Detoxikace genetických poškození

07.03.2016 18:45

Bývá zvykem, že galerie preparátů uvádí preparáty ve vztahu k hlavnímu článku, který se tentokrát týkal genetických změn. Šanci máme především tam, kde došlo k poškození genů v průběhu života.

Pro ilustraci uvádím případ padesátiletého vrcholového sportovce, kterému onemocnělo srdce. Objevily se těžké arytmie, poruchy fungování pravé poloviny srdce s důsledkem plicní hypertenze, a nakonec dokonce i chlopenní vady (mitrální trikuspidální chlopně). Poškození vznikly v důsledku špatného fungování svaloviny srdce. Příčina byla neznámá, a tudíž nezbývalo nic jiného, než se stav pokusit zvládnout pacemakerem, popřípadě operacemi chlopní. Perspektiva nebyla vůbec příznivá. Při řešení otázky, proč se to stalo, nám pomohlo na problematiku nahlížet právě prizmatem získané genetické vady. Srdeční svalovina i srdeční nervový aparát nefungovaly dobře, protože byl poškozen genetický materiál. Potíž se objevila již v průběhu života – někdy kolem 45. roku života klienta. Do té doby odpovídala zátěž organismu vrcholovému sportovci provozujícímu vytrvalostní sport. Příčina byla poměrně snadno odhalitelná, šlo o borelii, která v srdečním svalu i srdečním nervovém aparátu vytvořila řadu ložisek.

 

Jiným případem z nedávné praxe byl dospívající chlapec, který se projevoval značně bizardním chováním. Měl řadu nutkání, která byla velmi nesmyslná, a podřizoval jim zcela svůj život. Šlo o velmi závažné psychické onemocnění, na jehož léčbě se podíleli zcela bezvýsledně i psychiatři. Také v tomto případě se jednalo o získanou genovou poruchu, tentokrát probíhající v mozkové kůře. Genetické informace vytvářely velice chaotický systém, který neměl logiku, a přesto život postiženého chlapce naprosto ovládal.

 

Na pomoc genům

Vytvořit preparát řešící genetické problémy by nemělo velký smysl, ačkoliv by to teoreticky možné bylo. Mohl by se snad vytvořit takový komplex různých detoxikačních preparátů, který by mohl být schopný genotoxický toxin odstranit. Genotoxické látky, jako jsou některé rostlinné, živočišné a chemické jedy, ale také toxiny, které dávno na lidi genotoxický vliv nemají, mohou být svým charakterem toxické vůči genům a jejich působení často záleží na pevnosti příslušného genového úseku. Proto nedává zcela smysl, abychom vyhledávali genotoxické látky, které by byly tímto způsobem nebezpečné vždy, a zapomněli bychom na toxiny, které ve většině případů genetické změny nevyvolávají, ale právě u těch případů, které se k nám dostávají, se jim to podařilo.

Někdy proto můžeme najít vysvětlení. Vrcholový sportovec mívá vyčerpané a narušené srdce, a proto může dojít k narušení tohoto orgánu. Jindy bychom se do vysvětlení museli nutit nebo bychom ho nenalezli vůbec, protože neexistuje žádné vysvětlení, žádný vhled do toho, jak pevné a jak odolné jsou jednotlivé úseky genetického materiálu.

 

Chemické zatížení

V každém případě budeme nejprve myslet na nejjednodušší genotoxické látky chemického původu. Tyto látky dobře zvládneme preparátem MindDren, který budeme optimálně kombinovat s přípravkem Emoce, čímž dosáhneme optimálního výsledku. Pravděpodobně však genotoxické toxiny nebudou pocházet, jak si lidé často představují, z oblasti chemických látek, protože bychom již všichni trpěli rakovinou, neboť jsme obklopeni obrovskou škálou těchto látek. Toxiny narušující strukturu genomu můžeme najít také mezi organickými látkami, a to například mykotoxiny, ale existují i jiné zdroje. Budeme je odstraňovat kombinací preparátů Emoce a Streson. Optimálně je můžeme kombinovat s preparáty EviDren a PEESDren.

 

Mikroorganismy v těle

Daleko složitější situace je s působením některých mikroorganismů. Genotoxičtí mohou být jak někteří paraziti, tak také viry či borelie. Podle mých zkušeností se nejčastěji setkáváme s virovou zátěží (papilomaviry a onkoviry). Papilomaviry nemusejí vyvolávat jen genetické změny na děložním čípku, ale setkávám se s nimi i při malignitě dělohy a prostaty nebo při maligních změnách v prsu, ačkoli jejich příčinou jsou nejčastěji onkoviry. Mohou být také příčinou nádorů hrdla, ústní dutiny a dalších typů nádorů. Stejně tak se genotoxickou může stát i borelie.

Mikroorganismy mohou existovat ve formě mikrobiálních ložisek, která odstraňujeme kombinací preparátů Nodegen s preparáty LiverDren, RespiDren, UrinoDren, CorDren a VelienDren, vždy podle okruhu, kde se ložisko nachází. Kombinace přípravků nemusí být vždy úspěšná, protože můžeme narazit na organismy, které nám ani neuvolní informaci o tom, že jsou zde umístěna mikrobiální ložiska. Teprve po preparátech Emoce a Streson (někdy je nutné užít přípravky Metabol a Metabex), se můžeme potkat s těmito informacemi a pracovat s nimi. Velmi úspěšná u chronických infekcí, tedy bez ložiskového charakteru, za předpokladu fungujícího imunitního systém a především pokud okruh, ve kterém pracujeme, bude mít dostatek energie, může být kombinace Diamino s příslušným antimikrobiálním preparátem.

Nejsložitější je zbavit organismus genotoxických látek, které vyrábí naše tělo. To je případ střevních toxinů vznikajících při dysbióze. V připravované knize o střevu se věnuji problematice řízené symbiózy. V případě dysbiózy zatím mimo popsaných preparátů Nodegen, RespiDren, LiverDren a VelienDren doporučuji preparát ColiHerb, který je velmi účinný, protože obsahuje extrakty yuccy a mochny nátržníku.

 

Toxinům pod kůži

A to nás zase přivádí k dalším preparátům, které se zabývají imunitními orgány a také k přípravkům, které mají význam pro energetickou situaci v organismu. Vidíme, že detoxikace genotoxických látek (a s tím spojená náprava příslušných získaných genetických změn) je nesnadná a musíme ji chápat jako souboj s organismem protivníka. Je to souboj se samotným toxinem a nesmíme si představovat, že preparáty musí za každých okolností udělat to, co od nich očekáváme. Často musíme volit taktiku a strategii tak, abychom se toxinu dostali pod kůži.

 

Zdroj: Jonáš Josef. Detoxikace genetických poškození. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2016, č. 1.

Kontakt