Joalis BiliDren

16.04.2013 18:05

BiliDren je, jak se dnes v politické hantýrce říká, preparátem kontroverzním. Také ho zanedlouho možná budeme moci prohlásit za pohrobka. Proč, to vysvětlíme níže.

Preparát BiliDren, jak již sám název napovídá, se věnuje některým toxinům žlučníku. Žlučové cesty a žlučník začínají již v játrech jako žlučové kapiláry a pokračují jako žlučové kanálky až do dvanácterníku, kam vypouští žluč, nashromážděnou ve žlučovém měchýři. Žluč přináší do střeva žlučové kyseliny a cholesterol. Kyseliny slouží k trávení tuků a cholesterol je důležitou látkou pro stavbu hormonů, buněčné stěny a dalších struktur, bez kterých se naše tělo neobejde. Tolik o fyziologické funkci žlučníku a žlučových cest.

 

Nejznámější nemocí žlučníku jsou žlučníkové kameny (cholelitiáza). Známé jsou také záněty žlučníku (cholecystitis). Můžeme se však setkat i s funkčními poruchami, kolikami, které vznikají v důsledku špatného působení vegetativního nervového systému. Žlučník je ovládán z vegetativní nervové pleteně zvané plexus coeliacus (plexus solária, tzv. sluneční pleteně). Nás však zajímají i jiné věci kolem žlučníku, a to funkce uváděné v učebnicích čínské medicíny.

Žlučník je zásobním (párovým) orgánem jater a onemocní přenesením špatné energie, kterou není možné dále shromažďovat v játrech. My spojujeme špatnou energii nejen s problematickou stravou, ale především s emocionálními a stresovými vlivy. Porucha energie žlučníku působí na organismus velice širokou škálou různých potíží. Energie žlučníku se spojuje s křečovitými stavy, bolestmi hlavy, bolestmi povrchu kůže, ale také s přílišnou rozhodností, anebo naopak nerozhodností a s celou řadou psychických stavů, jako je výbušnost, nestálost, náladovost a další, s nimiž se běžně setkáváme.

 

V čem vidím problém preparátu BiliDren? Jiné orgány, tzv. základní orgány pentagramu, mají své párové orgány. Ledviny mají močový měchýř, plíce zase tlusté střevo, slezina žaludek,… U toxického zatížení žlučníku je však situace poněkud jiná. My víme, že okruh jater je již přesně definován a postihuje především vazivové struktury, rozmístěné různě v organismu. Zasahuje také do mnoha částí našeho mozku, a tak nemůžeme mikrobiální ložiska odstranit, aniž bychom detoxikovali od ložisek základní mateřský orgán, tedy játra. Tento postup je již zákonem. Nejprve je třeba zbavit ložisek mateřský orgán a pak můžeme zbavit ložisek náš mozek, vazivové struktury třeba v cévách nebo v kloubech či v dalších orgánech. Máme-li například alergii, základním preparátem je LiverDren. Poté podáváme Cranium, čímž dosáhneme očištění od mikrobiálních ložisek v příslušné části mozku (lobus parietalis). Jen na okraj však upozorňuji, že ložiska nejsou jediným toxinem, který bude příčinou poruchy funkce lobus parietalis. Ale to je věc jiná.

Můžeme se však setkat s tím, že ačkoli tento postup dodržíme a uděláme vše podle pravidel, ložiska se nedetoxikují. To proto, že přenese-li se toxická energie na žlučník, je schopen šířit tyto toxiny stejným způsobem jako játra. Mnohdy tedy udělá detoxikační terapeut takovou chybu, že detoxikuje játra a problém, který je s nimi evidentně spojen, nezmizí. To proto, že se nevěnoval proměření žlučníku, a tudíž ani možnosti, že ve žlučníku je mikrobiální ložisko, které udržuje problém v okruhu jater. Museli bychom tedy v současné době pečlivě měřit nejen játra, ale i žlučník a případně podávat kombinaci LiverDren a BiliDren. To je však záležitost, kterou dobře zvládne jenom určitá část terapeutů. Bez diagnostiky nemůžeme zjistit, jestli se na celém obrazu podílí i žlučník.

Proto myslím, že do budoucna bude lépe, spojíme-li preparát BiliDren s preparátem LiverDren. Tím docílíme toho, že se při podání LiverDrenu budou mikrobiálních ložisek automaticky zbavovat jak játra, tak žlučník. Myslím, že k tomuto spojení preparátů by mohlo dojít již na podzim. Bude to přínosné, protože si nepamatuji, že  b y někdo při podávání preparátů tímto způsobem uvažoval. Obvykle se totiž terapeuti soustředí na to, jestli klient uvádí nějaké klinické problémy se žlučníkem – nějaké tlaky, záchvaty, zjištěné kameny, písek… Avšak ve většině případů se takto postižený žlučník nevyznačuje žádnými těmito problémy. Asi jediným signálem jsou obtíže v okruhu jater. To už znamená další preparát navíc a především detailní schopnost diagnostikovat lidský organismus pomocí EAV přístroje a EAM programu.

Žlučník však nemusí skrývat pouze mikrobiální ložiska, ale i jiné toxiny, hlavně organické a anorganické toxiny. Ty pak mohou být vlastní příčinou vzniku žlučových kamenů nebo různých typů dysfunkce žlučníku. Žlučová dráha z hlediska akupunktury probíhá od malíčku nohy, přes kyčel, trapézový sval, přes hlavu až k očnímu koutku. Tato cesta je velmi dlouhá a energie šířící se po tomto meridiánu může způsobit různé potíže v jeho průběhu, ať už jde o kyčel, bolesti svalů, hlavy, citlivou kůži atd. Proto je třeba žlučník čistit nejen od potenciálních ložisek, ale i od jiných toxinů. K tomu však už neslouží preparát BiliDren, ale preparáty MindDren, PEESDren a EviDren. Tyto preparáty jsou naštěstí univerzální, a tak se nemusíme zabývat tím, jestli se jejich detoxikační efekt žlučníku dotýká, nebo nikoliv. V současné době a samozřejmě i v budoucnosti bychom se měli naučit diagnostikovat energetický stav žlučníku. Pamatujme si, že žlučník může být nositelem stejných vztahů v organismu jako játra, promítá se však více do emocí a do psychiky vůbec. Má také i své specifické odlišnosti od vlivu jater na náš zdravotní stav.

Toxické zatížení žlučníku vůbec neznamená, že nám to žlučník bude dávat najevo a že budeme pociťovat nějaké subjektivní problémy. Vůbec tomu tak nemusí být. Proto upozorňuji na preparát BiliDren, aby nezůstal vyhrazen jen pro situace, kdy si klient stěžuje na potíže se žlučníkem, ale abychom přemýšleli již výše popsaným způsobem.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. BiliDren. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2012, č.4.

Kontakt