Infekční ložiska

17.11.2012 16:52

Infekční ložisko je opouzdřená infekce mikroskopické velikosti, která se může usadit v jakékoli tkáni. Obsahem mohou být bakterie, viry, plísně či parazité, které způsobují celou řadu onemocnění. Infekční ložiska nepřetržitě narušují okolní tkáně a tím velmi zásadně ovlivňují imunitu.

Za normálních okolností je volná infekce v těle velice brzy nalezena a zlikvidována imunitním systémem. Pro dlouhodobější přežití infekce je třeba se ukrýt. Vhodným místem jsou hleny, tuková pouzdra, krevní sraženiny nebo vazivové tkáně.

 

Pro vznik infekčního ložiska je důležitý obal a konkrétní infekce, která se uvnitř nachází. Obal je vytvořen nejčastěji z hlenu, který se do těla dostává z potravin - především z mléka, bílé mouky, masa, tuku, cukru a soli. Infekce může v těle být buď vrozená (z těla matky) nebo získaná (stykem s infekcí).
V případě léčby akutní infekce (pomocí antibiotik), není infekce zničena úplně a její zbytky hledají místo, kam se schovat. Aby vzniklo infekční ložisko musí být v těle vhodné podmínky:

  • životní styl a prostředí - strava s nadměrným přísunem cukrů, tuků, mléčných výrobků a bílé mouky, prostředí s nadmírou těžkých kovů, radioaktivních nebo chemických látek...
  • stres - tkáň může být stresována vnějšími nebo vnitřními podmínkami
  • genetika - stav imunitního systému

 

Infekční ložiska ovlivňují organismus několika způsoby.

  1. Mikrobiální ložiska se mohou samovolně rozpadat, infekce se vyplavuje do organismu a vznikají tak opakující se záněty, virózy, plísně.
  2. Další variantou je situace, kdy se infekce v ložisku nemůže rozmnožovat a narůstá množství toxinů. Ty nepříznivě působí na tkáně bez ohledu na jejich vzdálenost od ložiska. Člověka tak mohou zastihnout nečekané náhlé potíže.
  3. Infekční ložiska narušují tkáně, ve kterých sídlí a tím poškozují funkci celých orgánů.

 

Detoxikace mikrobiálních ložisek

Diagnostika infekčních ložisek klasickou medicínou je téměř nemožná. Diagnostické zobrazovací metody nedokáží mikrobiální ložiska zjistit, protože jsou příliš malé, nekontrastní a mohou se nacházet v různých vrstvách tkání.

Diagnostika v rámci detoxikace je prováděna pomocí přístroje Salvia, který umí zjistit tkáň, ve které se ložisko nachází, ale také jeho obsah (popř. materiál, ze kterého tvořeno pouzdro).

Detoxikace mikrobiálních ložisek zahrnuje několik fází. V první řadě je potřeba zničit obal. Infekce uvolněná z ložiska je následně zničena imunitním systémem. Díky diagnostice přístrojem Salvia zjistíme obsah mikrobiálního ložiska a můžeme cíleně aplikovat detoxikační preparáty. Tím se aktivuje imunitní systém, který pomůže infekci zvládnout. V některých případech je třeba detoxikovat tkáně, do kterých pronikly toxiny z infekčního ložiska.

 

Zdroj: www.joalis.eu/cs-CZ/vzdelavani/detoxikace-pro-kazdeho

Kontakt