Nová teorie toxinů

11.02.2015 19:46

Hlavní skupiny toxinů

  • mikrobiální ložisko
  • chronická infekce
  • střevní toxiny
  • zátěž organickými toxiny
  • zátěž anorganickými toxiny
  • zátěž metabolickými toxiny
  • emocionální toxiny
  • opouzdřené emoce
  • zátěž solí
  • nedostatek vitaminů, minerálů a stopových prvků

 

Mikrobiální ložiska

Odstranění mikrobiálních ložisek je nejsložitější. Jedná se o setkání dvou živých organismů (makroorganismu a mikroorganismu). Mikrobiální ložiska detoxikujeme podle zásad čínského pentagramu. Nejprve odstraňujeme ložisko v mateřských orgánech a teprve pak v tzv. dceřinných orgánech.

Samostatné podávání preparátů s mikrobiálním zaměřením (Spirobor, Chlamydi, Antivex...) NEMÁ při odstraňování infekčních ložisek naprosto žádný efekt.

Mikrobiální ložiska detoxikujeme pomocí preparátů LiverDren, UrinoDren, VelienDren, CorDren, RespiDren a další kombinací s ostatními dreny.

 

Chronické infekce

Jakékoliv mikroorganismy mohou v kterékoli tkáni přežívat ve formě chronické infekce. Jedná se o rozdílné mechanismy, než jaké fungují u mikrobiálních ložisek.

Chronické infekce řešíme pomocí preparátů Spirobor, Antivex, Nobac, Yeast, Chlamydi, Mollicut, Ricketti, Para-para, EnterobacKokplus vždy v kombinaci s preparátem Nodegen.

 

Střevní toxiny

Při poruše složení střevní mikroflóry v kombinaci s rozkládající se potravou vznikají střevní toxiny, které se vstřebávají do krve.

Detoxikace od střevních toxinů probíhá stejným způsobem jako detoxikace chronických infekcí.

 

Organické toxiny

Jedná se o imunokomplexy (komplex antigen-protilátka), mykotoxiny, bakteriální a virové toxiny, ale také přírodní drogy (např. marihuana, kokain) a další toxiny přírodního původu.

Organické toxiny řešíme pomocí preparátů EviDren, PEESDren.

 

Anorganické toxiny

Mezi anorganické toxiny řadíme toxické kovy, průmyslovou chemii, zemědělskou chemii, radioaktivní látky, léky, syntetické drogy, potravinářskou chemii a další.

Anorganické toxiny řešíme pomocí preparátu MindDren.

 

Metabolické toxiny

Metabolickým toxinem se může stát jakákoli potravina - vepřový tuk, maso, mléko (kasein), pšenice (gluten) a další.

Detoxikaci od metabolitů provádíme pomocí preparátů Cortex, Metabex, Metabol.

 

Emocionální toxiny, zátěž stresem, opouzdřené emoce

Emocionální toxiny vznikají jako následek patologických emocionálních pochodů - např. emocionální stres, citová deprivace, potlačené emoce, blokované emoce, poškození stresem, poškození emocemi.

Tento typ toxinů řešíme pomocí preparátů Emoce, Streson, Nodegen, Diamino.

 

Zátěž solí

Sůl není toxická látka, ale pokud se v organismu nachází větší množství soli, než je fyziologická hranice, působí jako toxin. Sůl se nejčastěji hromadí v kloubech a v cévním systému.

Zátěž solí odstraňujeme pomocí preparátu Digest.

 

Nedostatek vitaminů, minerálních látek a stopových prvků

Tento problém řešíme stejně jako zátěž solí, pomocí preparátu Digest.

Kontakt