Joalis Conectid

31.03.2013 14:53

Conectid, preparát určený na odstranění mikrobiálních ložisek z vaziva, je horkou novinkou na poli detoxikace. Málokdy narazíte na dospělého člověka, který by jej nepotřeboval.

Conectid není preparátem, který by měl existovat samostatně. Využíváme jej zásadně v kombinaci s LiverDrenem. Tyto dva preparáty se na sebe logicky váží, protože Conectid je určen k detoxikaci vaziva. Vazivo patří mezi pojivov tkáně a je jednou ze čtyř tkání, ze kterých se skládá lidský organismus. Nalezneme jej prakticky ve všech orgánech. Vlivem specializace vazivových buněk a vláken vytváří nejrůznější funkční varianty. Nejčetnější je vazivo kolagenní, ale v mnohých orgánech najdeme také vazivo elastické, retikulární (síťové) nebo vazivo tukové. To jsou jedni ze zástupců této hojné tkáně.

 

Ve většině orgánů se druhy vaziva prolínají, protože musí zvládat různé funkce. Hmotné vazivo se skládá z buněk a beztvaré hmoty, která vyplňuje mezibuněčné prostory. Tato hmota se nazývá matrix. Již před několika lety jsme v bulletinu psali o teorii profesora Pischingera. Z některých jeho dalších teorií například dodnes vycházejí preparáty německé firmy Wala. Matrix je v těchto teoriích místem, kde se ukládají toxiny. Stav vaziva a především matrixu můžeme rozdělit do řady stupňů, které hovoří o závažnosti chronického zánětu, eventuálně degenerace lidského organismu. Řada preparátů se soustředila na očistu této hmoty. V tomto postupu viděli univerzální zbraň proti nemocem. My nejsme tak jednostranní. Nemyslím si, že toxické zatížení vaziva je jediným a základním problémem, protože lidský organismus je přece tvořen ještě dalšími tkáněmi – tkání nervovou, epitelem a svaly. Přesto je vazivo pokládáno za tkáň, která má rozhodující vliv na řadu nemocí. Například drtivá většina kloubních chorob je vlastně onemocněním vaziva. Přijde-li k vám klient a řekne: „Já mám problémy se štítnou žlázou, žílami, bolí mě klouby a na kůži mám chronický ekzém,“ může vám zaznít v uších společný jmenovatel – vazivo. Tvoří kostru štítné žlázy, je rozhodující tkání žilní stěny, je také velice důležitou tkání kůže.

Takovýchto zdánlivě spolu nesouvisejících nemocí bychom mohli vyjmenovat desítky, ale od této chvíle si vždy představte, co tvoří základní strukturu orgánu, na který si klient stěžuje. Z této struktury si odvoďte nemocnou tkáň a z této tkáně se dostanete k řídícímu orgánu. Pochopitelně můžete jít i obráceně, vyměřit Salvií řídící orgán a od něj se dostat až k poškozené tkáni.

Conectid není nezbytný preparát, mnohdy můžeme vystačit s kombinací např. LiverDren – ArtiDren, LiverDren – ColiDren a tak dále, protože každý z drenů obsahuje svoji vazivovou složku, a tudíž není preparát Conectid nutno dávat v každém případě. Jakou však má Conectid oproti jiným drenům výhodu? Jeho výhoda spočívá v tom, že pracuje s vazivem jako celkem. Zatímco dren je zaměřen na vazivovou složku jednoho konkrétního orgánu, Conectid pracuje s vazivem jako systémem.

 

Pomůže tedy čistit vazivový systém celku, protože vás vyšetření mnohdy překvapí v tom smyslu, kolik orgánů může být zasaženo toxickým poškozením vaziva. Nejčastěji ve vazivu nacházíme mikrobiální ložiska, ale není vzácné setkat se i s cizorodými látkami, jako jsou kovy, chemické látky a podobně. S přibývajícím věkem postupuje i toxické zatížení vaziva. Lze tedy zjednodušeně říci, že nedílnou součástí stáří je poškození vaziva a následné kloubní potíže, ztuhlost a špatná elasticita kůže. V preparátu Conectid dostáváme nejen možnost systémově detoxikovat vazivo, ale zamyslet se zároveň nad tím, jak vlastně lidský organismus funguje. Při té příležitosti zmíním výrok člověka, který v současné době konstruuje nejsložitější betlém na území České republiky. Tento vesničan řekl: „Zdánlivě je to velmi složité, ale když nad tím přemýšlíte a postupně betlém tvoříte, vidíte, že principy fungování jsou jednoduché a žádnou složitost v tom nevidíte.“ Chtěl bych, abychom právě takto pochopili lidský organismus. Aby každý z vás měl takovou úroveň, že mu fungování lidského organismu bude připadat jednoduché. Protože v jednoduchosti je krása a já doufám, že preparát Conectid k té kráse detoxikace přispěje.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Conectid. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2012, č. 1.

Kontakt