Účinnost preparátů Joalis ověřena klinickou studií

24.11.2012 14:02

Různé problémy s dýchacími cestami jako kašel, rýma, jejich záněty a nachlazení, bolesti na hrudi či dušnost, patří u dětí i dospělých k nejčastějším důvodům návštěvy lékaře. Tyto problémy mohou být součástí i důsledkem různých lékařských diagnóz, jako je alergie, astma, chronické bronchitidy apod. Stále častěji jsou ale příčinou těchto problémů alergie, kterými přibližně trpí třetina dětí.

 

Dýchací ústrojí přijímá potřebný kyslík pro metabolismus z prostředí a vylučuje z těla odpadní oxid uhličitý, a tím snižuje kyselost organismu. Velmi důležitou úlohu má nejen dýchací ústrojí samotné, ale také celý okruh plic, což potvrzuje i čínská medicína. Okruh plic totiž hraje přímo hlavní roli v imunitě organismu proti různým infekčním nákazám. Je to místo styku s vnějším světem, ohraničuje naše vlastní já a tvoří ochrannou bariéru. Většina mikroorganismů je přenášena kapénkově a sliznice dýchacího ústrojí je místo prvního setkání organismu s infekcí, proto jejich kvalita a obranyschopnost má zásadní roli v tom, jestli snadno "chytíme" nějakou nemoc. Celý okruh plic je ale zároveň velmi citlivý na toxiny z vnějšího prostředí, které můžeme nadýchat, jako smog, chemické výpary, těžké kovy, radon, prach, kouření. Velmi poškozující pro okruh plic je klimatizované vnitřní prostředí - tzv. syndrom nezdravých budov.

 

Dýchací ústrojí je velmi často orgánem, na kterém se projevuje problém zvaný alergie. Je to přehnaná a zároveň typově nevhodná imunitní reakce na běžné látky. Tělo je drážděno různými toxiny a infekcemi, chce se jim zbavit a spustí poměrně silnou imunitní reakci, která je bohužel namířená špatným směrem a dochází tak k poškození vlastních tkání alergickým zánětem. K těmto reakcím dochází hlavně ve tkáních, kde je velká kumulace imunitních buněk - sliznice nosu, dýchacího systému, střeva, očí, kůže. V tomto vybuzení imunitního systému hraje roli okruh jater, který může být zatížen různými toxiny a především stresem, potlačenou agresivitou či hněvem. Hněv či stres, pokud nemůže být z různých důvodů ventilován, se promění na agresivitu vůči vlastním tkáním. Určitou roli hraje i genetika, rys zvaný atopie, - vrozená dispozice k přecitlivělosti. Tyto geny má mnoho lidí, ale záleží, zda jsou tyto geny spící nebo jsou aktivovány vnějším prostředím (tzv. epigetické změny). Toto zapnutí je naštěstí reverzibilní, čili vratné a při detoxikaci po odstranění škodlivin z organismu dojde opět k jejich vypnutí. Při alergii nejprve dochází k tzv. senzibilaci, kdy vychýlení imunity umožní lymfocytům B vytvořit protilátky IgE, kterých je normálně v organismu velmi nízká koncentrace. Navážou se ve sliznicích na imunitní buńky a čekají na další setkání s alergenem. Alergen pomocí těchto IgE protilátek aktivuje imunitní buňky, uvolní se histamin a heparin, který způsobí vazodilataci cév, otoky, svědivost, stahuje dýchací cesty a na sliznicích vzniká větší množství hlenu. Zahleněním se poškozuje se řasinkový epitel, který má sliznice očišťovat. Tím dochází k častým, opakovaným infekcím dýchacích cest, začne vznikat chronický, trvalý zánět, dochází ke změnám ve tkáni, fibróze a vniká astma. Dochází také ke změnám v dýchacích cestách a v plicích, snižuje se vitální kapacita plic (objem výměny vzduchu - základní ukazatel funkčnosti) a objem plic (celková kapacita plic je ovlivněna záněty a ložisky).

 

Z dvanáctiletých zkušeností víme, že detoxikace informačními preparáty řeší komplexně příčiny a velmi výrazně dokáže pomoci, proto byla zadána preklinická (malá) studie na účinnost preparátů. Studie se účastnilo celkem 72 pacientů a 5 center v celé České republice. Průměrný věk pacientů byl 9,2 let, průměrně měli obtíže 4,7 let. Klienti, léčeni klasickými léčebnými postupy pro alergické potíže, dýchací a astmatické potíže, užívali jako doplněk stravy přípravky Bambi Analerg (Joalis Analerg) či Bambi Bronchi (Joalis Pulmo), popř. jejich kombinaci. Data byla získávána v průběhu jednoho roku během celkem tří návštěv u lékaře. Hodnocení účinnosti bylo provedeno jednorázově lékařem i klientem. Jednalo se o vyšetření IgE, měření objemu plic a vitální kapacity plic, prováděné lékařem. Dále se jednalo o počet astmatických záchvatů a počet alergických obtíží zaznamenávaných klientem. Údaje získané touto neintervenční observační studií přinesly informace o pozitivním účinku sledovaných přípravků Joalis Bambi a o jejich bezpečnosti.

 

Závěr studie:

Účinnost byla potvrzena ve všech sledovaných parametrech, počet všech parametrů ve sledovaném období poklesl.

Parametry hodnocené lékařem:

  • pokles hladiny IgE
  • nárůst hodnot při spirometrickém vyšetření objemu plic
  • nárůst vitální kapacity plic při spirometrickém vyšetření

Studie potvrdila, čím jsme si jisti již dlouhou dobu - detoxikace informačními preparáty Joalis velmi výrazně pomáhá při alergiích, astmatem a dalších problémech. Je to první krůček k uznání alternativní léčby chronických problémů všeho druhu. Vkládáme velké úsilí do osvěty nejen laiků, ale i lékařů. I proto byl spuštěn webový portál Bambiklub, který má za úkol osvětu v oblasti zdraví dětí a obsahuje i alternativně zaměřenou poradnu. V současné době je v běhu výuka metody detoxikace, alternativních postupů v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Je to cyklus 5 seminářů rozdělený do dvou částí. Momentálně jsou pravidelně otevírány nové cykly v Praze, Brně a Ostravě.

 

Metoda CIC - kontrolované a řízené vnitřní očisty Vám pomůže poznat, které konkrétní toxiny a které orgány a nezvládnuté emoce se na přecitlivělé imunitě podílejí, pomůže je z těla odstranit a v podvědomí zpracovat, imunitu zklidnit a zbavit se široké škály problémů.

 

 

   Zdroj: Vilánková, Marie: Účinnost preparátů Joalis ověřena klinickou studií. Dostupné z: www.zena-in.cz

 

Kontakt