Tkáně lidského těla

18.11.2012 17:38

Lidský organismus se skládá ze čtyř základních tkání. Jedná se o vazivo, epitel, svalovou a nervovou tkáň.

 

Epitelová tkáň

Epitelová tkáň (krycí tkáň) se skládá z buněk přiléhajících těsně k sobě, mezibuněčné hmoty je málo. Epitelová tkáň je vyživována z hlubších vrstev, protože epitel nemá vlastní krevní zásobení. Epitelová tkáň se dělí podle tvaru (dlaždicový, cylindrický), počtu buněčných vrstev (jednovrstevný, vícevrstevný) nebo hlavních funkcí:

 • krycí, výstelkový epitel - tvoří vnitřní a vnější povrch těla (pokožka, povrch trávicí trubice...)
 • žlázový epitel - tvoří funkční základ žláz s vnitřní i vnější sekrecí
 • resorpční epitel - tvoří vnitřní povrch dutých orgánů
 • smyslový epitel - tvoří sítnici, sluchové buňky

Epitelovou tkáň podle čínské medicíny ovládá slezina.

 

Pojivová tkáň

Pojivová tkáň je složena z buněk, z nichž některé vytváří mezibuněčnou hmotu, které je v pojivu mnoho. Vazivová tkáň má funkci spojovací, opornou a metabolickou. Rozlišujeme tři základní druhy pojiva:

 • vazivová tkáň - dále se dělí na tuhé vazivo (tvoří šlachy, kloubní pouzdra), řídké vazivo (vyplňuje štěrbiny mezi orgány), elastické vazivo (převládají v některých vazech páteře), tukové vazivo (formuje v podkoží a kolem orgánů tukové polštáře, má význam při řízení tělesné teploty a ukládání tuků) a vazivo lymfoidní (je základem mízních uzlin)
 • chrupavka - rozlišujeme hyalinní chrupavku (kryje kloubní povrchy kostí, tvoří chrupavky stěny dýchacích trubic), elastickou chrupavku (tvoří podklad ušního boltce, hrtanové příklopky) a vazivovou chrupavku (vyskytuje se v nitrokloubních a v meziobratlových destičkách)
 • kostní tkáň - je základem kosti

Pojivovou tkáň podle čínské medicíny ovládají játra.

 

 

Svalová tkáň

Hlavním rysem svalové tkáně je schopnost smrštění. Podle stavby, nervového zásobení a funkce rozlišujeme tři druhy svalové tkáně

 • hladká svalová tkáň - skládá se z podlouhlých buněk spojených vazivem, tvoří stěny dutých orgánů nebo svalovo

   

  u vrstvu cév, kontrakci hladké svaloviny nemůžeme ovlivnit vlastní vůlí
 • srdeční svalovina - je specializovaným typem příčně pruhované svalové tkáně, tvoří střední vrstvu srdeční stěny
 • příčně pruhovaná svalová tkáň - tvoří svalstvo končetin, zad, hrudníku, břicha, krku, žvýkací svaly, příčně pruhovaná svalová tkáň je řízena míšními a hlavovými nervy, tudíž ji můžeme ovládat vůlí

Svalovou tkáň podle čínské medicíny ovládá slezina.

 

 

 

Nervová tkáň

Základní vlastností nervové tkáně je schopnost vytvářet, vést a přijímat vzruchy (informace). Základ nervové tkáně tvoří neurony a jejich výběžky. Nervová tkáň tvoří centrální i periferní nervovou soustavu.

Nervovou tkáň podle čínské medicíny ovládají játra.

 

Všechny tkáně lidského těla jsou ovládány pouze dvěma hlavními orgány pentagramu - játry a slezinou. Proto je důležité, mít tyto dva orgány bez infekčních ložisek a zátěží.

 

 

 

 

Zdroj: www.joalis.eu/cs-CZ/vzdelavani/detoxikace-pro-kazdeho; Dylevský, Ivan. Somatologie: učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium, Olomouc: Epava, 2000

Foto: www.asociace-maseru.cz, www.kouzlo-bylin.cz, www.wikiskripta.eu


 

Kontakt