Hyperaktivní dítě (část 9. - detoxikace)

23.01.2013 16:06

JAK A ČÍM DETOXIKOVAT HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ

V našem seriálu jsme prošli celou řadu technik, které je možné s úspěchem aplikovat u hyperaktivních dětí. Péče o hyperaktivní dítě musí být komplexní a musí se skládat jak z výchovných postupů, tak i z nácviků vhodného chování. Přes stále stoupající počet hyperaktivních dětí v populaci nepřichází moderní medicína s žádným konceptem, který by mohl vést ke zlepšení jejich obtížného chování. Psychofarmaka, jež se v krajním případě ordinují, mají řadu vedlejších příznaků a tlumí další, i pozitivní projevy nervové činnosti dotyčného dítěte.

 

Detoxikace, tedy podávání detoxikačních preparátů Joalis, není u hyperaktivních dětí jednoduchou záležitostí, a tak se v praxi s hyperaktivitou setkáváme spíše jako s vedlejším příznakem při poruchách imunity nebo jiných zdravotních obtížích, pro které k nám rodiče své děti přivádějí.

Obvykle hyperaktivní dítě poznám již ve své poradně, protože neudrží pozornost, sahá na různé předměty, přes zákaz si tyto předměty ze stolu bere a neustále pohybuje některou částí těla nebo pobíhá, poskakuje, mluví, zkrátka jeho aktivita bývá nepřiměřená jak situaci a normě, tak věku dítěte.

 

Intolerance glutenu

Prvním faktorem, na který musíme pomýšlet, je intolerance glutenu, tedy jev, se kterým se setkáváme pod názvem celiakie nebo glutenová eneteropatie. Gluten, a zvláště pak pšeničný gluten – gliadin, je nervový toxin a otevírá cestu ze zažívacího ústrojí k mozku pro další toxické látky, které dráždí nervový systém.

 

Laktózová intolerance

Podobný důsledek mohou mít u dítěte i další tzv. malabsorpční syndromy, mezi kterými jmenuji hlavně laktózovou intoleranci způsobenou chyběním enzymu pro zpracování mléčného cukru – laktózy. Laktózová intolerance se v evropské populaci vyskytuje asi u pěti procent lidí, ale u lidí z jiných kontinentů a jiných ras to může činit až devadesát procent. Znamená to, že Evropané jsou k trávení a metabolizaci mléka vybaveni poměrně dobře, přesto však nejen laktózová intolerance může na nervový systém působit. Říkám-li nejen laktózová intolerance, mám na mysli také alergie.

 

Potravinová alergie

Potravinové alergie mohou působit na střevo, kde naruší sliznici tohoto orgánu, a tím se sliznice stává prostupnou pro látky, které by do krevního oběhu neměly přijít, především pro bílkovinové molekuly, ale i jiné toxiny. Ve střevě se zanícenou sliznicí se vyskytuje dysbióza, která má za následek vznik dalších toxinů, jež obvykle působí na nervový systém. Proto dalším krokem při hledání příčin hyperaktivity bude vyhodnocení potravinové alergie.

Nejčastěji se můžeme setkávat s alergií na kravské mléko, ale i s alergií na ořechy, sóju, pšenici, mořské ryby nebo mořské plody, produkty obsahující latex, jako jsou banány, s alergií na kiwi, avokádo, kaštany, brambory, peckovité ovoce či zeleninu jako mrkev, petržel, okurka, pastinák. Vzácněji se setkáváme s alergií na pepř a jiné koření, jako je kmín, hořčice, řepka, kmín, tymián, rozmarýn, skořice, anýz, bazalka a podobně.

 

Nezapomínejme ani na velmi časté alergie na vaječný bílek. Již samotná eliminační dieta velmi často vede ke zklidnění hyperaktivního chování dítěte, ale v detoxikaci máme další možnosti, jak odstranit imunitní přecitlivělost na některé zmíněné potraviny.

Kvůli narušenému střevu a přecitlivělé nervové soustavě dítě zcela pravidelně reaguje na některé přídatné látky v potravinách, tzv. éčka. Nejčastěji to jsou různé typy barviv, označované jako E 102 až E 112. Tato barviva se nacházejí v bonbonech a jiných cukrovinkách, a tak můžeme před nimi rodiče varovat. Z hlediska detoxikace může barvivo a jiné přídatné látky zůstávat v nervovém systému a bude potřeba detoxikací tento toxin uvolnit. V tomto případě je zásadním preparátem emocionální preparát MindDren.

 

Rady pro terapeuty

Další příčinou hyperaktivity, a nutno říct, že zcela pravidelnou příčinou, jsou mikrobiální ložiska v mozku. Postižené jsou především partie mozku, které odpovídají takzvanému okruhu jater, a tudíž využijeme možností, které skýtá kombinace LiverDren a Cranium. Jinou častou kombinací bude UrinoDren a Cranium, protože ledvinový okruh hraje v nestálosti, a tím i v hyperaktivitě důležitou úlohu.

 

V mozku se mohou nacházet i další toxiny, především toxické kovy nebo toxiny z bytového prostředí. Kombinace preparátů MindDren a Antimetal nebo MindDren a Supertox mohou sehrát důležitou úlohu, i když ne zásadní – v tomto případě jsou preparáty doplňkovými.

 

Závažnějším problémem jsou toxiny, na které je centrální nervový systém z určitých důvodů daných prostředím v průběhu těhotenství citlivý. Tyto toxiny, vylučované především mikroorganismy neurotopními (tedy mikroorganismy, které mají v oblibě nervový systém), mohou být vylučovány především z ložisek ve střevech – důležitá je tedy kombinace RespiDren a ColiDren. Nezapomínáme, že caecum podléhá okruhu jater, takže pro tuto část střeva si vyhradíme kombinaci LiverDren a ColiDren. V organismu dítěte můžeme nalézt i jiné zdroje těchto toxinů – lymfatický systém, v tom případě použijeme VelienDren a Lymfatex, nebo žlučník (preparát LiverDren), často však i plíce a orgány, které pod plíce spadají, tedy především vedlejší dutiny nosní. Tady bude na místě preparát RespiDren.

 

Mikrobiální toxiny nalezneme tím způsobem, že jako testovací použijeme preparát Mikrotox a při pozitivní reakci Salvie na tento preparát necháme Mikrotox v testovací misce a pomocí EAM setu hledáme zdroj tohoto toxinu.

 

Pro zklidnění hyperaktivního dítěte využijeme všech detoxikačních znalostí o toxinech v mozku a o vlivu dalších toxinů na centrální nervový systém. Detoxikační práce s hyperaktivním dítětem je časově náročná, zvláště pak v oblasti diagnostické, protože najít toxiny nebo alergeny či metabolity, které mozek takového dítěte dráždí, bývá poměrně složité. V případě úspěšnosti je však vděk rodičů značný.

 

Rád vzpomínám například na dítě, které po pouhém dokonalém vysazení výrobků z kravského mléka naprosto změnilo své chování: z problematického dítěte se stal jedinec oblíbený jak v rodině, tak ve školním kolektivu. V průběhu dvou let se ve školním prospěchu zlepšil ze čtyřek na trojky. Myslím, že to je nejlepší důkaz úspěšného provedení detoxikace.

 

Při detoxikaci hyperaktivního dítěte se kromě trpělivosti a zkušeností projeví i vaše tvůrčí schopnosti, protože problém bývá obvykle komplexní, i když vlastní příčina hyperaktivity bude jedna. Samotná hyperaktivita však přináší dítěti stres, protože se dostává do sporu jak s rodiči, tak s učiteli, a stres, jak víme, přináší vznik dalších ložisek a kumulaci dalších toxinů. Odstranění celé řady mikrobiálních ložisek a toxinů bude mít tedy pouze sekundární charakter a nebude řešením vlastní příčiny hyperaktivity.

 

V takovém případě doporučuji vysvětlit rodičům problém na příkladu postupného úklidu velmi zaneřáděného bytu. Při něm musíme uklidit nebo vyhodit vše, co tam nepatří. Byt se nám začne projasňovat a myse v něm začínáme lépe orientovat a nakonec se nám bude velmi příjemně obývat. Stejný postup musíme zvolit i u detoxikace hyperaktivního dítěte.

 

Rodič pak pochopí, že naše počínání není chaotické, beze smyslu, ale že mám svoji vnitřní logiku, která nám umožní dostat se k jádru problému a toto jádro pak označit a pracovat s ním. Na počátku se v chaosu, který při prvních vyšetřeních nalezneme, budeme jen těžko orientovat. Proto doufám, že vám byl seriál o hyperaktivních dětech ku prospěchu. Na naše klienty velmi dobře působí, setkají-li se s člověkem, který má přehled a zasvěceně jim může vysvětlit problém, s nímž přišli. Získáte tak důvěru i pro další práci s rodinou dotyčného dítěte a to je již dostatečný důvod, abyste se k seriálu ještě vrátili, znovu si jej přečetli a popřemýšlet o něm.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Jak a čím detoxikovat hyperaktivní dítě. Dostupné z: www.bambiklub.cz

Kontakt