JÁTRA

13.12.2012 22:14

    Játra jsou největší vnitřní orgán lidského těla, a zároveň tedy největší orgán dutiny břišní. U dospělého člověka váží okolo 1,5 kg, muži mají všeobecně větší játra než ženy. Z hlediska čínské medicíny se jedná o jangový, tj. mužský orgán. V dutině břišní jsou proto uložena na jangové - tedy pravé straně.

 

    Játra se skládají ze dvou jaterních laloků; pravý jaterní lalok je větší než levý. Játra jsou dvěma vazy spojena s bránicí a dalšími vazy jsou přirostlá ke stěně břišní.

    Z pohledu filozofického jsou játra symbolem kreativity a dynamiky. Živel odpovídající játrům je síla velkého zdravého zeleného stromu, který je svými kořeny zapuštěn v zemi a rozrývá ji; jsou-li kořeny dostatečně živeny vodou (zalévány), dokážou i roztrhat skálu. Z pohledu starověké filozofie odpovídá játrům též živel větru (rozuměj proudícího vzduchu), který je symbolem neustálého pohybu a přeměny v přírodě.

    Játra jsou chemická továrna v pravém slova smyslu. Jejich základem je jaterní buňka. Uvádí se, že v jaterní buňce probíhá nejméně 500 druhů různých chemických reakcí, které buď rozkládají velké molekuly na menší (katabolické procesy), jež mají v organismu nějaký konkrétní význam.

    Potrava, kterou člověk konzumuje, musí být postupně rozmělněna a rozštěpena na malé částečky až na úroveň molekul, protože pouze menší molekuly jsou schopny projít "síty" ve stěně tenkého střeva, aby mohly být poslány k dalšímu zpracování. Potrava se částečně štěpí již v dutině ústní, dále je rozmělňována v žaludku za výrazné pomoci kyseliny chlorovodíkové. Do dvanácterníku  (spojení mezi žaludkem a tenkým střevem) ústí dva vývody, jeden z jaterních žlučovodů a ze žlučníku a druhý ze slinivky břišní. Zatímco žluč slouží především k úpravě tuků obsažených v potravě, ze slinivky břišní jsou do dvanácterníku a dále do tenkého střeva dopravovány enzymy (speciální druhy "nůžek"), které štěpí - doslova rozstřihávají - tuky (enzymy lipázy), sacharidy (enzymy amylázy) a proteiny (enzymy proteázy) na menší vstřebatelné části.

    Zdravotní stav a schopnosti sliznice tenkého střeva tedy odpovídají za to, jaké látky a v jakém množství budou vstřebány do krve. Takto vstřebané živiny putují nejprve do jater ke zpracování, a to vrátnicovou žilou (vena portae). Játra tak touto žilou dostávají krev z tenkého střeva takzvaně "z druhé ruky".

    S játry jsou spojené další velké cévy - jaterní tepna a jaterní žíla. Jaterní tepna přivádí okysličenou krev do jater, aby byly zajištěny základní energetické nároky na probíhající chemické reakce. Jaterní žíly odvádějí odkysličenou krev do dolní duté žíly, která krev předává do srdce. Jaterní žilní krev je tedy bohatá na nové látky, které byly přeměněny v játrech. Z hlediska filozofie čínského pentagramu jsou játra před srdcem, srdce je tedy posilováno a podporováno játry. Prvně se tedy metabolizované látky objeví v srdci (tj. dříve než v ostatních velkých orgánech) - to je souvislost více než výmluvná...

    Jaterní buňky jsou seskupeny ve větší útvary - jaterní lalůčky. Každý lalůček je obklopen sítí drobných tepen, žil a začínajících žlučovodů, které jsou postupně spojeny s většími a většími větvemi. Regenerace jaterní buňky, a tedy i jater je obrovská. Po zranění nebo po operaci jater (například po nádoru) jim můžou dorůst i více jak dvě třetiny buněk. Přirozená rychlost obnovy všech tkání jater se udává jeden rok.

 

Hlavní funkce jater lze shrnout do následujících bodů:

 • Metabolismus tuků. Játra jsou hlavní metabolický orgán, v němž jsou zpracovávány tuky. Z hlediska detoxikačního označujeme jako jaterní toxiny ze životního prostředí právě ty typy toxinů, které jsou rozpustné v tucích (například dioxiny nebo methylrtuť). V játrech probíhá syntéza triacylglyceridů, které jsou základní formou zásobního tuku v tukových buňkách (adipocytech), jež jsou pak hlavní předmětem zájmu při snižování nadváhy. Triacylglyceridy jsou syntetizovány jednak z přebytečných cukrů, jednak z přebytečných cukrů, jednak z přebytečných tuků přijímaných potravou. Samotná játra jsou též zásobárna tuků, u zdravého jedince tvoří tuková zásoba až deset procent hmotnosti jater.

 • Syntéza cholesterolu. Tento proces řadíme také k metabolismu tuků. Organismus se tedy "nespoléhá" na cholesterol, který je obsažený v potravě, ale syntetizuje si ho nanovo. Hladinu cholesterolu lze tudíž potravou ovlivnit jen částečně, hlavní faktory jsou genetické a záleží také na správné funkci jater. Cholesterol slouží pro stavbu buněčných membrán a pro syntézu steroidních hormonů, jako jsou například pohlavní hormony testosteron nebo estrogen.

 • Degenerace cholesterolu a tvorba žluči. V játrech se odbourává přebytečný cholesterol. Z něho vznikají žlučové kyseliny, které jsou důležité pro správné štěpení tuků.

 • Metabolismus sacharidů. Jaterní buňky jsou schopny "vychytat" glukózu obsaženou v portální krvi. Pomocí speciálních enzymů ji skladují ve formě glykogenu, který tvoří až čtyřicet procent hmotnosti jater. Glykogen je ukládán též ve svalech - člověk ho potřebuje pro dlouhodobý tělesný výkon, například pro dlouhý běh. U netrénovaného jedince se glykogen zhruba po dvou hodinách vytrvalostního výkonu (například velmi ostré chůze) spotřebuje a  dojde k prudkému poklesu výkonnosti až k vyčerpání organismu. Glukóza může být přeměňována také v tuk.

 • Metabolismus aminokyselin. Játra pomáhají udržovat stálou koncentraci aminokyselin (základních stavebních jednotek pro výstavbu genem daných proteinů) v krevní plazmě. Probíhá v nich rozštěpení většiny esenciálních aminokyselin přijatých potravou a syntéza neesenciálních aminokyselin (těch, které si organismus dokáže vyrobit sám z jiných látek a nepotřebuje je dodávat potravou).

 • Degradace hormonů. Játra jsou důležitým regulačním činitelem v udržování hladiny hormonů v krvi (např. inzulinu nebo steroidních hormonů). Regulační mechanismus je zajištěn odbouráváním nadbytečných hormonů.

 • Ukládání vitaminů. V játrech se ukládají vitaminy A, B12, D, E, K, tedy hlavně ty, které jsou rozpustné v tucích.

 • Ukládání důležitých kovů. Játra jsou zásobárnou železa a mědi. Železo je nezbytné pro správnou funkci červených krvinek. Měď je použita pro tvorbu aktivního jádra enzymů podílejících se na metabolismu cukrů nebo pro správnou funkci nervového systému. Existuje genetické onemocnění, tzv. Wilsonova choroba, při níž dochází k akumulaci mědi v organismu.

 • Odstraňování toxinů. Játra štěpí a odstraňují zbytky léků a jiných toxických látek včetně alkoholu nebo antibiotik.

S játry souvisí emoce a stavy organismu, jako jsou: agrese, vztek, nenávist, závist, žárlivost, vnitřní neklid a napětí těla. Nezvladatelné projevy těchto emocí lze většinou překonat detoxikaci mozku a orgánů okruhu jater.

 

Pár zajímavostí

 • Játry protéká značné množství krve, až jedna čtvrtina minutového srdečního výdeje, což u člověka představuje asi 1,5 litru krve za minutu.

 • Během embryonálního vývoje savců jsou játra orgánem, kde probíhá krvetvorba. V případě těžkého poškození kostní dřeně se může tvorba krevních elementů v játrech obnovit i u dospělých jedinců.

 • Játra mají velkou funkcí rezervu, základní funkce je schopna plnit i pouhá jedna pětina jejich tkáně.

 • Játra obsahují vysoké množství vitaminu A. Vysoké dávky tohoto vitaminu však mohou být zdraví škodlivé - v minulosti se polárníci takto otrávili játry ledního medvěda, průzkumníci Douglas Mawson a Xavier Mertz se otrávili pojídáním jater tažných psů husky.

 

 

Na detoxikaci orgánů okruhu jater použijeme následující preparáty:

 • Joalis LiverHelp, Joalis LiverDren

 • Joalis Antimetal, Joalis Antichemik, Joalis Antidrog

 • Joalis BiliDren, Joalis OkulaDren

 • Joalis MindDren, Joalis MindHelp

 • Joalis NeuroDren, Joalis NoDegen

Zdroj: Jelínek, Vladimír. Játra. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2009, č.2.

Ilustrace: https://www.healthandphysicaleducationteacher.com

Kontakt