Joalis Cranium

12.01.2013 20:33

Preparát Cranium patří do kategorie drenů, tudíž se od něj očekává uvolnění infekčních ložisek, a to konkrétně v nervovém systému. Jeho záběr je velmi široký – narušuje infekční ložiska v telencefalu, v diencefalu a v medule spinalis.

Patří mezi nejčastěji užívané preparáty, protože ložiska v telencefalu nacházím prakticky u všech svých pacientů. Telencefalon je část mozku, která ovládá celou řadu nejrůznějších funkcí. Za všechny zmíním např. řízení imunity, paměti či inteligence, a to všech jejích složek – řečového centra, motorických funkcí apod. Prakticky se nesetkávám s člověkem, který by již od narození neměl v této části mozku infekční ložiska. Ta samozřejmě způsobují zhoršené řízení všech typů imunity nebo různých jiných vlastností a schopností, které telencefalon ovládá.

 

Účinnou složkou preparátu Cranium jsou klíče, a tak primárně působí na žilní splavy na povrchu mozku a teprve jejich prostřednictvím na vlastní mozek. Protože ložiska představují jen jeden typ zátěží, které se v CNS (centrálním nervovém systému) mohou nacházet, je nutné tento preparát kombinovat s několika dalšími. Jedná se především o preparát Gli-glu odstraňující metabolity glutenu, dále Antimetal a Ionyx působící na kovy a radioaktivní látky. Dysfunkci telencefala ovšem zapříčiňují také emocionální zátěže.

 

Cranium patří do základní sady preparátů a snažíme se jej aplikovat co nejdříve, tedy hned na počátku detoxikace. Je to velmi důležité, protože funkce imunity, kterou ovlivňuje, je pro další postup detoxikace velmi podstatný faktor. Je ale důležité vzít v úvahu, že detoxikační proces může být blokován např. emocionální zátěží nebo poruchami funkce genu. Abychom dosáhli úspěchu, je dobré preparát Cranium na počátku kombinovat s očistou emocí, eventuálně s očistou epigenetického prostředí. Rovněž glutenová zátěž znemožňuje obnovu bezchybné funkce telencefala. Detoxikační proces je třeba vždy vnímat velmi komplexně, protože každá z toxických zátěží hraje v problému velmi důležitou roli.

 

Diencefalon je část mozku, do níž detoxikační medicína umisťuje sklon k depresím či deprese. I zde nám s infekčními ložisky pomůže preparát Cranium, ovšem stejně jako v předchozím případě ho musíme kombinovat s několika dalšími. Jedná se zejména o preparát Gli-glu, protože na emocionálních poruchách se zásadním způsobem podílí právě metabolity glutenu.

Detoxikace míchy (medula spinalis) je pak velmi důležitá především v souvislosti s některými nervovými degenerativními procesy, jako např. sklerosis multiplex aj. Cranium ale dokáže ovlivnit i část telencefala, některé struktury rhombocefala a další části CNS. Proto jej řadíme do první linie detoxikačního procesu.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Cranium. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2007, č. 6.

Kontakt