Minemax

14.07.2013 15:39

Preparát Minemax patří do trojice preparátů Vitavite, Vitatone a Minemax, které tvoří ucelenou řadu zásobující organismus vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky. Preparát Minemax je složen z minerálů, stopových prvků a informační složky. Obsahuje vápník, chrom, měď, jód, hořčík, mangan, selen, vitamin C. Škála těchto nezbytných prvků je velká, od populárních prvků, jako je magnesium nebo kalcium, až po málo obvyklé stopové prvky, které však organismus potřebuje stejně nutně jako ty všeobecně známé.

Nelze v tomto přehledu vyjmenovávat účinek jednotlivých prvků na organismus, ačkoliv jsou tyto účinky velmi dobře probádány a můžeme se o nich dočíst v celé řadě publikací. Rozhodně si však musíme uvědomit, že není jediná buňka v lidském těle, která by nepotřebovala optimální zásobování minerálními látkami a stopovými prvky.

 

Nepochybuji, že v lidské stravě je těchto látek dostatek. V průběhu století se však lidská strava výrazně změnila a průmyslové zpracování ochuzuje potraviny o minerální látky a stopové prvky. Také naše chuť je zjemnělá; přítomnost velkého množství těchto látek je v potravě „cítit“, a tak například zelenina, má-li být jemná, neutrální chuti, jich musí obsahovat co nejméně.

Přítomnost dusičnanových hnojiv zrychluje růst rostlin, ale zároveň je ochuzuje o zmíněné látky. Čím pomaleji rostlina roste, čím přirozenější jsou podmínky jejího vývoje, tím vyšší a vyváženější je obsah prvků v ní. Stejně tak to platí o zvířecím mase – biologické chovy jsou podstatně bohatší nejen o vitaminy, ale i o minerální látky. To má ale zase vliv na chuť těchto potravin, a tak mnozí lidé dávají přednost biologicky méně hodnotným potravinám jemnější chuti.

Velmi škodlivým procesem vzhledem k obsahu těchto látek je vymílání obilnin a další průmyslové zpracování přírodních potravin. Na druhou stranu jsou křemík, vápník a jiné látky v přírodě velmi bohatě zastoupené, a tak i při našem necitlivém nakládání s potravinami nelze tvrdit, že by se tělu v podstatné míře nedostávaly.

 

Stejně jako u vitaminů se však využití těchto látek kladou překážky, a to např. v zažívacím ústrojí, kde může nastat stav špatné vstřebatelnosti některých elementárních látek. Tyto látky se do organismu lépe vstřebávají v tzv. organických komplexech, tedy navázány na některé organické látky, jako jsou citráty, laktáty, orotáty apod. Proto nejsou minerální látky z minerálních vod pro organismus nijak zvlášť prospěšné, nevyvažují hladinu minerálů v našem těle.

Vazba minerálních látek na organické sloučeniny je možná jen při dobře vyvážené stravě. Proto jsme pro multiminerální preparát Minemax volili tekutou formu, která zabezpečuje vhodné podmínky pro vstřebávání potřebných látek v zažívacím ústrojí.

 

Velký problém však nastává při využití těchto látek v buňce. Toxická zátěž buňky zhoršuje zužitkování těchto látek, čehož si mohou všimnout lidé užívající pravidelně po delší dobu detoxikační preparáty. Zesílí jim vlasy, nehty a zkvalitní kůže. Organismus se celkově stavne pevnějším, hutnějším, což je do značné míry dáno právě lepším využitím minerálních látek. Informační složka v preparátu Minemax zabezpečuje účelné využití minerálních látek a stopových prvků v buňce, a to je nejdůležitější a největší pozitivum tohoto preparátu. Přítomností informační složky se stává preparát Minemax absolutně originálním preparátem na světovém trhu troufám si říct, že zmíněný problém s využitím nabízených látek buňkami nedokáže žádný jiný preparát vyřešit.

 

S dopravou minerálních látek a stopových prvků k buňce jsme již s úspěchem pracovali u řady preparátů, např. při procesu chelátování či při umělém procesu navazování minerálních látek na organické sloučeniny, ale poslední a nejdůležitější překážka, kterou představuje buněčná membrána, v těchto preparátech řečena nebyla. Dobré zásobení organismu vitaminy a minerálními látkami považujeme za důležitý krok pro schopnost organismu detoxikovat se. Detoxikační medicínou chceme dosáhnout toho, aby organismus revitalizoval svou schopnost autodetoxikace, tedy detoxikace bez zevního zásahu a pomoci. Vitaminy a minerální látky jsou v tomto směru významným faktorem. Při nedostatku těchto látek se objevuje celá škála problémů od zvýšené dráždivosti jednotlivých oddílů nervového systému (od centrálního po periferní a vegetativní), objevuje se i zvýšená nervosvalová dráždivost, zhoršená výkonnost centrálního nervového systému, snižující se kvalita vlasů, kůže, nehtů, zhoršující se zrak, zhoršující se funkčnost nervového systému po emocionální nebo paměťové stránce. Preparát Minemax se tak zařadil do trojice preparátů, jimiž chce firma Joalis zasáhnout další důležité vitální procesy v lidském organismu.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Minemax. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2008, č. 5.

Kontakt