SLEZINA

13.12.2012 22:15

    Na příkladu sleziny si můžeme velmi dobře ukázat, v čem spočívá rozdíl mezi myšlením klasické medicíny a detoxikačními terapiemi. Z hlediska klasické medicíny je slezina orgán, bez něhož lze v dospělosti relativně bez problémů žít. Klasická medicína s ní tedy nespojuje příliš mnoho zdravotních potíží.

    V pentagramu podle čínské medicíny je však slezina jedním z pěti hlavních orgánů, které určují zdraví člověka. Správně fungující slezina, tedy slezina zbavená infekčních ložisek i toxinů ze životního prostředí, je základem obranyschopnosti a vitality organismu.

    Slezina je největší lymfatický orgán v těle člověka. Má zhruba velikost pěsti, tedy rozměr asi jedenáct centimetrů, a tvar kávového zrna. Její hmotnost je okolo 150 g. Nachází se vlevo od žaludku a je uložena v břišní dutině pod bránicí (v tzv. levém hypochondriu), hluboko v těle blízko páteře. Její pozice je vymezena devátým a dvanáctým žebrem.

 

Mezi hlavní funkce sleziny patří:

 • mechanická filtrace erytrocytů (červených krvinek)

 • výroba a skladování krevních buněk

 • zahajování imunitní odpovědi proti cizorodým organismům a jiným antigenům

   

   

 

    Povrch sleziny tvoří vazivové pouzdro (capsula lienalis) s obsahem malého množství hladké svaloviny. Toto vazivové pouzdro je také předmětem našich detoxikačních terapií, zejména pokud jde o detoxikaci od infekčních ložisek. Program pro detoxikaci vazivového pouzdra sleziny je zahrnut v preparátech jako Joalis VelienHelp nebo Joalis VelienDren.

    Ve vnitřní struktuře slezině je možné rozlišit tzv. bílou a červenou pulpu. Bílá pulpa je tvořena drobnými uzlíčky mízní tkáně, které obsahují převážně lymfocyty typu T a typu B. V období nitroděložního vývoje je slezina místem intenzivní krvetvorby, s věkem tato úloha klesá a přesouvá se do kostní dřeně.

    Červenou pulpu tvoří cévy vyplněné červenými krvinkami. Pro krevní plazmu a krevní buňky jsou stěny cév oboustranně prostupné. Tato vlastnost stěn umožňuje likvidaci starých a poškozených erytrocytů. Prostup přes stěny je regulován.

    Jak již bylo v úvodu řečeno, slezina je v klasické medicíně kvůli své zdánlivé nepotřebnosti opomíjena. Oproti tomu filozofie detoxikační medicíny říká, že právě toxiny nacházející se v prostoru sleziny ovlivňují řadu fyziologických procesů i psychických stavů organismu. Detoxikace tohoto orgánu se proto řadí k základním pilířům detoxikačních procedur.

    Podle teorie čínského pentagramu existují podstatné souvislosti mezi jeho primárními a sekundárními orgány. Stav primárního orgánu tedy podstatně ovlivňuje funkce orgánů sekundárních.

    Hlavní sekundární (podřízené) orgány sleziny jsou žaludek a slinivka břišní. K dalším podřízeným anatomickým podrobnostem se řadí zejména lymfatické uzliny, vegetativní nervový systém, hypotalamus, hypofýza, thymus, mandle, dásně, rty, bříška prstů, prsní žlázy a jiné. Chceme-li tedy ovlivnit zdavotní stav těchto tkání, je třeba v první řadě detoxikovat slezinu preparáty Joalis VelienHelp nebo Joalis VelienDren.

    Zdravotní komplikace a životní pocity uvedené v následujícím seznamu indikují disproporce (může se jednat o geneticky podmíněné vady) nebo toxické zatížení sleziny (čím více se zde čtenář "najde", tím více je u něho potřebná očista slezinového okruhu):

 • sklon k častým virovým onemocněním

 • vodnatá rýma

 • bolesti žaludku

 • výsev oparů na rtech nebo jiných částech těla

 • suché, úzké nebo praskající rty

 • praskající koutky úst

 • záněty dásní, paradentóza

 • časté záněty středního ucha

 • svalové slabosti

 • problémy s bříšky prstů

 • vybočené palce na nohou

 • hormonální nerovnováha

 • problémy slinivky břišní

 • sklon k tloustnutí, obezitě

 • diabetes mellitus

 • žaludeční vředy

 • malá citlivost rozpoznávání chuti

 • zvětšená prsa u mužů

 • nepevná prsa u žen

 • sny o jídle

 • sny, ve kterých se člověk propadává, padá nebo je tažen k zemi

 • sny o polích, hlíně, o úrodě

 • neustálé pozpěvování nebo opakování stále stejných melodií

 • neustálé přemýšlení a rozebírání témat

 • vnitřní monology a přípravy "jak co komu říci"

 • přílišná starostlivost

 • hromadění majetku, věcí, peněz

 • neschopnost zbavit se starých věcí

 • a jiné.

 

Zajímavosti o slezině

 • za den proteče slezinou značné množství krve, přibližně 250-300 litrů

 • zvětšení sleziny, tzv. splenomegalie, bývá důsledkem některých infekcí, krevních chorob (leukémií, hemolytických anemií), jaterních chorob, nádorů aj.

 • splenektomie (chirurgické odstranění sleziny) se provádí nejen při poškození sleziny úrazem, ale i při některých chorobách postihujících slezinu
  (např. při některých hemolytických anemií)

 

Na detoxikaci okruhu sleziny použijeme následující preparáty:

 • Joalis VelienHelp, Joalis VelienDren

 • Joalis Antivir

 • Joalis Lymfatex

 • Joalis Emoce, Joalis NoDegen, Joalis EmoDren

 • Joalis ThyreoDren, Joalis Hypotal

 • Joalis Gastex, JoalisPankreaDren

 • Joalis MindHelp, Joalis MindDren, Joalis Cranium

 • Joalis NeuroDren, Joalis Vegeton, Joalis Enternal

 

Zdroj: Jelínek, Vladimír. Slezina. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny, 2009, č. 04.

Ilustrace: www.profimedia.cz

Kontakt