Joalis VelienDren

04.01.2013 20:52

V pentagramu sice slezina zaujímá jedno z pěti čelních míst, ovšem z hlediska současné medicíny mezi základní orgány nepatří. Játra, ledviny, plíce a srdce jsou orgány, bez nichž nemůže lidský organismus fungovat, musí zůstat na místě a pracovat nebo být transplantací nahrazeny. Slezina ovšem není pro organismus nezbytná a po úrazech nebo při některých nemocech (trombocytopenie) může být prakticky bez důsledku odstraněna. V současné fyziologii je slezina označována jako „hřbitov krevních elementů“. Ty po naplnění své životní pouti zestárnou a jsou slezinou likvidovány. V čínské medicíně však slezina požívala zcela jiné vážnosti a některé směry ji dokonce označovaly za základní vitální orgán.

 

Také v detoxikaci nebývá slezina nijak často využívána, respektive nenacházíme v ní příliš často toxické zátěže. V čínské medicíně bývá označována za „strážce“ vazů, svalů a sliznic, ale také je orgánem vévodícím lymfatickému a hormonálnímu systému. Z vlastní praxe ovšem všechny tyto vztahy potvrdit nemohu. Zcela jistě můžeme slezinu označit za „strážce“ sliznic, především jde ale orgán zapojený do okruhu slezina – žaludek – slinivka břišní. Tento okruh se od ostatních liší už jen tím, že je na rozdíl od všech ostatních složen ze tří orgánů.

 

Slezina ovlivňuje konstituci, a tak lidé, kteří nemají dobře energeticky funkční slezinu, nemívají kvalitní svalstvo, podkoží ani vazivový systém. Bývají to lidé spíše tzv. pastózního typu – jejichž tkáně jsou měkké, nepevné. Slezina rovněž ovlivňuje vznik hlenu. Lidé slezinového typu tedy nadprodukují hlen, který je typický pro jejich sliznice, především u dýchacího a zažívacího traktu.

 

Základním drenem pro detoxikaci sleziny je VelienDren. Nelze jej ale spolehlivě označit za nezbytný preparát z hlediska některých zdravotních potíží. Slezina bývá poškozena druhotně, např. při nekvalitní tvorbě krevních elementů, kdy jich musí likvidovat velmi mnoho a tudíž se zvětšuje. Rovněž při některých dalších krevních a lymfatických chorobách dochází ke zvětšení sleziny. Nikoliv proto, že by byla poškozena, ale vlivem jejího pracovního přetěžování. VelienDren tedy užíváme výhradně na základě pozitivního výsledku testování Salvií a myslíme na něj především při zvýšeném zahleňování sliznic a zhoršené slizniční odolnosti.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. VelienDren. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2007, č. 5.

Kontakt