Joalis VasoDren

19.06.2013 21:07

Hic sunt leones. Tímto prohlášením bývala zaplněna bílá místa na mapách. Zde jsou lvi: tak zněla výmluva na nedokonalost starověkých map a neznalost jejich autorů. Řečtina i latina z našeho jazyka mizí, a tak ve firmě Joalis nebudeme nahrazovat chybějící preparáty lahvičkami s tímto latinským pořekadlem. Bílá místa na mapách byla postupně zaplňována a dnes by se takový nápis do žádného atlasu nevešel. Přesně stejným způsobem postupujeme i v detoxikační medicíně: chybějící detoxikační postupy pro jednotlivé orgány zaplňujeme. Jedním z posledních orgánů, jež bylo potřeba dořešit, jsou arterie.

 

Cévní systém (či lépe kardiovaskulární systém) je složen ze srdce, tepen a žil. Každý z těchto orgánů má jinou funkci a jiné anatomické složení. Proto i detoxikace jednotlivých orgánů kardiovaskulárního systému má své odlišnosti. Arteriální stěna má složitou skladbu, ve které bychom našli výstelku, vazivové vrstvy i svalovinu. Kvůli svému anatomickému uspořádání a složité funkci trpí velmi častými poruchami, a proto se kardiovaskulární systém stává nejohroženějším systémem našeho organismu vzhledem k zachování života. V arteriálním systému nalezneme kromě tkání, které jsem zjednodušeně popsal, ještě velice bohatou nervovou síť, která funkci arterii významně ovlivňuje. Z hlediska zdraví je pochopitelně nejdůležitější vnitřní vrstva cévy, tzv. tunica intima, což je jednovrstevný epitel vystýlající cévu. Tato vrstva má za úkol mj. vytvářet nesmáčivý povrch, který má podivuhodné vlastnosti: na zdravém endotelu se neuchytí žádné součásti kolující v krvi. Tato nesmáčivá vrstva má však i aktivní vlastnosti – brání srážení krve na svém povrchu a působí na hladké svaly arterie, které cévu mohou roztáhnout (dilatovat) nebo sevřít (tj. působit konstrikčně). Tento proces je spuštěn látkami vylučovanými buňkami arterie; konkrétně se jedná o oxid dusnatý (působí vazodilatačně) anebo endotelin (působí vazokonstrikčně). Oxid dusnatý je velmi populární plyn, který je hlavním účinným agens známé Viagry. Na arterii působí i řada jiných látek, např. acetylcholin, antidiuretický hormon, angiotenzin, bradykinin a další.

 

Arterie v důsledku své funkce vykazuje dvě nejdůležitější poruchy: 1. porucha endotelu a vytváření defektů v této vrstvě, které vedou k postupnému ucpávání arterií (arterioskleróza); 2. porucha regulace průsvitu arterie, což vede ke vzniku vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze). Plocha endotelu v arteriích je obrovská, jen kapilární systém by rozvinutý zabral plochu 1000 m2.

Detaily o stavbě a funkci arterií uvádím proto, abychom si mohli uvědomit, že detoxikační preparát, který by zvládal všechny poruchy funkce arterií, nemůže vzniknout, protože arterie jsou příliš široce zapojeny do vlivů celého organismu. Jejich funkce je ovlivňována hormony dřeně nadledvinek, nervovým systémem, hormony neurohypofýzy, ledvinovými hormony, kostní dření a dalšími orgány. Proto bude detoxikace arterií vždy komplexní záležitost.

 

Arterie spadají pod mateřský orgán srdce, ale jak již bylo řečeno, zásadní vliv má i hypotalamus, hypofýza, nadledvinky, ledviny, játra. Preparát VasoDren bude tedy vždy jen doplňkový preparát k celému postupu detoxikace kardiovaskulárního systému, který je systémem velmi kompaktním a uceleným.

Je namístě, abych podrobněji rozebral různé detoxikační postupy, které budou mít na arteriální systém vliv. Játra ovlivňují tukový metabolismus, přičemž cholesterol i triacylglyceroly mají velmi důležitý vliv na zachování vlastností endotelu. Podle tradiční čínské medicíny však játra ovlivňují také vše, co se svírá, stahuje, zhutňuje, co souvisí s konstrikcí. Tímto způsobem ovlivňují játra i arteriální systém, a to prostřednictvím autonomního nervového systému. Například migréna je dávána do souvislostí s konstrikcí cév v mozku, játra budou mít poměrně důležitý vliv i na vysoký krevní tlak. Preparát LiverDren tedy využijeme i ke zlepšení funkce arteriálního systému, a to nejen z hlediska lipidů kolujících v krvi, ale i z hlediska funkce arterií.

 

Hypotalamus řídí jak nervový, tak i hormonální systém. Autonomní nervstvo řízené hypotalamem (který velmi silně podléhá vlivu mozkové kůry a emocionálních mozkových struktur) je tedy důležitým regulačním mechanismem krevního oběhu. Cranium, Hypotal, Supraren, Emoce, Streson, to jsou preparáty, které rovněž promlouvají do funkce arteriálního systému. Vzhledem k tomu, že (jak již bylo řečeno) je arteriální systém nejohroženějším systémem našeho organismu, je široké spektrum detoxikačních preparátů namístě. Ohroženost arteriálního systému není dána jenom jeho nedokonalým anatomickým uspořádáním, ale především tím, že je tento systém velmi ovlivňován mnoha orgány a velice citlivě také našimi emocemi. Ne nadarmo se srdce a s ním i vaskulární systém spojuje s emocemi. Do tohoto systému se také vždy lokalizovalo mnohé z našich citových prožitků.

 

Funkci arteriálního systému dále ovlivňují ledviny, využijeme tedy preparát UrinoDren. Protože je mateřským orgánem srdce, základním doprovodným preparátem k VasoDrenu bude CorDren.

VasoDren je preparát, který v budoucnu ještě projde procesem zlepšování funkce a kompletizování účinnosti. Arterie a jejich poruchy jsou tichým zabijákem: nebolí, a tak zůstávají poněkud stranou zájmu většiny lidí. Pro svůj arteriální systém však můžeme něco udělat. Ústředním bodem je strava, především tzv. středomořská kuchyně s pokrmy z ryb, které jsou bohaté na omega kyseliny, a olivovým olejem či vínem, jež obsahuje velmi účinné antioxidanty. Lze říci, že je to velmi příjemné ošetření kardiovaskulárního systému, které však zatím nevede k takovému zlepšení, jaké by si lidstvo představovalo. Musíme hledat další způsoby, jak kardiovaskulární systém ošetřit a jeho detoxikace se k tomuto účelu přímo nabízí.

 

VasoDren tedy využijeme nejen jako preventivní preparát v celém systému detoxikační medicíny, ale také pro detoxikaci především arteriosklerotických poškození. Hypertenzní chorobu budeme spíše detoxikovat jinými preparáty. V úvahu přichází i autonomní onemocnění arteriálního systému (vaskulitis autoimunitní), kde bude VasoDren rovněž důležitou součástí komplexní detoxikace. Myslím, že v nejbližší budoucnosti bude velmi prospěšný balíček pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, a na nás je, abychom pozitivně ovlivnili skeptický postoj společnosti vůči prevenci poruch arteriálního systému.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. VasoDren. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2009, č. 5.

Kontakt