Joalis Hyperton

03.06.2013 09:43

Preparát Hyperton je určen k detoxikaci u lidí s tzv. symptomem vysokého krevního tlaku. Krevní tlak je velmi snadno měřitelná veličina. Při chronickém zvýšení krevního tlaku mohou nastat různé zdravotní komplikace, jako je arterioskleróza, porucha funkce ledvin či cévní mozková příhoda, ale i rozšíření levé části srdce a následná nedomykavost chlopní a snížená svalová síla srdečního svalu.

 

Toto onemocnění se nazývá hypertenze. Říká se mu „tichý zabiják“, protože nebolí a jen někteří jedinci onemocnění vnímají jako bolesti hlavy či závratě. Málokdy má hypertenze jiné symptomy. Postihuje značnou část dospělé populace a je pokládána za civilizační onemocnění, i když vysokým krevním tlakem trpěli lidé i před stoletím. Při hledání příčin tohoto onemocnění se obvykle nic nenalezne, a proto se onemocnění nazývá esenciální hypertenze, oproti symptomatické hypertenzi, která se vyskytuje vzácně a doprovází některé nemoci. Hranice vysokého krevního tlaku tak, jak ji medicína hlásá, je lehce pohyblivá, podle přísnosti kritérií. Obvykle se uvádí tlak 140/90, ale řada lékařů za varovný považuje již tlak o několik dílků stupnice nižší. Hodnoty vyjadřují jednotky zvané torry.

 

Příčina vysokého krevního tlaku, jak již bylo řečeno, je nejasná, a proto léky, které umí krevní tlak snižovat, působí na celou řadu mechanismů. Jedny blokují tzv. beta-receptory v cévní stěně, jiné blokují kalciový kanál, další vylučují z těla soli a přebytečnou tekutinu atd. Proto není jednoduchou záležitostí ani detoxikace, která může vést ke snížení krevního tlaku. Budeme rádi, jestliže nám sdělíte praktické zkušenosti, které s tímto preparátem budete mít.

 

Přístroj Salvia a EAM program nám umožňují diagnostikovat několik oblastí, které u lidí trpících hypertenzí nejsou v pořádku. Předně to jsou baroreceptory nacházející se v aortě a v rozvětvení krkavice na krku. Baroreceptory informují celý systém regulace krevního tlaku o skutečném krevním tlaku, a jsou-li chybně nastavené, nespouštějí příslušný mechanismus snižující krevní tlak. Krevní tlak je prakticky vždy zvyšován na základě vyššího cévního odporu, tedy když srdce musí protlačovat krev proti vyššímu odporu, než je fyziologické. To bývá většinou způsobeno zužováním cévního řečiště včetně kapilár. Cévní řečiště je ovládáno speciálními nervy patřícími k autonomnímu nervovému systému (tzv. nervi vasorum). Proto se další součást preparátu Hyperton zabývá vegetativním nervovým systémem.

 

Jiné regulační mechanismy jsou umístěny v prodloužené míše, která je navázána na další mozkové struktury, především prostřednictvím mozkového kmene, ale spojnice jsou i do mozkové kůry. Proto stresové situace, které působí na lidské emoce a na děje v limbickém systému, mají vliv na zvyšování krevního tlaku. Při nahodilých stresech jde o zvýšení krevního tlaku přechodné, při chronických stresech se pak hypertenze fixuje. Na fixování této hypertenze se podílí i nadprodukce kortizonu jakožto protistresového hormonu.

 

Krevní tlak je však řízen také prostřednictvím hypofýzy a hypotalamu, což je řídicí část jednak pro vegetativní nervový systém, jednak pro systém hormonální. Hormony (především hormony kůry nadledvin, nazývané mineralokortikoidy) patří rovněž k regulátorům krevního tlaku, protože regulují vylučování minerálů z lidského těla, především sodíku. Při vysoké kumulaci solí se zadržuje voda, která pak způsobuje zvýšený odpor proudící krvi a zvyšuje množství proudící tekutiny. Podílí se tak rovněž na vysokém krevním tlaku.

V neposlední řadě je třeba zmínit se o tzv. reninovém systému. Jedná se o hormony, které jsou vylučované ledvinami a které regulují krevní tlak už z toho důvodu, že v ledvinách musí být krevní tlak naprosto konstantní, jinak dochází k závažným funkčním poruchám. Pro regulaci krevního tlaku jsou důležité hormony renin a angiotenzin.

 

Vidíme, že regulace krevního tlaku je velmi komplexní záležitost. Je řízená prakticky z celého organismu, na poruše krevního tlaku se tedy může podílet téměř kterýkoliv orgán. Nesmíme zapomenout ani na ukládání vápníku do cévní stěny, čímž se snižuje její pružnost, nebo na ztlušťování svaloviny arterií, které potom rovněž ovlivňují krev proudící v arteriích a zvyšují krevní tlak.

Znalosti detoxikace této problematiky dostoupily tak daleko, že je možné již vytvořit preparát, který má šanci alespoň na snižování krevního tlaku, jeho stabilizaci a v některých, hlavně čerstvých případech jeho normalizaci. Na preparát Hyperton probíhá na Masarykově univerzitě v Brně studie, která má potvrdit, nebo vyvrátit jeho účinky.

 

Jestliže si přečtete pozorně tento článek, zjistíte, že preparát Hyperton není určen výhradně k ovládání krevního tlaku, ale že krevní tlak je spjat s funkcí nervového systému, kardiovaskulárního systému, ledvin, nadledvinek atd. Je to tedy preparát velmi komplexní a jeho čisticí síla je obrovská. Doporučuji jej proto vaší pozornosti a ještě jednou se přimlouvám za to, abyste se s námi podělili o změny, které po vybrání tohoto preparátu uvidíte.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Hyperton. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2010, č.5.

Kontakt