Ekzémy aneb proč nás svědí kůže - rozhovor s MUDr. Jonášem

11.09.2013 20:27

Navzdory snahám žít v prostředí co nejsterilnějším, dýchat čistý vzduch a vyhýbat se všemu, co nás dráždí, se neustále zvyšuje počet ekzematických dětí i dospělých. Na kůži se objevují vyrážky, které nejenže znepříjemňují dotyčnému život po stránce estetické, ale především – ukrutně svědí. O tom, co způsobí, že se i relativně zdravý člověk stane přes noc ekzematikem, a jakou pomoc v této záležitosti nabízí detoxikační medicína, jsme si povídali s MUDr. Jonášem.

 

Která věková skupina lidí trpí ekzémem nejčastěji?

Ekzém nejvíce trápí děti od jednoho do deseti let věku. Velmi často ekzém s dospíváním mizí. Někdy však přechází do chronického průběhu a může přetrvat po celý život. Celkem výjimečně je první výskyt ekzému svázán s dospělým věkem. V takovém případě jde častěji o jiné typy ekzémů, než jakým je takzvaný atopický ekzém. Ale i výskyt tohoto ekzému v dospělosti je možný.

Co je to atopie?

Atopie je vlastnost organismu reagovat zánětlivě na látky, které mají vůči kůži toxický charakter. Může jít o různé toxiny životního prostředí, příčinou ale mohou být i mikrobiální toxiny z ložisek kůži vzdálených, jak je třeba lymfatický systém nebo střevo. Může však jít i o reakci na mikrobiální ložiska přímo v kůži. Také ze střeva mohou pocházet toxické látky, na něž organismus reaguje atopicky. Reakce atopického typu je podmíněná dědičnou dispozicí, ale k její realizaci se musí stát i řada dalších věcí. Atopie je totiž reaktivitou řídících center mozku, a aby tato řídící centra reagovala příslušným atopickým způsobem, musí se setkat s některým z toxinů.

 

Jakou roli hraje u vzniku ekzémů stres?

Stres zhoršuje průběh jakéhokoliv onemocnění. V případě ekzému je důležité zmínit, že zvyšuje aktivitu systému produkujícího histamin. Ten je hlavní příčinou svědění, a proto i člověk se zdravou kůží může ve stresu pociťovat svědění kůže. A my můžeme vidět, jak se i zdraví lidé při nervozitě škrábou a ošívají. Natož pak ekzematik. Stres však není v tom užším slova smyslu skutečnou příčinou ekzému.

 

Jaká je tedy hlavní příčina vzniku ekzému?

Jestliže budeme hovořit o příčinách vzniku zhoubných nádorů, nevyhneme se otázce karcinogenů, tedy jedovatých látek, které narušují genetickou výbavu buňky. Ta pak na toto narušení odpovídá nekontrolovatelným množením a vznikem nádoru. Je až neuvěřitelně nelogické, že stejný myšlenkový postup nezachováváme při vzniku ekzému. Příčinou ekzému je nahromadění toxických látek, jejich eliminace v organismu a následná zvláštní atopická reakce kůže. Toxických látek je však velké množství. Nelze jmenovat konkrétní látku, která by byla příčinou ekzémů. Ať už se bude jednat o mikrobiální ložiska, toxické kovy, chemikálie, toxiny mikroorganismů, metabolické toxiny a další, musíme o nich hovořit obecně.

 

Jak je možné, že ekzém může dostat i dítě žijící v čistém prostředí, bez stresů, živené jen mateřským mlékem?

Ekzém může dostat kterékoliv dítě, ať žije v jakémkoliv prostředí. Nezáleží v podstatě ani na tom, je-li živeno přirozeným způsobem nebo kravským mlékem. To není zásadní. U ekzému v současné době hraje hlavní roli dědičná dispozice. Rozhodující jsou tedy předchozí generace dítěte, jejich toxické zatížení a fungování imunitního systému. Řada problematických bílkovin se dostává do mateřského mléka. Jestliže matka špatně metabolizuje mléko nebo pšeničnou mouku, tyto potraviny budou poškozovat i kojence. Dalo by se říci, že nelze přijít s žádným rozumným doporučením, které by vyloučilo vznik ekzému. Různé rady, týkající se stravování při pobytu v prostoru bez zvířat nebo vyhýbání se přírodě, mohou snižovat projevy alergií i ekzému. Tato opatření však nemají skutečný vliv na to, bude-li dítě ekzematik, nebo nikoliv. Jak bylo řečeno, hlavní úlohu zde hraje dědičnost.

 

Může být ekzém projevem nějakého závažnějšího onemocnění?

Kůže je básnicky řečeno promítacím plátnem organismu, takže řada vnitřních příčin se promítá na kůži v podobě různých změn i onemocnění. Jestliže hovoříme o atopickém ekzému, nebudou jeho příčinou jiná vážná onemocnění. Odlišná situace nastává, bude-li řeč o dermatitidě (zánětu kůže) v širším slova smyslu. Příčinou v tomto případě mohou být různá vnitřní onemocnění, o čemž pojednávají celé publikace obecně pod názvem „kožní projevy při interních chorobách“.

 

Klasická medicína je v otázce úplného vyléčení ekzému skeptická, spíše se zaměřuje na potlačení projevů. Je v očích detoxikační medicíny ekzém také těžko řešitelnou záležitostí?

Ekzém z pohledu detoxikační medicíny může být poměrně snadnou záležitostí, vyskytuje-li se u malého dítěte. Výjimkou jsou případy, kdy se jedná o chronickou záležitost, anebo tam hraje velkou roli silná dědičná dispozice. Obecně však lze říci, že až na výjimečné houževnaté případy není detoxikace ekzematiků nic složitého.

 

Jaký nejkurióznější případ ekzému jste řešil?

Při řešení atopického ekzému jsme se setkal s mnoha situacemi, které se dají označit jako neobvyklé. Je to dáno tím, že chování kůže je velmi závislé na psychice jedince i na jiných okolnostech, které neumíme ani postihnout. Například před třiceti lety jsem prováděl rozsáhlou studii, v níž jsem zkoumal léčbu ekzému hypnózou. A zahojení ekzému v hypnóze jsem skutečně viděl. Ekzém dotyčnému způsoboval trhliny v kůži až hluboko do podkoží, třeba pět, šest milimetrů hluboké. Viděl jsem, jak se trhliny zacelily v neporušenou kůži během třiceti minut, a to pod vlivem sugesce.

Jindy se při řešení ekzému matka dožadovala toho, abych našel v jejich domácnosti příčinu, která by mohla tyto kožní reakce vysvětlit. dal jsem si záležet na tom, zda kůže skutečně může reagovat alergicky na něco z domácnosti. Nemohl jsem ale přijít na žádnou příčinu. Zcela nahodile jsem do testování zařadil ovce. A ejhle – měřicí přístroj zareagoval. Zdálo se mi to nepravděpodobné, ale pak jsem se přece jen osmělil a tázal jsem se, zda nemají v domácnosti ovce. Matka odpověděla, že mají, protože babička z Beskyd všechny zásobila dekami z ovčí kůže, včetně polštářů. Organismus dotyčného jedince na tyto kůže reagoval.

Výskyt ekzémů může souviset třeba i se zaměstnáním. A tak jsem například viděl ekzém u ženy, která pracovala v kanceláři u kamenolomu, kde denně dýchala velké dávky křemičitého prachu, anebo u ženy pracující v cementárně, která vdechovala cement s velkým obsahem chromu. Ekzém a hledání jeho příčin mohou být pěkná detektivka.

 

Existují nějaká prevence jeho vzniku, nebo je ekzém skutečně časovaná bomba, kterou nelze zastavit?

Určitě existuje způsob, jak předejít vzniku ekzému. Dokonce si myslím, že takový způsob v ruce máme. Detoxikační medicínu. Lze však jen těžko dokázat, že jsme předešli ekzému, protože mnohé ekzematičky mají děti zdravé a naopak v rodině, kde se ekzém dosud nevyskytoval, mohou být všechny děti ekzematici. Můžeme se proto jen domnívat, že jsme udělali něco pro prevenci. Předpokládáme však, že ekzém je signálem organismu, který křičí po detoxikaci, po tom, abychom mu pomohli zbavit se toxických látek, protože ten jeho způsob detoxikace není vůbec příjemný a žije se s ním těžko. Proto je dobré volání organismu vyhovět a otevřít nové detoxikační cesty, které kůži ulehčí. A ta se pak bez problémů uzdraví.

 

Zdroj: Kotková, Petra; Rašková, Alena. Ekzémy aneb proč nás svědí kůže. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2012, č. 3.

Ilustrace: www.vseprozdravi.cz

 

 

Kontakt