Joalis Deimun aktiv

18.04.2013 21:19

Preparát, který si má poradit s rezidui očkování, se jmenuje Deimun Aktiv. Není již velkým tajemstvím, že očkování může mít i negativní důsledky pro lidský organismus, že může působit jako toxin. Těžko se odpovídá na otázku, co z očkovacích látek působí na lidský organismus negativně. Někteří se domnívají, že to jsou přídatné látky (např. látky konzervační), protože se v očkovacích látkách často používá rtuť. Jiní jsou názoru, že očkování může vyvolat negativní důsledky v imunitním systému a probudit autoimunitní poruchu.

Po očkování vždy proběhne onemocnění, proti kterému je toto očkování cíleno. Očkování nemá za následek vznik klinických příznaků nemoci, ale vybudí tvorbu protilátek a o to vlastně v očkování jde. Organismus se musí vyrovnat s důsledky latentního průběhu nemoci, která často bývá závažná a životu nebezpečná. V očkovacích látkách se někdy používají oslabené mikroorganismy, jindy pouze bílkovinové frakce z těchto mikroorganismů.

 

Poté, co Luc Montagnier zveřejnil svoji práci o tom, že v lidském organismu se mohou čířit elektromagnetické vlny produkované nanostrukturami DNA, je otázka očkování ještě záhadnější a problematičtější. Nanostruktury DNA totiž v očkovací látce musí být vždy přítomny. A proč by nemohly právě ony vytvořit ložisko, z něhož se šíří toxický signál?

Není pochb o tom, že očkování je v mnoha případech prospěšné a že způsobilo vymýcení některých epidemických chorob, na určité choroby umírá daleko méně dětí než v dobách, kdy očkování nebylo. Stejně tak není pochyb o tom, že u malého procenta očkovaných vyvolává aplikace očkovací látky okamžité anebo dlouhodobé zdravotní potíže. Může být, že celá řada zdravotních potíží není s očkováním spojována, protože jsou diskrétní a velmi vzdálené původnímu obrazu, takže odporují logice.

 

Moje žena například odmítla, aby byl novorozený syn očkován v porodnici proti tuberkulóze. Důvodem byla jednoduchá úvaha: neznáme chování novorozeného syna, nevíme, jak se projevuje, a tudíž nejsme schopni zaznamenat eventuální změnu v těchto projevech. Jestliže po očkování zaznamenáme nějaké změny v chování, v nemocnosti nebo v jiných projevech, můžeme to dát do souvislosti s provedeným úkonem. Nevíme-li, co bylo předtím, nemůžeme tušit, že ono potom je důsledek očkování. Manželka tím vzbudila velkou nevoli. Někteří lékaři ji příliš nešetřili a řekli jí své. Jaké bylo jejich překvapení, když jim za čtrnáct dnů přinesla aktuální materiály pocházející od hlavního poradce v otázkách očkování, který měl stejný názor a očkování proti tuberkulóze u tak malých dětí nedoporučoval. Neomluvili se jí ale za slova, kterými ji častovali.

 

Vraťme se však k preparátu Deimun Aktiv. Teoreticky je vyloučení důsledků očkování z organismu záležitost velmi složitá. Většina lidí se důsledků očkování zbaví sama bez velkých problémů. Záleží tedy na něčem v lidském organismu a ono něco se velmi těžko definuje. Jde o stav imunitního systému, nebo o přecitlivělost na určitou látku, či jde o poruchu funkce orgánu, který může být napaden příslušnou nemocí, a tedy i očkovací látkou? Celou detoxikací uvádíme organismus do stavu, v němž má být schopen odolávat toxinům ze životního prostředí, toxinům z infekcí, ale i toxinům, které vytváří on sám. Proto nemůžeme čekat, že jeden preparát toto všechno obsáhne. Deimun Aktiv tedy považuji za preparát, který navádí imunitní systém na konkrétní očkovací látku. K tomu, aby ji byl schopen bez důsledků zlikvidovat, musíme detoxikačními preparáty vytvořit i další podmínky.

Nezbytným preparátem, chceme-li dítě ochránit před negativními účinky očkování, je MindDren. Působí na vylučování cizorodých látek, jakož i mikrobiálních toxinů, a tím očkovací látka může být. Komplikace po očkování bývají velmi často spojeny s nervovým systémem, bude tedy hrát úlohu jeho kvalita, tj. míra detoxikace, míra čistoty nervového systému. Proto je někdy nutné doprovázet očistu od očkovací látky i preparáty Cranium a Mezeg.

 

V preparátu Deimun Aktiv jsou zařazeny informace pouze o povinných očkovacích látkách.Nejsou tam zařazeny informace o různých možnostech aplikace očkovacích látek, které se provádějí z komerčních důvodů. Také tam nejsou zařazeny informace o očkování, které se provádí specificky při návštěvách tropických zemí. To proto, že Deimun Aktiv je určen především pro děti, aby je chránil před negativními důsledky aplikace očkovacích látek.

Preparát užíváme nejlépe asi týden před očkováním a dva až tři týdny po něm. V případě, že se na nás obrátí někdo, jehož dítě již očkování prodělalo, a má určité obavy, že mohlo na dítě působit negativně, pak můžeme tento preparát aplikovat i po očkování. Můžeme se také setkat s případy, že při diagnostickém měření Salvií nalezneme v organismu očkovací látky, které mohou být i starého data. I v tomto případě můžeme použít preparát Deimun Aktiv. U malých dětí tento preparát používáme tak, že jej natíráme na kůži bříška nebo krku jedenkrát až dvakrát denně. Na dětskou kůži kápneme 5-7 kapek aněkolika pohyby rukou tekutiny zatřeme do kůže. Nezapomínáme na preparát MindDren, o němž jsem se zmiňoval, chceme-li mít jistotu, že dojde k dokonalému vyloučení očkovací látky. Připravujeme-li dítě na očkování, použijeme i preparáty Cranium a Mezeg. Tím jsme udělali vše, aby očkování dopadlo dobře.

 

Má zkušenost je velmi pozitivní. Protože jde nejen o řízenou detoxikací, ale také o detoxikaci kontrolovanou, provádíme kontrolní diagnostiku po podání těchto preparátů. Při ní již očkovací látky nezaznamenávám, organismus se jich tedy zbavil a tím se zbavil jednoho potenciálně nebezpečného toxinu.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Deimun aktiv. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2011, č. 1.

Kontakt

Mgr. Ivana Pivoňková Poradce pro detoxikaci organismu Letovice
777 906 344 pivonkovaivana@seznam.cz