Joalis Analerg

16.02.2013 11:49

Preparát Analerg je první skutečný komplex. Slovo komplex znamená, že preparát je složen z celé řady dílčích preparátů, resp. dílčích informačních komplexů, které jsou zaměřeny na jednotlivé orgány nebo jednotlivé poruchy, jež ve svém celku způsobují určitý zdravotní problém, v tomto případě alergii.

Význam slova alergie je notoricky znám, nemá tedy smysl jej vysvětlovat. Analerg představuje komplex takového rozsahu, že jen tento jediný preparát sám stačí ke zvládnutí alergie. Je ho však možné použít také k jiným účelům. Analerg obsahuje jen jednu složku, která je specifická právě pro alergii: najdeme ji v preparátu s názvem Non-Grata.

 

 

Proberme si nyní jednotlivé složky preparátu Analerg. Součástí každé alergie jsou mikrobiální ložiska v určité části mozku, která ovládá odpověď imunitního systému na daný typ cizorodé bílkoviny. Ložiska v této konkrétní části mozku vznikají v důsledku alergické dispozice, která je genově přenosná a která způsobuje oslabení této lokality v mozku. Mikrobiální ložisko se obvykle vytváří již v průběhu nitroděložního vývoje nebo v prvních letech po narození, v pozdějších letech, resp. v dospělosti, jen výjimečně. Specifikovat, o kterou část mozku jde, není důležité – tuto informaci si ponechám jako výrobní tajemství. O ložiska v mozku se postará složka, kterou známe jako preparát Cranium.

Část mozku, o které jsem nyní hovořil, patří do okruhu jater. Další součástí komplexu Analerg jsou proto informace známe pod názvem LiverDren. Jak víme, nejde o žádnou konkrétní poruchu jater, ale o existenci specifického emocionálního komplexu, který k játrům přiřazujeme. Tento emocionální komplex způsobuje vytváření mikrobiálního ložiska v játrech a je také přesunován do jiných (periferních) orgánů. U jedinců genově disponovaných pro alergii se přesouvá do již zmíněné části mozku, která rozhoduje o imunitní odpovědi na cizorodou bílkovinu.

 

Další součástí Analergu je RespiDren. Alergické reakce se obvykle týkají dýchacího traktu, kde dochází k poruše produkce mediátoru nazývaného histamin. U alergií je typická jeho nadprodukce, na níž se podílí jak pokyn z mozku, tak přímo tkáň dýchacího traktu narušená mikrobiálním toxinem.

Víme, že dýchací cesty nejsou jediným orgánem, kde se může vyskytovat alergická reakce; obecně lze říci, že alergická reakce se bude týkat toho orgánu, v němž se nachází mikrobiální ložisko. V preparátu Analerg je kromě dýchacích cest místo ještě pro oko, konkrétně spojivku, která alergicky reaguje zánětem. Rovněž v tomto případě je zákonité předpokládat, že se ve spojivce oka nachází ložisko – odstraníme jej OkulaDrenem.

 

Alergické reakce se mohou nacházet i v mozku (tuto složku máme ošetřenou preparátem Cranium) anebo ve střevě – proto je součástí Analergu i ColiDren, který jednak odstraní ložiska z oblasti tlustého střeva, kde se alergická reakce nejčastěji projevuje, jednak ošetří také tenké střevo (důvody objasním vzápětí).

K uvolnění řady toxinů, např. těžkých kovů či alergenů, z tkání je zapotřebí také emocionální složky, která je obsažena v preparátu MindDren. Preparát Non-Grata zase sdružuje různé typy alergenů rostlinného, živočišného či mikrobiálního charakteru. Proto jsou v preparátu Analerg tyto složky kombinovány. Jsou-li tkáně zatíženy blokovaným emocionálním konfliktem (MindDren), usazují se v nich alergeny, kterých se organismus nedokáže zbavit. Trvalé dráždění vede k chronickému zánětu tkáně a taková tkáň se podílí i na akutním alergickém zánětu.

 

Psychocysty, obsažené v NoDegenu, blokují očistu tkání od metabolických toxinů. Proto je NoDegen obsažen v Analergu, neboť v řadě případů je součástí alergií také intolerance lepku. Intolerance lepku (glutenu) není stoprocentní příčinou alergií. Je však přítomna ve vysokém procentu případů, a pokud tomu tak je, nepodaří se nám alergii zlikvidovat. Z toho důvodu dáváme složku zabývající se intolerancí glutenu i do preparátu Analerg. Kromě emocionálního preparátu NoDegen jsou proto součástí Analergu také preparáty Gli-glu, Metabol a ColiDren. Při intoleranci glutenu dochází k rozvolnění buněk tenkého střeva a průniku cizorodých bílkovin do organismu. Takový organismus může být bílkovinami alergizován. Kromě toho tyto bílkoviny poškozují mozek, a hrají tedy stejnou úlohu jako ložiska v centrální nervové soustavě. Proto je třeba průniku těchto cizorodých bílkovin zamezit a dát možnost mozku, aby se „opravil“, což by bez preparátu NoDegen nešlo. Ze stejného důvodu je NoDegen zapotřebí, chceme-li odstranit z tkáně kasein, tedy bílkovinu mléka, která je rovněž poměrně častou příčinou alergií. Nejedná se sice o velké procento případů, ale (obdobně jako při intoleranci lepku) pokud je kasein ve tkáni přítomen, nepodaří se nám alergii zlikvidovat.

 

Komplexní preparát Analerg má široké spektrum účinků. Jistě se vám vlastní úvahou podaří přijít na to, při jakých dalších poruchách je možné ho ještě použít. Měl by být součástí téměř každé kúry u chronických zdravotních poruch, aniž bychom chtěli řešit výhradně alergie. To je v detoxikaci běžný jev, protože nemáme žádné specifické preparáty, jaké známe z farmakologie, používané moderní medicínou.

 

Detoxikační medicína je vědou celostní. Celostní je nejen ve smyslu propojení psychicky a fyzična, ale také v tom, že hledáme takové informace, které jsou nejblíže společnému jmenovateli všech zdravotních poruch. Protože jsme se k tomuto společnému jmenovateli ještě nedostali, musíme pracovat přibližně s padesáti preparáty, s padesáti komplexními informacemi. Avšak proti počtu léků a počtu diagnóz, které jdou do tisíců, je takové množství skutečně nepatrné. Můžeme říci, že se již blíží oné pomyslné univerzální celostnosti.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Analerg. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2010, č. 3.

 

Kontakt