Mikrobiální preparáty aneb Nový pohled na chronické infekce

21.12.2014 23:56

Tento článek je třeba číst velmi pečlivě, protože jen tak je možné najít určité odlišnosti od způsobu myšlení, který jste si nepochybně osvojili v minulých letech a který je také podporovaný současnou medicínou. Ta vlastně ani z dálky nepřipouští, že by třeba něco kolem mikroorganismů mohlo být jinak...

 

Mikroorganismy tvoří největší a nejzávažnější zátěž našeho organismu. Ač se všichni domnívají, že mikroorganismy žijí v našem světě, mohu vás ubezpečit, že to my žijeme ve světě mikroorganismů. Byly tady dříve než my, budou tady nepochybně i po nás, jejich daleko větší množství než lidí, jsou přizpůsobivější a dokáží žít v neuvěřitelném prostředí. Přežívají například v ledu nebo v horkých pramenech, které mají sto stupňů, či v mořských hlubinách, kde žádný jiný živočich nepřežije, v horku pouště bez vody a nakonec dokáží vytvořit spory, které mohou přežívat tisíce let a pak se opět probudit k životu a pokračovat, jako by se nic nestalo.

 

Jen z tohoto drobného výčtu vlastností mikroorganismů můžeme usuzovat, že toho umí opravdu dost. V minulých letech, vlastně od počátku detoxikace podle Joalis, jsme soustřeďovali na formu přežívání mikroorganismů v lidském těle v podobě mikrobiálních ložisek. Většina terapeutů tušila, že jsou ještě jiné formy existence mikroorganismů, a také proto byly mikrobiální preparáty schváleny hned od počátku existence firmy Joalis. Nemusíme proto hledat žádné další preparáty a nechat složitě schvalovat další názvy. Vše je připravené.

 

Ovšem ukázalo se, že tak, jak jsme mikroorganismy a jejich detoxikaci chápali, to v praxi nefungovalo a nebylo vlastně smysluplné tyto preparáty podávat, ačkoliv to někteří dělali. Občas nás spláchnou módní vlny. Někdy má každý člověk Helicobacter pylori, v další vlně stojí za všemi problémy pro změnu chlamydie a to nemluvím o vlně, která mi zvedá krevní tlak – o parazitech. Každý mikroorganismus žijící v našem organismu s na náš úkor může být nazýván parazitem, ale takto fanatici přes parazity jistě nemyslí.

 

Teprve v posledních měsících, po patnáctiletých pokusech a přemýšlení, se mi podařilo najít způsob, jak velice suverénně tzv. chronické infekce odstranit. Základem tohoto postupu je preparát Nodegen, v němž jsou umístěné emoce, o kterých hovoříme jako o opouzdřených emocích, to znamená, že nemají přímý vliv na naše emoční prožívání, ani si je nejsme schopni uvědomovat, za to však velmi zásadně ovlivňují chod našeho organismu. Zatím jsem nenarazil na člověka, u kterého by tyto opouzdřené emoce neexistovaly. Už samotná historie lidského rodu přináší odpověď, odkud se tyto opouzdřené emoce vzaly. Bez preparátu Nodegen jsme proti chronickým infekcím bezmocní. Nemusí se podávat s každým novým mikrobiálním preparátem, stačí jej pochopitelně podat jedenkrát.

 

Z pohledu mikrobiálních ložisek mohou naše antiložiskové preparáty působit i bez Nodegenu, avšak někdy je třeba i v případě ložisek a antiložiskových preparátů Nodegen podat. U chronických infekcí je to třeba vždy. Jestliže dáváme mikrobiální preparát a především jsme nepodali Nodegen, pak ztrácíme čas i peníze, protože nebude účinkovat. Na druhé straně ani sám Nodegen není schopen odstranit chronickou infekci, a tak je bezpodmínečně důležitá právě zmíněná kombinace.

 

Další odlišnost spočívá v tom, že mikroorganismů operujících v lidském těle jsou tisíce a obsáhnout všechny mikroorganismy nebo jejich podstatnou většinu je velmi komplikované, ne-li nemožné. Podařilo se však vytvořit preparáty, které působí univerzálně na určité druhy mikroorganismu. Tak například preparát Yeast působí na všechny druhy plísní. Stejně tak preparát Antivex bude působit na viry a je zcela jedno, o jaký druh virů jde.

U mých klientů se zcela obvykle nachází nejméně dva druhy mikroorganismů, častěji spíše tři, čtyři i pět druhů. To má již katastrofální důsledky na procesy v lidském organismu. Je důležité podotknout, že přístroj EAV v tomto případě nezaznamenává všechny mikroorganismy, které se v těle nacházejí, ale zaznamenává ty, které působí jako toxin. Podávání preparátu proti chronickým infekcím se tak stalo nejdůležitějším aktem v procesu detoxikace. Je třeba vyhledat, které druhy mikroorganismů vystupují jako toxin a ty potom pomocí preparátu Nodegen a příslušného antimikrobiálního preparátu či preparátů odstranit. Známe deset druhů mikroorganismů, a to: spirochéty, koky, chlamydie, mollicuty, parazity, plísně, bakterie, viry, rickettsie a bacily, který odpovídají známé preparáty: Spirobor, Kokplus, Chlamydi, Mollicut, Yeast, Enterobac, Antivex, Ricketti a Nobacter. Upozorňuji, že rovněž tyto preparáty mají již jinou konstrukci než preparáty, které pod těmito jmény znáte z minulosti. Novinky tedy nespočívají jenom v kombinaci s preparátem Nodegen, ale i v nové konstrukci těchto antimikrobiálních preparátů.

 

 

Znovu zdůrazňuji, že tyto preparáty, tak jak byly vyjmenovány, zasahují všechny mikroorganismy své skupiny, a není třeba tedy vyhledávat a podrobně rozebírat například to, o jaký vir se jedná. V tomto směru je naše počítání významně jednodušší, než tomu bylo dříve. Jestliže umíme dobře pracovat s EAV přístrojem a můžeme tedy sledovat mikrobiální zátěž organismu, pak se setkáváme s překvapivými následky. Současná medicína, přesněji řečeno mikrobiologie a imunologie, zkoumá přítomnost mikroorganismů v lidském organismu pomocí průkazu protilátek, eventuálně kultivací mikroorganismů z určitého prostředí (například z krve nebo mozkomíšního moku). Chronické infekce jsou ale neviditelné vůči imunitnímu systému, a ten je tedy nedokáže zlikvidovat. Z toho plyne logický výsledek; proti těmto mikroorganismům imunitní systém nevytváří protilátky. Tyto mikroorganismy jsou rovněž resistentní vůči antibiotikům a není možné je jimi likvidovat. S nadsázkou lze tedy říct, že současná běžná imunologická a mikrobiologická praxe chronické infekce objevuje jen zřídka kdy, obvykle nepřímo pomocí průkazu tzv. paměťových protilátek.

 

Naše populace je mimořádně silně zamořená některými chronickými infekcemi, zvláště pak borrelií, různými typy virů, ale často i chlamydií nebo kokem. Lze také říct, že neexistuje žádná skupina mikroorganismů, která by se častěji, nebo naopak řidčeji vyskytla a kterou bychom mohli spojit s nějakými zdravotními potížemi. Nejhojněji je zastoupena Borrelia burgdorferi, která může být příčinou problému s kteroukoli tkání v lidském organismu, ale její afinita k nervové tkáni je všeobecně známá a prostřednictvím nervové tkáně zasahuje do všech funkcí našeho organismu. Proto je třeba změnit své nahlížení na určité zdravotní problémy. Jestliže jsme dosud byli přesvědčeni, že játra ovládají nervový systém, speciálně centra pro řízení imunity, tento náš názor trvá, ovšem musíme k němu přičíst i fakt, že centra imunity mohou být poškozena chronickou infekcí, například virovou nebo borreliovou. V takovém případě mohou alergie nebo poruchy imunity i nadále trvat. Zrovna tak to bude třeba u hormonálních problémů nebo u hladiny cholesterolu, která nám již nereaguje na antiložiskové preparáty. Chronické infekce také mohou být příčinou emocionálních problémů, podle toho, jaké části našeho mozku obsazují.

 

Díky dalšímu vývoji naší metody se zlepšily například možnosti ovlivnění ekzémů a jiných kožních problémů, jako jsou akné nebo rosacea. Celkově jsme tak získali přístup k příčinám zdravotních problémů, k nimž jsme dosud přístup neměli, k nimž nám chyběly potřebné preparáty. Nyní je máme k dispozici a já předpokládám, že při správném využití těchto preparátů zaznamenáme největší skok od doby objevení mikrobiálních ložisek. Doufám, že vaše zkušenosti budou stejné jako moje.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Mikrobiální preparáty. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2014, č. 6.

Kontakt