Preparáty pro lepší vitalitu mozku

14.09.2014 18:37

Pro paměť, její zlepšování, eventuálně pro prevenci úbytku paměti nemáme žádné speciální preparáty. Touto problematikou se zabývali již mudrci ve staré čínské civilizaci. Pro císaře byly připraveny preparáty udržující mozek v dobré kondici. Byly to především preparáty a tinktury obsahující ginkgo bilobu a jinan dvoulaločný, kterému se mimochodem daří velmi dobře i v našich podmínkách. Tyto byliny zvyšují prokrvení mozku, čímž mu zajišťují dobrý přísun kyslíku a živin v buňkách.

Císařovi lékaři se snažili především ovlivňovat jídelníček svého pána a rovněž se starali o koloběh energií v jeho organismu, k jehož udržení vymýšleli různá cvičení, masáže a akupunkturu. Těchto zásad bychom se měli držet dodnes, pokud si chceme udržet dobou činnost mozku až do stáří.

 

Jak už jsme zmínili, respektive jak to zmiňovali již naši předkové, kromě stravy je pro náš mozek podstatná také energie, která do něj proudí z pěti základních orgánů. I v těchto orgánech se však energie vytváří z jídla a vzduchu, přičemž je sycena informacemi, které vycházejí z našeho emocionálního světa. Bohužel ze světa, který je uložen v nevědomí, a který můžeme svým vědomím jen málo ovlivňovat. Setkal jsem se s mladou ženou (35 let), která měla celou řadu zdravotních potíží a která na můj dotaz, zda se cítí psychicky v dobré kondici, či nikoliv, odpověděla, že se cítí být psychicky silná. Přestože je velmi citlivá na stres a mnoho věcí ji rozhází, udržuje si dobrou psychickou kondici a na okolí působí jako vyrovnaný člověk. V tomto případě žena pletla dohromady to, co se odehrává uvnitř, a jakým způsobem je ona schopna zevní projevy ovládat. Silná osobnost nemusí dát nic najevo, ale uvnitř ji emocionální problémy budou postupně rozkládat.

 

Proto k základním pěti preparátům, kterými jsou LiverDren, UrinoDren, VelienDren, CorDren a RespiDren, přidáváme emocionální preparáty Streson a Emoce, od kterých budeme očekávat emocionální pomoc. Tu však najdeme již ve zmíněných pěti preparátech, protože každý z těchto orgánů disponuje svou emocionální charakteristikou. Teprve po tomto základě můžeme podat další mozkové preparáty, jako jsou Cranium, Elemde, Cortex. Nesmíme zapomenout také na Mezeg, protože gliové buňky jsou sice pouze buňkami podpůrnými, ale ovlivňují chování neuronů a ukládají důležité látky pro jejich činnost. Mezeg je tedy významným podpůrným preparátem pro fungování celého mozku a zvláště v některých situacích, například po očkování, může sehrát zásadní úlohu. Nakonec to, že se setkáváme se zhoubnými mozkovými nádory, např. astrocytomem, svědčí o tom, že v gliových buňkách se ukládají toxiny, které mají dokonce škodlivý vliv na geny.

 

Od preparátu Elemde budeme očekávat, že nás zbaví ložisek v mozkové kůře. Nikdy však nezapomínejme na to, že tento preparát nemůže stát samostatně! Také preparát Cranium, určený pro mozkové laloky, nemůže být podáván samostatně. Je to preparát závislý na očištění mateřských orgánů, především jater. Podáváním těchto preparátů samostatně (včetně preparátu Cortex), bez podpory mateřských orgánů, dělá většina terapeutů zásadní chybu, již zbavuje tyto preparáty jejich účinku. Bez pomoci energie základních orgánů totiž nemají schopnost trvale očistit příslušné struktury. Nebude-li jejich užívání podpořeno preparátem na očištění mateřského orgánu, jejich účinek nebude buď vůbec žádný, anebo pouze dočasný.

 

Hovoříme-li o očistě mozku a následnému navrácení vitality, neměli bychom zapomínat na mykotoxiny. Ty jsou velmi silným jaterním jedem a jedem způsobujícím genetické mutace. Navíc také jedem nervovým. Při jejich přítomnosti v mozku se výrazně zhoršuje mozková činnost. Proto budou velmi důležité rovněž preparáty PEESDren a EviDren. Ani tyto preparáty nepodáváme samostatně a jako první, ale až po očištění základních orgánů. Očistit mozek bývá velmi obtížné. Vždy je to daleko složitější záležitost než detoxikace ostatních částí organismu.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Preparáty pro lepší vitalitu mozku. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2013, č. 6.

Kontakt