SRDCE

04.02.2013 17:46

Lidé obvykle přicházejí do detoxikační poradny s přáním vyčistit orgány jako játra, plíce či ledviny. Detoxikovat srdce chce jenom málokdo a přitom právě tato očista je tolik potřebná. Problém spočívá v tom, že člověk většinou své tělesné nebo psychické neduhy se srdcem nespojuje. Běžná vyšetření navíc často prokazují, že je srdce v naprostém pořádku, ale z našeho pohledu tomu tak nemusí být. Jistě jste zaznamenali, že v posledních letech zemřelo několik vynikajících vrcholových sportovců přímo na hřišti nebo na střídačce. Všichni bezpochyby měli srdce kompletně vyšetřené, přesto však „něco bylo špatně.

 

Zjistíme-li, že má klient v některé části srdce toxiny, či dokonce infekční ložisko, je vhodné podat příslušné detoxikační preparáty hned v prvních kúrách, především jedná-li se o staršího člověka s typickými a nezaměnitelnými příznaky mikrobiálního ložiska v srdci, tj. například:

 • nadměrné zadýchávání po krátké námaze (např. chůze do schodů)
 • suchý kašel nebo dráždění k němu
 • velké, až nezvladatelné emocionální projevy; člověk si „všechno moc bere k srdci“, rozpláče se i při sebemenší zámince
 • velké změny nálad provázené nespokojeností
 • tlaky na hrudi
 • nadměrná lekavost
 • tachykardie

Detoxikace srdce bývá jedna z „nejpříjemnějších“ – detoxikační projevy doprovázející užívání preparátu většinou nejsou žádné nebo jsou jen velmi mírné a obvykle nastává rychlá úleva od potíží.

Mediastinum (mezihrudí) je prostor v hrudní dutině ohraničený hrudní kostí, páteří, bránicí a plícemi. V tomto prostoru je uloženo – vedle jiných orgánů – také srdce; asi ze dvou třetin je umístěno v levé polovině hrudníku. Před poškozením je srdce chráněno tuhým vazivovým obalem, tzv. perikardem, jehož detoxikace je velmi důležitá zejména pro psychické stavy (je zahrnuta v preparátech CorHelp a CorDren). Perikard je speciálními vazy připoután k hrudní kosti, páteři a dalším součástem hrudní dutiny. Zevnitř jsou stěny srdce vystlány endokardem, který zajišťuje, aby proudící krev nepronikala do vlastní srdeční tkáně (její krevní zásobení je zařízeno jinak – viz. dále). Vlastní zdroj síly představuje srdeční svalovina – myokard, nacházející se mezi perikardem a endokardem. Myokard je zvláštní druh svaloviny s vlastnostmi svalstva příčně pruhovaného (kosterního) i hladkého (útrobního). Na vůli člověka je nezávislý.

 

Lidské srdce má přibližně hmotnost 300 gramů a velikost sevřené pěsti, přičemž mužské srdce je obecně větší než srdce ženské. Skládá se ze čtyř dutin (dvou síní a dvou komor). Pravá síň (atrium dextrum) a pravá komora (ventriculus dexter) tvoří tzv. pravé srdce, zatímco levá síň (atrium sinistrum) a levá komora (ventriculus sinister) vytvářejí srdce levé. Pravá síň a komora jsou odděleny trojcípou chlopní, mezi levou síní a komorou se nachází chlopeň dvojcípá (mitrální). Obě chlopně zabraňují zpětnému toku krve.

 

Pravé srdce spolu s příslušnými cévami tvoří tzv. malý krevní oběh (plicní), zatímco levé srdce zajišťuje velký krevní oběh (tělní). Odkysličená krev z organismu je horní a dolní dutou žílou přiváděna do pravé srdeční síně. Z ní je přes pravou komoru a plicnici (arteria pulmonalis) dopravena do plic, kde je zbavena oxidu uhličitého, okysličena a vrácena zpět do srdce, resp. do jeho levé síně. Odtud se okysličená krev dostává přes levou komoru do aorty a dále do celého organismu.

K samotnému srdečnímu svalu není krev dopravována přímo ze srdce, protože vnitřní tlak i rychlost toku krve by jemnou síť srdečních kapilár potrhaly. Srdce má proto svůj vlastní systém zásobování. Z aorty těsně nad aortální chlopní vystupují dvě věnčité (koronární) tepny, které se postupně větví a vytvářejí jakousi krajkovitou síť po celém povrchu srdce. Jsou-li tyto tepny zaneseny, zhoršuje se prokrvení srdečního svalu. Tento stav nazýváme ischemická choroba srdeční. Při úplném ucpání věnčité tepny dojde k odumření srdeční svaloviny, tzv. infarktu myokardu. Postižené místo se hojí vazivovou jizvou.

 

Činnost srdce je řízena nezávisle na vůli člověka. Přímo ve stěně pravé síně se nachází tzv. sinoatriální uzel, což je shluk specializovaných buněk, které jsou schopné generovat vzruchy. Rytmus srdečních kontrakcí řízený tímto uzlem je zhruba 70 tepů za minutu. Činnost sinoatriálního uzlu je ovlivňována zejm. podněty z kardioregulačního centra v mozkovém kmeni, centrum řízení srdeční činnosti je umístěno v prodloužené míše. Elektrický vzruch je potom přes stěny srdečních síní přiveden do tzv. atrioventrikulárního uzlu, který leží na rozhraní pravé síně a komory, v zadním úseku srdeční přepážky. Atrioventrikulární uzel převádí vzruch ze síně na komory. Zároveň tento vzruch zpomaluje, což umožňuje efektivní stah síní a poté i komor. Vzruch se dále šíří pomocí systému specializovaných vláken.

 

Až doposud jsme se zabývali fyziologickými funkcemi srdce. Podíváme-li se na něj v jiných souvislostech, můžeme k němu přiřadit hořkou chuť, červenou barvu a ze zvukových projevů smích a řeč (nebo obecně vyjadřování člověka).

 

Detoxikaci srdce potřebuje člověk, které mu se zdají OPAKOVANĚ následující typy snů:

 • sny o smrti nebo o mrtvolách
 • sny o ohni
 • sny plné krve
 • sny o kamnech či kotlích, ve kterých hoří oheň
 • sny o lidech, kteří zemřeli
 • velké množství snů

 

Na detoxikaci orgánů okruhu srdce použijeme zejména tyto preparáty:

 • Joalis CorHelp
 • Joalis CorDren
 • Joalis Venaron
 • Joalis VenaHelp
 • Joalis VenaDren
 • Joalis Emoce
 • Joalis NoDegen
 • Joalis MindHelp
 • Joalis Ionyx
 • Joalis Antimetal
 • Joalis Antivex
 • Joalis Grippe viry
 • Joalis NoBacter
 • Joalis EviDren
 • Joalis PEESDren

 

Co jste možná nevěděli:

 • Během embryonálního vývoje vzniká srdce spojením hlavní embryonální žíly a tepny. K tomu dochází již třetí týden po početí. Ve čtvrtém týdnu těhotenství již vzniklá kapsa o velikosti asi jednoho milimetru začíná tepat.

 • Srdce průměrného dospělého člověka přečerpá jedním stahem v klidu asi 60 – 80 mililitrů krve. To je asi 5 – 10 litrů za minutu a 12 000 litrů denně.

 • Síla stěny pravé komory je necelých osm milimetrů. Úkolem levé komory je ale pohánět krev do celého těla, a tak je tloušťka její stěny více než 1,5 centimetru.

 • Srdeční sval na svou výživu spotřebuje pět procent krve, kterou přečerpá. Větší dodávku už vyžaduje pouze mozek.

 • Každý stupeň tělesné teploty navíc přidá 5 – 9 tepů za minutu.

 • Celková délka celého cévního systému se odhaduje na 130 000 kilometrů.

Zdroj: Jelínek, Vladimír. Srdce. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2009, č. 3.

Ilustrace: www.lastura.cz; https://embolie.webnode.cz

Kontakt