LEDVINY

16.12.2012 12:52

    Ledviny mají typický fazolovitý tvar. Jsou umístěny v zadní části dutiny břišní tak, aby byly mechanicky chráněny dolními žebry; pravá ledvina je přitom kvůli umístění jater o něco níže než levá, levá ledvina je zase větší a těžší. Délka ledviny je okolo deseti cm a její šířka asi tři cm.

    Před mechanickými nárazy jsou ledviny chráněny vazivovým pouzdrem (capsula fibrosa renalis) a tukovým pouzdrem (corpus adiposum pararenale). Když člověk stojí, jsou ledviny jakoby "ponořeny", stejně jako ostatní vnitřní orgány. Při dýchání kopírují pohyby hrudníku. Správná technika dýchání proto pomáhá uvolňovat ledviny, a tedy i odstraňovat z nich stres.

    Hlavní funkcí ledvin je nepřetržitá filtrace krve. Tento proces můžeme přirovnat k průmyslovému čištění odpadních vod - veškerá krev, kterou máme v těle, projde mnohokrát denně ledvinami, které ji vyčistí a odstraní z ní odpadní látky našeho metabolismu i některé toxiny, a to ty, které jsou rozpustné ve vodě (jako např. některé kéky, chemické látky nebo některé toxické kovy).

    Ledvina se skládá ze tří hlavních částí: z kůry, dřeně a ledvinové pánvičky, která ústí do močovodu. V ledvinové kůře se nacházejí nefrony, základní filtrační jednotky. Některé nefrony jsou umístěny blíže k povrchu ledviny, zatímco jiné jsou zanořeny hlouběji směrem ke středu ledviny. Tím se zajišťují odlišné fyzikálně-chemické poměry, ve kterých nefrony pracují, a tedy i jejich mírně odlišné filtrační schopnosti. Nefronů se v kůře ledvin nachází okolo jednoho milionu.

    Každý nefron přijímá krev z ledvinné tepny (arteria renalis) a odvádí ji ledvinnou žilou (vena renalis). Do ledvin je dopravována asi čtvrtina krve z celkového srdečního objemu, do nefronů putuje asi desetina z tohoto množství. To znamená, že nefrony "nasají" z krve, která protéká okolo nich, denně asi 170 litrů tekutiny. Tato tekutina je přefiltrována, čímž vzniká tzv. primární moč. Z té se však většina vrací zpátky do krevního oběhu, takže pouze jedno procento z tohoto filtrátu putuje přes sběrné tubuly (nacházející se ve dřeni ledvin) do ledvinové pánvičky, kde se tato tekutina sbírá a putuje dále do močovodu a močového měchýře. Za 24 hodin tak ledviny vyprodukují asi 1,5 litru definitivní moči.

    Všechny tyto děje jsou součástí dokonalého a nesmírně důmyslného systému filtrace, který má za úkol zajistit, aby se důležité látky vrátily zpět do krve a naopak nepotřebné vyloučily z těla ven. O tom, jaká látka projde přes glomerulární filtr a dostane se pak do výsledné moči, z velké části rozhoduje velikost molekuly této látky (např. červené krvinky a bílkovinné molekuly jsou příliš velké, a tak zůstávají v krvi stále). Můžeme si to zjednodušeně představit jako prosívání písku přes síto.

    Jak již bylo řečeno, většina tzv. primární moči je zpětně vstřebána (reabsorbována) do krve. Mezi látky, které se u zdravého člověka tímto způsobem vstřebávají, patří zejména glukóza a většina aminokyselin. Přítomnost těchto látek v moči proto může signalizovat nemoc, např. cukrovku (diabetes mellitus).

    Definitivní moč je z 95 % tvořena vodou. V ní jsou rozpuštěné látky, které již tělo nepotřebuje. Největší podíl zde má močovina, která vzniká v játrech jako odpadní produkt metabolismu aminokyselin. Dále je to kyselina močová, která není-li vylučována v dostatečném množství, se může hromadit v kloubech a být příčinou dny; v tomto případě používáme na detoxikaci přípravek Joalis Metabex.

    Ve výsledné moči je přítomný také kreatinin, vznikající jako odpadní produkt při práci svalů, některé druhy fosforečnanů a síranů a v neposlední řadě chlorid sodný (chloridové a sodné ionty) a chlorid draselný (chloridové a draselné ionty). Nesmíme zapomenout na to, že ledvinami se vylučují také některé druhy léků a dalších chemických látek.

    Ledviny mají kromě odstraňování nepotřebných látek z těla také další funkce. Mezi ty nejvýznamnější patří regulace vylučování vody z těla. Děje se to prostřednictvím antidiuretického hormonu (ADH), který je vylučován hypothalamem. Podáváme-li například fyzický výkon, tělo se více potí a hypothalamus vyšle signál do hypofýzy, která vyloučí více ADH do krve. Krví je tento hormon dopraven do ledvin, kde je identifikován speciálními čidly, genově danými receptory. To pak způsobí větší reabsorpci vody, a tedy její menší vylučování do výsledné moči.

 

Ledviny také:

 • aktivují provitamin D, z něhož se tvoří díky působení slunečních paprsků vitamin D, ten pak stimuluje vstřebávání vápníku z tenkého střeva do krve.

 • vylučují hormon erytropoetin, který stimuluje červenou dřeň v kostech k tvorbě vyššího počtu červených krvinek, což vede k lepšímu okysličování krve. Erytropoetin (zkratka EPO) se kvůli svým vlastnostem často používá jako doping ve vrcholovém sportu, přestože to bylo zakázáno.

 • řídí poměr mezi vyloučeným a vstřebaným draslíkem a sodíkem.

 • vylučují enzym renin, který se podílí na regulaci krevního tlaku. Jestliže tedy někdo trpí vysokým krevním tlakem, je třeba detoxikovat ledviny, a tím obnovit jejich správnou funkci; nesmíme přitom zapomenout na odstranění emocionálních zátěží včetně stresu.

 

Podle čínského pentagramu k ledvinám patří:

 • živel voda, protože ledviny řídí v těle hospodaření s vodou a jsou jimi vylučovány hlavně látky, které jsou rozpustné ve vodě.

 • roční období zima, protože v zimě voda mrzne na led, a je to tedy pro ledviny kritické období. Každé nastydnutí bederní oblasti zad přináší ledvinám stres, a proto bychom se měli teple oblékat.

 • strach a úzkost, protože jakákoliv slabina nebo negativní emoce na ledvinách znamená neschopnost správně čistit krev. To je pro organismus nepřijatelná situace, která může v krajním případě vést až ke smrti. Proto je okruh orgánů ledvin tak těsně spojen s okruhem orgánů srdce - krví. Někdy bývá výhodné před detoxikací ledvin uskutečnit detoxikaci srdce a tepenného systému, zvláště nachází-li se v srdci infekční ložisko.

 • vzdychání a hekání (tj. hláska "h"), protože se tím uvolňuje stres v ledvinách. Člověk je nucen při vyslovení hlásky "h" zapojit nejhlubší struktury plic a poslat "energii" do oblasti ledvin.

 • slaná chuť, protože chlorid sodný je sůl, jejíž obsah v organismu je ledvinami přísně hlídán. Osoby, které mají nemocné ledviny nebo mají např. vysoký krevní tlak, by proto neměly příliš solit.

 

K detoxikaci ledvin a ledvinového okruhu použijeme zejména tyto preparáty:

 • Joalis UrinoHelp

 • Joalis UrinoDren

 • Joalis Deuron

 • Joalis OsteoDren

 • Joalis InfoDren K1

 • Joalis Antimetal

 • Joalis Metabex

 • Joalis NeuroDren

 

Zdroj: Jelínek, Vladimír. Ledviny. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2008, č.6.

Ilustrace: https://mylittlekidney.blogspot.cz/

https://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/nephron_structure.html

Kontakt