Detoxikační preparáty související s očkováním

01.04.2014 20:53

Budeme se věnovat taktice postupu detoxikace. Protože je důležité, aby organismus člověka byl na očkování připravený, považuji za nezbytné začít s detoxikací alespoň týden či čtrnáct dní před jeho aplikací.

Nepodcenit toto období je důležité, jelikož vzniká reálná šance, že dojde k vyčištění gliových buněk, a organismus se vypořádá jak s cizorodými látkami, tak s náporem genových fragmentů mikroorganismů, obsažených v očkovacích vakcínách. Podávání detoxikačních preparátů musí pokračovat alespoň týden, lépe čtrnáct dní po očkování. To z důvodu, aby byl organismus připraven na první nápor toxinů spojených s očkováním (teploty, lokální reakce) a aby se snáze vypořádal s postupným vylučováním toxinů. Pro představu, toxiny spojené s vakcinací se vylučují po dobu zhruba padesáti let. Taková je křivka odpadu těchto toxinů.

 

Toxiny mohou zasáhnout především nervové buňky, glie, kostní dřeň, oko, ucho, zárodečný epitel, vaječníky a spoustu dalších míst v lidském organismu. Druhořadé následky jsou ale takové, že dalece přesahují i naši představivost.

Základním detoxikačním preparátem v případě očkování je MindDren. Ten odstraňuje blokády, které zabraňují imunitnímu systému pracovat na likvidaci anorganických toxinů – v případě očkování tedy hliníku a rtuti neboli toxických kovů. Protože nervové buňky (neurony) se detoxikují přes gliové buňky, blokáda této cesty je pro nervový systém katastrofou. Proto společně s MindDrenem podáváme také preparát Mezeg. K podpoře očisty gliových buněk můžeme využít preparát Metabex. Proč? Protože dobře víme, že narušená psychika představuje velký toxin, který je schopen zablokovat jakýkoli proces detoxikace. Lidé, kteří v dětství prožili emocionální trauma, nazývané v psychologii „citová deprivace“, vykazují zhoršené vylučování toxinů. Tento blok odstraňujeme právě preparátem Metabex.

 

V případě, že toxické zatížení není způsobeno pouze těžkými kovy, které jsou součástí očkovacích vakcín, ale i fragmenty virů nebo bakterií, je třeba postupovat s detoxikací dále, a sice preparáty EviDren a PEESDren. Je-li tomu tak, o tom se ovšem můžeme přesvědčit pouze pomocí diagnostiky na přístroji Salvia. Zátěž těžkými kovy se týká všech. Organické toxiny jsou problémem pouze někdy. Jedná se však o problém velmi závažný.

Protože při detoxikaci dochází k mohutnému vyplavování kovů, které v následujících týdnech i měsících můžeme měřit v krvi, lymfě, moči, stolici, hlenu nebo třeba potu, je na místě jejich vylučování podpořit. Učiníme tak preparátem Antimetal. Mějme na paměti, že vylučování kovů může způsobit různé nepříjemnosti (detoxikační projevy) v podobě kašle, rýmy, průjmu, častého močení, pocitu těžkých nohou a podobně. Jde o proces dosti komplikovaný, výsledek však stojí za tu námahu a peníze. Soubor výše zmíněných preparátů můžeme zčásti nahradit preparátem Deimun Aktiv, avšak jedná se o okrajové řešení. To bych přenechal těm, kteří detoxikují bez hlubších znalostí a zákonitostí detoxikace podle Joalis.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Detoxikační preparáty související s očkováním. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2014. č. 1.

Kontakt