Joalis MindDren

09.01.2013 21:49

Preparát MindDren patří do skupiny drenů a je určen k odstranění infekčních ložisek z CNS. Obvykle tvoří dvojici s preparátem Cranium, neboť působí právě na ty struktury CNS, kam Cranium nezasahuje. Jde predevším o mezencephalon, kde detoxikační medicíny spatřuje centrum ovládající úzkost a vitalitu. Mimo to má tato část mozku pochopitelně i další funkce, např. zde vzniká defekt způsobující Parkinsonovu chorobu. Mimo mezencephala je MindDren zaměřen i na prodlouženou míchu – medula oblongata a kmen mozkový – truncus encefali.

Jde o preparát, který pracuje na základě teorie klíčků a klíčovými orgány jsou v tomto případě švy mezilebečních kostí. Nejčastější využití je v případě stavů úzkosti.

 

Odstranění infekčního ložiska z centra pro úzkost ale pochopitelně neznamená, že úzkost je vyřešena. Je to jen jedna část celého problému. Další toxiny budeme hledat především v těžkých kovech – Antimetal a v glutenu – Gli-glu. Velice důležité jsou také preparáty zabývající se psychikou, jako je NoDegen a Emoce. Ovšem jestliže bychom ponechali v mezencefalu infekční ložisko, potřebného úspěchu bychom nedosáhli. MindDren je tedy preparát využívaný při řešení psychických projevů – úzkosti a chronického únavového syndromu. Jen výjimečně se setkáváme s dalším využitím tohoto preparátu. Jde vždy o jevy komplexní a musíme k nim pod tímto úhlem přistupovat.

Přístroj Salvia nám většinou ukáže, jedná-li se o depresi či o úzkost, neboť oba emocionální defekty jsou uložené v rozdílných částech mozku – diencefalon, telencefalon. Únavový syndrom může být způsoben toxickou zátěží mezencefala, ale též diencefala, neboť při různých formách deprese přichází rovněž chronická únava. Proto je velmi významná přesná diagnostika a lokalizace hlavní zátěže, protože pak je možné nasadit konkrétní detoxikační preparáty.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. MindDren. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2007, č. 6.

Kontakt