Joalis LiverDren

23.12.2012 20:04

Joalis LiverDren je stejně jako ostatní dreny charakterizován tím, že uvolňuje chronické infekce z ložisek – v tomto případě jater.

Játra jsou orgánem, který se skládá ze dvou funkčně i morfologicky různých částí. Za prvé je to jaterní buňka, kde probíhají vlastní enzymatické procesy vedoucí k metabolizaci a detoxikaci látek kolujících v našem organismu, dále pak žlučový systém, který odvádí z jater žlučové kyseliny a cholesterol. Žlučový systém funguje jako část trávicího systému, protože emulguje tuky obsažené v potravě. Zároveň slouží k výrobě nezbytného cholesterolu, jenž se podílí na tvorbě buněčných tkání, hormonů a dalších látek v našem organismu. V obou částech se mohou vytvářet infekční ložiska mající ovšem rozdílné následky.

 

Zásadním problémem je uvolňování mikrobiálních toxinů z ložiskovaných infekcí poškozujících funkci příslušného orgánu – v tomto případě jaterní buňky či žlučového systému. Proto těmto toxinům může vznikat i patologická autoimunitní reakce, která pak vede k chronickému zánětu a postupnému poškozování tkáně. Dlouhotrvající zánět přechází do degenerativního stadia, a to organismus kompenzuje vytvářením vazivové tkáně.

 

U žlučového systému dochází k ztlušťování stěny žlučových cest a žlučníku a poruše jejich kontraktilní funkce. Vlivem změn v chemickém prostředí žlučových cest dochází k vysrážení žlučových kyselin a k tvorbě solí těchto kyselin – žlučníkových kamenů. V souvislosti se zhoršenou funkčností žlučových cest mohou vznikat i tzv. měkké kameny, skládající se z cholesterolu a žlučového barviva. Porucha žlučových cest má následek dopad také na poruchu trávicího systému, který představuje střevo, a to od dvanácterníku (kam žlučové cesty ústí) až po tenké a tlusté střevo. Nejsou-li žlučové cesty dobře průchodné a vzniká-li nadbytek žlučového barviva bilirubinu, dostává se tento do krevního systému a stoupá jeho hladina v krvi.

Obdobný proces se děje i u cholesterolu, což znamená, že regulace výroby těchto biochemických sloučenin je narušena. Na regulaci vytváření žluči i cholesterolu má zásadní význam vegetativní-autonomní nervový systém.

 

K odstraňování ložisek z jater dochází prostřednictvím podnětů na tzv. klíče. Ty jsou uloženy ve vazivových tkáních jater, ale především je to vazivové jaterní pouzdro a další jaterní přepážky a žlučovody. Na žlučové cesty je působeno přes klíče nacházející se v břišní dutině. Ty jsou tvořeny vazy, které udržují jednotlivé orgány v příslušné poloze.

Uvolněním infekčních ložisek dosáhneme toho, že ustane produkce mikrobiálních toxinů a tím i poškozování funkce jater. Obnovuje se tím koloběh energie v organismu a zvyšuje se tak vitalita a energie. Je to velmi důležité, protože i podle čínské medicíny mají játra rozsáhlý vliv na celý lidský organismus. Například ze smyslových orgánů ovlivňují oči, z emocionální oblasti souvisí s neústupností, zatvrzelostí, podrážděností až agresivitou. Ovšem na druhou stranu jsou ve vztahu také s nerozhodností, neschopností realizovat plány a cíle. Stojí zde tedy proti sobě dva rozdílné psychické póly. Typickým symptomem ložisek v játrech je únava, někdy až spavost, která se dostavuje po jídle.

 

Detoxikace jater včetně odstranění infekčních ložisek patří do základního detoxikačního okruhu, jehož součástí je i detoxikace dalších čtyř základních, pro život nezbytných orgánů: ledvin, plic, srdce a sleziny. Játra hrají velmi zásadní roli v poruchách – především protinádorové – imunity a v autoimunitní problematice. Mají důležitou funkci v metabolismu mnoha součástí naší potravy, např. tuků, ale částečně i cukrů (glukagon). Probíhají v nich detoxikační procesy všech jedovatých látek kolujících v našem organismu.

 

Zhoršení funkce jater si mnoho lidí může uvědomit na poklesu snášenlivosti alkoholu, neboť detoxikace alkoholu probíhá výhradně v játrech. Uvádí se, že v játrech pracuje několik tisíc enzymů, které jsou právě součástí detoxikačního a metabolického systému. Každý okamžik zde probíhá několik milionů procesů.

U lidí s nadprodukcí cholesterolu a zhoršeným trávením doporučujeme i tzv. mechanickou jaterní očistu, což je ve skutečnosti očista žlučových cest a střeva. Dochází při ní k vyplavování cholesterolových kamenů ze žlučového systému a střevních kamenů (koprolitů) z tlustého střeva. V extrémních případech může vyjít i několik stovek těchto kamenů různých velikostí (např. jeden pacient mi přinesl důkaz o vyloučení 600 kamenů v jedné kúře). Takovou očistou se odstraní infekční ložiska, která bývají ve zmíněných kamenech umístěná a produkcí toxinů narušují zásadním způsobem funkci orgánů. Zlepší se rovněž celý vylučovací proces a mnohdy dojde i k celkovému ozdravění metabolismu. Jaterní očista pomocí olivového oleje a hořečnatých solí může být tedy mnohdy i rozhodujícím momentem v návratu ke zdraví.

 

Pro dosažení dokonalého výsledku v detoxikaci jater bývají velice důležité doprovodné preparáty. Vegeton detoxikuje plexus hepaticus a plexus coeliacus, pleteně autonomního nervového systému, které regulují činnost jater a žlučových cest. BiliDren odstraňuje infekční ložiska z dolních žlučových cest a u příslušných problémů bývá nezbytnou součástí detoxikace jater. Metabol, Metabex a Gli-glu – tyto preparáty ovlivńují metabolismus jako celek, ale zároveň s preparáty Autoimun a Cranium pomáhají vyřešit imunitní problémy – v případě jater především autoimunitní aktivitu. Lymfatex zničí zdroje toxinů vznikajících v lymfatickém systému, které jsou roznášeny po celém organismu – tedy i do jater. Játra navíc ovlivňují také funkci žaludku a slinivky břišní. Jejich dokonalá detoxikace je v naší cestě za zdravím opravdu podstatným krokem.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. LiverDren. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2007, č. 3.

Kontakt