Toxin druhý - Organické toxiny

27.01.2013 13:04

Příčiny chronických nemocí

Existuje jeden velmi závažný způsob, jak mikroorganismy unikají imunitě a je považován za naprosto rozhodující pro vznik chronických zdravotních problémů. Chronické infekce jsou likvidovány imunitním systémem, proto se snaží uniknout.. K tomu využívají hlen. Jeho prostřednictvím se tvoří v různých tkáních a orgánech takzvaná skrytá infekční ložiska. Infekční ložisko vypadá zjednodušeně tak, že uprostřed jsou různé mikroorganismy, a to jak plísně, viry, bakterie, tak i paraziti, okolo je hlen a celý tento útvar je umístěn buď na sliznici, nebo pod ní, ve svalu, v parenchymu, zkrátka v různých tkáních.

Infekční ložisko slouží jako časovaná bomba v našem organismu. Nečeká jen na příležitost, až se budou mikroorganismy moci uvolnit a zahájit své rozmnožování, ale pracuje i v klidovém stavu.

Protože hlavním cílem všech mikroorganismů je rozmnožování a v ložisku je to limitované, přechází na jiný životní režim a začíná produkovat toxin. Ten proniká skrz stěnu ložiska a dostává se do krevního a lymfatického oběhu. Poškozuje především tkáně patřící do okruhu jednotlivých orgánů tak, jak jsou uvedeny v čínském pentagramu, který je a byl základem tradiční čínské medicíny.

Mikrobiální toxin však poškozuje i CNS, a to jeho různé části, které rovněž pevně náleží k jednotlivých orgánových okruhům. Může tak postihnout části mozku, které mají na starosti emocionalitu, a tak se setkáváme například s poškozením té mozkové části, v níž vzniká deprese při úniku toxinu z plic nebo agresivita při úniku toxinu z jater. Poškozuje rovněž tkáně, které řídí imunitní systém. Každý základní orgán má na starosti určitou funkci imunity, a tak si můžeme pamatovat, že plíce mají vztah k té části CNS, která řídí protibakteriální imunitu, slezina prostřednictvím CNS řídí protivirovou imunitu, ledviny protiplísňovou, játra protinádorovou a srdce protiparazitální imunitu.

 

Začíná to v lůně matky

K největším a nejzásadnějším poruchám imunity dochází v nitroděložním vývoji. Nyní si již snad umíte představit, co to znamená infekční ložisko a toxin, který je jím produkován. Jestliže má žena ve vnitřním gynekologickém ústrojí takové ložisko, plod se vyvíjí pod vlivem toxinu. Toxin převážně ovlivňuje vývoj struktur spjatých s imunitním systémem, a to především v těch centrálních.

Pokud se tato poškození spojí s genetickými problémy, vznikají vrozené imunitní poruchy, které jsou v současné době velmi časté. Kdyby byl například vznik alergie závislý pouze na genetice, počet alergiků by zůstával stále stejný. Jejich počet však pronikavě stoupá a podle detoxikační medicíny jsou důvodem stále častěji se vyskytující infekční ložiska v gynekologickém ústrojí žen, které se chystají otěhotnět a porodit.

Stejným způsobem dochází k poruchám imunity ve smyslu jejího oslabení, ale také k autoimunitním poruchám a dalším imunitním potížím. Dítě, které se s tímto defektem narodí, má dvě možnosti. Obě určuje genetika. V lepším případě se problému zbavuje a jeho imunita kvalitně pracuje. V horším případě přetrvávají imunitní poruchy, na něž se váží různé zdravotní potíže spojené s alergií, oslabením obranyschopnosti nebo s takzvanými autoimunitními reakcemi, kdy imunitní systém napadá vlastní tkáň.

Imunita se upravuje s postupujícím věkem, pokud do tohoto procesu nezasáhnout ložiska ve zmíněných základních orgánech. Jestliže se vytvoří ložisko v plicích, ovlivňuje čelní lalok ve velkém mozku, a tím pádem je chybně řízena protibakteriální imunita. Samozřejmě že další poruchy mohou nastat v prováděcích imunitních orgánech, a tak ložiska nebo toxiny v kostní dřeni nebo střevní dysbióza s poškozením Peyerských plaků budou znamenat horší výkonnost imunity.

 

Detoxikace od mikrobiálních toxinů

K detoxikaci organismu od mikrobiálních toxinů se využívá preparát EviDren, který napomáhá odstraňovat z těla poškozující emoce a PEESDren, který detoxikuje organismus od poškození stresem. Tyto preparáty se mohou kombinovat s preparáty Mikrotox a Mykotox.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Kde končí duše a začíná tělo. Praha: Eminent, 2008. ISBN 978-80-7281-352-0.

 

Kontakt