Joalis GynoDren

10.04.2014 20:43

GynoDren je preparát určený k detoxikaci gynekologického ústrojí. Je to tedy jeden z mála preparátů určených pro ženy, u ostatních preparátů samozřejmě pohlaví nehraje roli. GynoDren detoxikuje gynekologické ústrojí od mikrobiálních ložisek, tedy nikoliv od cizorodých látek nebo jiných toxinů.

Gynekologické ústrojí se skládá z vaječníků, vejcovodů, dělohy a pochvy. Je to ústrojí, které určitým způsobem symbolizuje ženu. V této civilizaci však prodělává mimořádnou zátěž: má nejen funkci rozplozovací, tedy je schopno poskytnout prostředí k vývoji plodu až do porodu, ale je to také ústrojí sexuální a sex od rozplozování musíme u lidí často oddělovat.

Mít dítě s nějakým mužem, rozhodnout se k celoživotnímu mateřství, to je velký závazek a může určitým povahám působit značně velký stres. Ani sexuální život není bez komplikací. Člověk svůj sexuální život omezuje celou řadu tabu, ale na druhou stranu oproti zvířatům vymýšlí neuvěřitelné sexuální praktiky.

 

GynoDren skýtá i určité nebezpečí, které je možné eliminovat jedině znalostmi lidské fyziologie. Gynekologické ústrojí, tedy jak vaječníky, tak i děloha, je ovlivňováno hormony, které jsou produkovány vaječníky. Vaječníky jsou však orgánem, který tančí, jak hypotalamus a hypofýzy pískají, a samy tedy o své funkci nerozhodují. Je proto třeba oddělit to, co můžeme zvládat GynoDrenem, od jiných preparátů, které pracují se zmíněnými orgány umístěnými v mozku. GynoDren není schopen zasahovat do řízení hormonálního systému a naopak preparáty určené k detoxikaci řídicích orgánů hormonálního systému žádným způsobem přímo neovlivňují gynekologické ústrojí. Mnoho lidí to netuší, a tak se setkávám u většiny klientek s nutností vysvětlit jim funkci gynekologického ústrojí a funkci hormonálního systému. Nevěřícně kroutí hlavou.

 

Detoxikace gynekologického ústrojí je důležitá, a to nejen z hlediska možných potíží, které přinášejí záněty poševní sliznice či epiteliální změny na čípku dělohy, záněty vaječníků, cysty, myomy, záněty dělohy apod. Toto ústrojí však slouží, jak jsme si již řekli, k vývoji plodu a představuje tedy prostředí, v němž se plod vyvíjí. Jestliže některá ložiska, uložená například v děložní stěně, budou produkovat toxiny pro plod nebezpečné, je očista gynekologického ústrojí zásadou číslo jedna před otěhotněním.

 

Stejně jako žádný jiný orgán, ani gynekologické ústrojí nemůžeme chápat jako orgán izolovaný: patří do okruhu ledvin. Problémy pak bývají často spojené, tedy záněty močových cest i záněty pochvy. Gynekologické ústrojí je obklopeno hustou pletení vegetativních nervů; především plexus ovaricus a plexus uterovaginalis jsou důležité pleteně, které mohou dělat různé potíže. Kolem dělohy je i lymfatický systém a četné svaly pánve, takže toto ústrojí může být ovlivňováno i nepřímo, tzv. sekundárně. Proto musíme velmi často kombinovat GynoDren s preparáty Cranium a Hypotal, což jsou preparáty ovlivňující hormonální regulaci, ale také s preparáty Lymfatex, Vegeton a UrinoDren, jakož i s preparáty Emoce a Streson, protože vnímáme souvislost s celou řadou dalších orgánů.

K detoxikaci gynekologických orgánů tedy přistupujeme komplexně. V určitých případech nezapomínáme ani na psychoterapii, abychom ženě objasnili vztah gynekologického ústrojí k její psychice, k vývoji a výchově či abychom jí objasnili, že nervový systém má paměť a prožité partnerské křivdy nebo partnerské katastrofy nervový systém nezapomíná. GynoDren patří mezi základní detoxikační preparáty.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. GynoDren. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2010, č. 6.

Kontakt

Mgr. Ivana Pivoňková Poradce pro detoxikaci organismu Letovice
777 906 344 pivonkovaivana@seznam.cz