Novinky v detoxikaci mozku

16.05.2015 20:22

Schvalovací řízení některých z preparátů bylo dokončeno teprve nedávno, tudíž jsou novinkou na trhu. Řeč o preparátech, které odstraňují mikrobiální ložiska z mozku.

V procesu detoxikace hrají velice zásadní úlohu. Málokdy totiž přijde klient, který by neměl psychické problémy, anebo by jeho psychika nebyla v přímé souvislosti se zdravotními potížemi. Základem použití těchto preparátů (a tudíž i detoxikace mozku) zůstávají dreny mateřských orgánů, tedy jater, ledvin, sleziny, srdce a plic. K těmto orgánům náleží preparáty LiverDren, UrinoDren, VelienDren, CorDren a RespiDren. V mozku lze jen velmi obtížně určit, která oblast náleží ke kterému orgánu. Je však třeba říci, že hlavními preparáty jsou LiverDren a VelienDren. Vyloučit ovšem nelze ani další, speciálně UrinoDren a RespiDren, které se také podílí na správě určitých okrsků mozku.

 

Je jedno, z kterého konce začneme, snad z toho, který známe nejlépe. Preparát Cortex obsluhuje prodlouženou míchu, pons  a mozeček. Má široké uplatnění, o němž jsme již diskutovali. V mezencephalonu se nachází formatio reticularis, místo, které je častým předmětem našich detoxikačních snah. Ložisko v této oblasti je příčinou chronického únavového syndromu. V takovém případě můžeme říci, že tato část mozku spadá do okruhu sleziny, a tudíž je i atakována stresem vznikajícím z přílišné starostlivosti a zodpovědnosti. Formatio reticularis se nachází v preparátu Fatig a budeme jej v tomto případě využívat v kombinaci s VelienDrenem.

 

Diencephalon je místem, kde můžeme najít oblasti související s depresí. Tato struktura mozku již nesouvisí jednoznačně například s plícemi, jak je popisováno v četných knihách, ale obecně bývá postižena emocionálním stresem, jehož původ může být jak v okruhu sleziny, tak v okruhu jater či plic. Detoxikaci tohoto místa provádíme preparátem Depreson. V oblasti diencephala najdeme ještě hypothalamus. Rovněž on bude mít velmi široký záběr v účinnosti, především půjde o ovlivňování hormonálního systému a vegetativního nervového systému a regulaci příjmu potravy. Ani termoregulaci však nesmíme opomenout. Oblast hypothalamu bude detoxikována preparátem Hypotal a rovněž v tomto případě nemůžeme jednoduše uznat mateřský orgán. Jeho podávání je však nezbytné. Tak například v případě hormonálních problémů týkajících se pohlavních hormonů to může být UrinoDren, v případě poruch příjmu potravy to bude VelienDren, v případě poruch vegetativního nervového systému to může být LiverDren.

 

V oblasti diencephala nalezneme ještě jedno důležité místo z hlediska detoxikace, a tím je neurohypofýza, což je oblast určená k produkci hormonů, jako jsou oxytocin a vasopresin. Oxytocin můžeme pokládat za hormon dobré nálady. Nedostatek tohoto hormonu udělá z člověka trvale špatně naladěného morouse. Rovněž neurohypofýza se bude detoxikovat preparátem Hypotal.

Telencephalon představuje nejsložitější část mozku. Týká se ho nejstarší detoxikační preparát, a to Cranium. Dáme-li si v EAM setu do aktivního pole „lobi cerebrales“, tedy „mozkové laloky“, a najdeme chybu v parietálním či temporálním laloku (což jsou nejčastější problémy), ale také v oblasti zvané lobus insulae nebo ve frontálním laloku, je na místě podat preparát Cranium.

 

Celý telencephalon je však pokryt mozkovou kůrou, což je velmi zvláštní, specifický orgán. Podstatné je, že mozková kůra se dělí do celé řady okrsků, které ovládají například motoriku, citlivost, řeč,... Na mapách mozkové kůry se můžeme setkat přibližně s dvaceti až pětadvaceti okrsky. K detoxikaci celé mozkové kůry slouží Elemde. Svou roli hraje jak při poruchách imunity, tak při poruchách chování, myšlení, ale bývá dobře využitelný i při poruchách motoriky (například při roztroušené skleróze). Můžeme jej zkrátka využít při mnoha různých poruchách, zkušenosti s ním však budou muset terapeuti teprve získávat.

 

Velmi důležité jsou emocionální struktury ukryté uvnitř mozku, v částech, které nazýváme bazální ganglia, anebo ventriculus lateralis. V části ventriculus lateralis najdeme hippocampus, místo spojované s pocitem stresu. Preparát Streson, který je na toto místo zaměřen, prodělal v posledních měsících velmi bouřlivý vývoj a je velmi účinný. Lze říci, že jej používám u každého klienta. Stres totiž stojí nad všemi ostatními emocionálními poruchami a možná i nad mnohými dalšími obtížemi. Naopak preparát Emoce je použit tam, kde nacházíme ložisko v bazálních gangliích, v části zvané amygdala. Lidé s tímto problémem se vyznačují kolísající emocionalitou, od nadšení po deprese a jiné rozlady. Také tento preparát dostal v posledních měsících mohutný impulz.

 

V těchto částech mozku se nachází také centra pro úzkost (corpus striatum) a centra pro strach (eminentia centralis). Jakmile objevíme mikrobiální ložiska v těchto dvou strukturách, je jasné, že emocionální projevy týkající se strachu a úzkosti budou silné, patologické a nepříjemné. Na řadě je tedy zmínit další novinky, tedy preparát Embase pro strach a preparát Anxinex pro úzkost. Dále vzniká nový preparát pro míchu, Medulon. Tento nervový orgán si zasluhuje vlastní preparát. Není to sice častý problém, ale setkáme-li se s ložisky v míše, což má pro klienta velmi nepříznivé důsledky, nemáme čím zasáhnout. Proto byl vytvořen preparát Medulon, abychom měli skutečně munici pro každý případ. V neposlední řadě budeme mít k dispozici ještě zvlášť preparát pro meningy, Mening, což rovněž není častý preparát, ale opět se setkáváme s lidmi, kteří mají třeba určité bolesti hlavy nebo jiné problémy vycházející z této oblasti (zvláště po v minulosti prodělané meningeální infekci).

 

Tolik letem světem preparáty pro mozek. Znovu upozorňujeme, že podávat tyto preparáty samostatně je možné a v určitých případech může být i účinné, chceme-li však zajistit skutečně dobrou účinnost těchto preparátů, musíme je kombinovat s preparáty pro mateřské orgány. I v těchto preparátech můžeme zaznamenat v poslední době významné a pozitivní změny, a tak je určitě použijeme i u klientů, kteří je v minulosti již dostávali. Uvidíte sami. A možná se přiblížíte až někam k úplnému ideálu hranic mozku.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Novinky v detoxikaci mozku. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2013, č. 4.

 

Kontakt