nemocí vede k tomu, že dotyčný člověk musí mnoho let, někdy i po celý život, užívat léky, které mu umožňují žít symptomaticky, bez velkých potíží. To je velmi výhodná situace zvláště pro farmaceutické firmy.

 

Bohužel se těmito dogmatickými názory formuje i zdravotní povědomí laiků, a ti ochotně užívají léky na alergie či astma a mají pocit, že nic víc se pro ně nedá udělat. Často opakují, že tyto civilizační choroby se nedají zvládnout, a tak se jimi nebudeme zabývat, protože to na světě tak je. Problém je v tom, že na tomto tvrzení není nic pravdivého. Alergie i astma jsou poměrně dobře vyléčitelné problémy, které mají velkou souvislost s nervovým systémem a psychikou, a proto se jim možná říká civilizační choroby.

 

Jestliže budeme děje v nervovém systému pokládat za děje především informační, neboť nervový systém je zařízení ke zpracování informací, potom těžko do těchto struktur budeme zasahovat chemickými látkami. Bude-li někdo opravovat počítač, také do něj nebude sypat prášek na dezinfekci k odstranění špíny a mastnoty, ale bude pracovat pomocí vkládání potřebných informací, a tedy programů.

 

Zrovna tak, chceme-li zápolit s alergií nebo astmatem, což jsou v podstatě poruchy zpracování informací v lidském organismu, musíme rovněž přistoupit na tuto hru a musíme do problému vstoupit pomocí informací. Dnes tyto možnosti máme a ve světě je celá řada postupů, technologií, které to umožňují. Proto by ti, kteří píší o nevyléčitelnosti alergie a astmatu, měli poznamenat, že nevyléčitelnost se týká pouze použití chemických léků. Netýká se však jiných postupů, které signalizují nástup nových přístupů k nemocem a díky nimž se tyto snad civilizační choroby, ale především poruchy programů, které zajišťují fyziologický chod organismu, dají definitivně a velmi šetrně odstranit.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Astma a alergie. Dostupné z: www.celostnimedicina.cz.

Kontakt