Preparáty k detoxikaci mozku

16.05.2015 20:10

Pro mozek máme v současné době dva hlavní preparáty, které odstraňují mikrobiální ložiska. Pro oblast telencefala, diencefala a mezencefala používáme Cranium, pro oblast cerebella, pontu a medully oblongaty využíváme preparát Cortex.

Třetím preparátem, který se vztahuje k mozku, je Hypotal, který však řeší pouze mikrobiální ložiska v oblasti hypotalamu. Celkem málo využívaný pro své specifické vlastnosti je preparát Mezeg určený pro gliové buňky centrálního nervového systému. Mozku se samozřejmě dotýkají i další preparáty, které mohou být i velice zásadní.

 

Jen pro úplnost jmenujme detoxikační sestavu pro metabolické poruchy, protože jak kasein, tak gluten poškozují činnost mozku. Těžké kovy a jiné anorganické látky mohou být pro mozek rovněž velmi toxické a v neposlední řadě i organické toxiny jsou pro mozek nebezpečné, a proto nezapomínáme na jejich využití při detoxikaci mozku.

 

Preparát Cranium prochází velmi významný mi změnami a jeho účinnost se prohlubuje. Především detoxikuje všechny mozkové laloky. Nejčastějším problém je lobus parietalis, kde jsou uložena řídící centra pro imunitu. Často rovněž nacházíme ložiska v lobus temporalis, odkud se odehrává realizace elektrických poruch. Tyto poruchy se projevují jako migrény, epilepsie a další záchvatovité poruchy, se kterými se setkáváme, například přechodná slepota, záchvaty astmatu, vegetativní záchvaty, panické stavy apod. Vše, co má záchvatovitý charakter, může mít souvislost právě s lobus temporalis. Vzácněji jsou to ostatní mozkové laloky.

 

Cranium rovněž řeší část mozku zvanou amygdala, kde je uložena emocionální paměť. Porucha amygdaly (tedy přítomnost toxinů) znamená velmi často psychickou nevyrovnanost a malou psychickou odolnost. Mikrobiální ložiska spojujeme s psychickou labilitou. Cranium řeší i mikrobiální zátěže v oblasti diencefala, především epithalamu, což je oblast, která je citlivá na vliv serotoninu, a její toxickou zátěž spojujeme s depresemi. Velmi zásadní je oblast mezencefala. Zde preparát Cranium pracuje především v oblasti formatio reticularis, která se jednoznačně spojuje s pocitem únavy.

 

V mozku však zbývá ještě mnoho dalších oblastí, pro které zatím nemáme detoxikační preparát. Tyto oblasti mohou být velice zásadní. Především bychom jmenovali celou míchu, která patří do centrálního nervového systému. Toxiny v míše mohou způsobovat různé závažné problémy. Pro tuto oblast je preparát Medulon.

 

Významnou oblastí, na kterou jsme se v poslední době zaměřili, je mozková kůra. Mozková kůra přináší problémy především u dětí. Můžeme je spojovat s různými poruchami ve smyslu lehké mozkové dysfunkce, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a vůbec s problematikou učení a motorického neklidu. Rovněž tento preparát je připraven a zatím nemá jméno.

V poslední době byla objevena celá řada nervových center rozhodujících o různých emocionálních projevech, o kterých jsme se v článku zmiňovali (úzkost, agrese, strach, sebepoškození). Ukazuje se, že každý problém je velice rozsáhlý. Dokonce natolik, že by se dalo uvažovat o jednotlivých preparátech pro tyto emocionální oblasti, anebo o spojení všech těchto preparátů do jednoho, aby se dále zbytečně nerozšiřovaly jejich počty.

 

Závěrem doporučujeme, abyste opakovali preparát Cranium a eventuální komplexy, které preparát Cranium obsahují, protože jeho účinnost se posunula řádově o desítky procent. I když je na něm stále co zlepšovat, dnešní preparát nemůže být srovnáván s preparátem, který jsme měli k dispozici před rokem, dvěma, třemi,...

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Preparáty k detoxikaci mozku. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2013, č. 2.

Kontakt