Emoce, Streson a Decitox

14.10.2015 14:23

V galerii bych vám rád představil nejen „staronové“ preparáty, které získaly moderní obsah a jež se tímto náhle vyhouply na čelní místa preparátové hitparády, ale také přípravek zcela nový.

Ano, již z titulku je patrné, že bude řeč o přípravcích, které jsou vám důvěrně známy pod jmény Emoce a Streson. Všichni, kdo navštěvují naše přednášky, vědí, že detoxikace preparáty Joalis klade velký důraz na emoce a stres, které nejen poškozují harmonické chování funkcí organismu, ale mají i další negativní účinky. Zabraňují spontánní detoxikaci organismu, tedy detoxikaci, kterou provádí bez našeho přičinění sám organismus.

Jakmile se začne hromadit nějaký toxin, znamená to, že je přítomna nějaká blokující emoce, nebo stres. Tento přístup je v přírodní medicíně zcela originální. Obvykle se emoce či stres berou jako jakési samostatné jednotky, které v negativním případě ovlivňují psychický a následně také psychosomatický stav člověka. V pozitivním případě se uvádí, že mohou léčit. To je již mnohokrát vyzkoušená skutečnost a po celá staletí se šťastná a veselá mysl pokládá za léčivou.

 

Dvě cesty detoxikace

Blokující emoce a stres způsobují hromadění toxinů v organismu, zatímco emoce z oblastí štěstí, lásky a radosti spouštějí spontánní detoxikaci. S tímto pravidlem pracují prakticky všechny naše preparáty. Tentokrát se v rámci snahy po absolutní aplikaci celostního principu do naší metody podařilo do preparátů Emoce a Streson dostat tak univerzální informace, že zásadním způsobem ovlivňují to, co jindy bylo rozloženo do celé řady dalších preparátů. V detoxikaci by tedy tyto přípravky měly zaujímat čestné místo již v první detoxikační kůře.

Máme tedy na výběr ze dvou možností. Můžeme postupovat přes preparáty Nodegen, Diamino k dalším toxinům, anebo se pokusit o velmi univerzální detoxikaci, která splňuje nejpřísnější kritéria celostního přístupu. Jde ovšem o zásah z kategorie „měkkých“, který je maximálně přirozený pro lidský organismus. Nic mu nevnucujeme, ničím ho neovlivňujeme, ani neznásilňujeme. Použití těchto preparátů bych přirovnal k pohlazení pro duši. Nechávám na Vás, abyste si nový obsah preparátů vyzkoušeli a udělali si svůj závěr. Samozřejmě, že tyto preparáty nesou v sobě všechny vlastnosti, které měly doposud a to, o čem je řeč nyní, je něco navíc.

 

Nový vítr detoxikace

Další nový preparát je ze zcela jiné oblasti. Pamětníci si vzpomenou na preparát Miasma, který neosvědčil potřebné vlastnosti a postupně z našeho detoxikačního rejstříku vymizel. Nebyl tedy dál schvalován, protože v současném byrokratickém systému, který je předepsán pro potravinové doplňky, je nutnost každé tři roky znovu a znovu nechat každý přípravek projít schvalovacím procesem na Ministerstvu zdravotnictví. Jestliže některý preparát nepodáme ke schválení pro další období, pak se v našem výrobním programu přestane vyrábět. Uvedení na trh je opět spojeno s novým schvalovacím řízením, které je stále náročnější.

 

Když jsem ale objevil nové možnosti toho, co homeopaté znají pod názvem miasma, rozhodl jsem se obsah této informace vložit do některého preparátu, který je zcela opomíjen, ale ještě je aktivní ve smyslu schvalování. Jedná se o preparát Decitox. Přípravek v sobě obsahuje informace týkající se osmi různých miasmat. Jak se ukázalo, přináší to nejen zcela nečekaný vítr do plachet detoxikace, ale zároveň to objasňuje, proč tento pojem i tzv. miasmatické preparáty přežili 200 let používání homeopatie.

 

Miasma bývá vykládáno historicky tak, jak jej vnímal sám Dr. Samuel Hahnemann. V detoxikačním pojetí má tento pojem zcela jiný smysl. Víme, že detoxikace se obrací především proti zátěžím, jež způsobují mikroorganismy, které vytváří v lidském těle mikrobiální ložiska. Můžeme se s nimi setkat i v podobě akutních infekcí. Důležité jsou také chronické infekce. Odstranění těchto mikroorganismů máme již velmi dobře vyřešeno. Podrobné zkoumání dlouhodobě detoxikovaných klientů ukázalo, že v jejich organismu přežívá ještě další forma existence mikroorganismů, které nemají charakter mikrobiálních ložisek, a ani charakter chronických infekcí. Z tohoto hlediska pak nereagují na detoxikační postup.

 

Využitím informačních technologie zaměřené na miasma ukázalo, že aplikování takových preparátů pomůže odstranit tuto třetí, zatím nepojmenovanou formu existence mikroorganismů. Nejsou to jiné mikroorganismy, ale jsou to známé viry chlamydie, bakterie borelie, mollicutes atd. V tomto případě můžeme kombinovat preparát Decitox s přípravky, které řeší konkrétní mikroorganismy. Ty dělíme do pěti skupin – viry (Antivex), borelie (Spirobor), parazity (Para-para), plísně (Yeast) a všechny ostatní, např. koky, bakterie, chlamydie, mollicutes, rickettsie (Nobac).

Tímto postupem se stává využití našich antimikrobiálních preparátů prakticky použitelné. Celá řada skupin mikroorganismů podle mikrobiologie nám znesnadňuje využívání správných přípravků, neboť víme, že organismus může být zatížen mnoha typy mikroorganismů, což pak z detoxikace dělá velmi nepřehledný systém. Čas a zkušenost ukáží, zda naděje, které vkládám do tohoto postupu, se naplní. Zatím alespoň plní mou duši optimismus, že jsme udělali další krok na cestě za dokonalou detoxikací.

 

Emoce

V detoxikační medicíně již dlouho hlásáme, že toxické zátěže jsou svázány s emocemi a stresy. V každém preparátu je připojena specifická emocionální složka. Podařil se nám najít univerzální výraz pro emocionální složku, která je vlastní příčinou toxické zátěže organismu. Tato emocionální univerzální formule je nyní součástí preparátu Emoce. Proto by se tento preparát měl stát pevnou a nezbytnou součástí detoxikačních postupů.

 

 

 

 

Streson

Ten, kdo navštěvuje vzdělávací semináře v detoxikační medicíně, ví, že celý detoxikační proces směřuje k ideálu jednotné příčiny – k holistickému ideálu. Univerzální formule pro stresovou část toxické zátěže organismu je nyní součástí preparátu Streson, který se tak stává nezbytnou součástí detoxikačních postupů.

 

 

 

 

 

 

Decitox

Preparát je souborem pojmů „miasma“ modifikovaných pro potřeby detoxikační medicíny. v detoxikační medicíně podle Joalis nám práce s miasma slouží k uvolnění chronických mikrobiálních zátěží. Je to možnost k nezaplacení. Známe tudíž již mikrobiální ložiska, volné chronické infekce a tkáňové chronické infekce.

 

 

 

 

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Emoce, Streson a Decitox. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2015, č. 5.

Kontakt