Vitavite, Vitatone

14.07.2013 15:34

Originální preparáty, které zatím nemají v celém výrobním detoxikačním programu firmy Joalis obdoby, se nazývají Vitavite a Vitatone. Jsou to vitaminové preparáty kombinované s informační detoxikační složkou.

Preparát Vitavite obsahuje koenzym Q10, tokoferol (vitamin E), pyridoxin (vitamin B6), thiamin (vitamin B1), kyselinu listovou a kyanokobalamin (vitamin B12). Preparát Vitatone obsahuje acidum ascorbicum (vitamin C), karnitin, acidum pantotheticum (B5), α-tokoferol (vitamin E), niacin (vitamin B3), PABA, riboflavin (vitamin B2), retinol (vitamin A), biotin (vitamin H), vitamin K a cholekalciferol (vitamin D3).

 

Vitaminy jsou po mnoho let velice užívanou látkou, a to především ženami – pravidelně vitaminy užívá asi 60 % žen, zatímco u mužů je to pouze 40 %. Vitaminy přišly do všeobecného povědomí díky řadě prací ze Spojených států. Tam se v 50. letech objevila řada publikací, ve kterých se autoři domnívali, že prostřednictvím vitaminů půjde léčit všechno. V evropských zemích má obrovskou popularitu především vitamin C, díky nositeli Nobelovy ceny doktoru Paulingovi, který užíval obrovské dávky vitaminu C – pro zajímavost až 20 g denně – a užívání vitaminu C dával do souvislosti se svým dlouhým věkem.

Lidé si spojují slovo „vitamin“ právě s vitaminem C; škála vitaminů je však rozhodně širší, než se většina lidí domnívá. Proto i škála potravin, které vitaminy do organismu přinášejí, musí být velmi rozmanitá, a to od ovoce a zeleniny přes obilné výrobky až po mase.

 

Při cestě vitaminů ke tkáni, k buňce, která vitaminy nezbytně potřebuje pro svoji látkovou výměnu i pro produkty, které v ní vznikají, může nastat několik překážek. První překážkou je nedostatek vitaminů ve stravě, což se v historii opakovaně stávalo. Jako příklad můžeme uvést vitamin C v souvislosti s kurdějemi (především při námořních plavbách, kdy byl nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny), ale také niacin, vitamin B3, který se ztrácel při vymílání obilí a jehož nedostatek pak způsoboval těžké kožní a nervové poruchy. Při rozpoznání nedostatku tohoto vitaminu se podle dobových pramenů dostala z psychiatrických léčeben polovina nemocných, protože jejich nemoc vznikala právě v důsledku nedostatku tohoto vitaminu v potravě.

 

Další překážkou je vstřebávání vitaminů ve střevech. Vstřebávání může být zhoršeno záněty a těžkou dysbiózou. Nejsložitější vstřebávání máme u vitaminu B12, neboť k jeho průchodu přes střevní stěnu je zapotřebí tzv. vnitřního faktoru, který se vyskytuje ve slinách a v žaludečních šťávách. Vzhledem k malému prosliňování potravy při současném uspěchaném způsobu života zůstává hlavním faktorem tzv. žaludeční vnitřní faktor, který však při zánětech žaludku nefunguje. Proto celá řada lidí není schopna vstřebat vitamin B12, a ten se aplikuje převážně infekčně.

 

Třetí, a pro nás nejdůležitější překážkou je využití vitaminů jednotlivými buňkami. Přísun vitaminů do buňky je přísně regulován potřebou vitaminů a není stereotypně stejný. Také buňka nepůsobí jako houba, která by nasávala vitaminy z prostředí tak, jak v ní ubývají. Je to velmi přesně regulovaná činnost a právě tato regulace bývá vlivem toxinů zásadním způsobem narušena. S nedostatkem vitaminů se u svých klientů setkáváme zcela pravidelně, a to především u lidí ve středním a vyšším věku. Ve vyšším věku může nedostatek vitaminů způsobovat i závažné problémy, a tak se setkáváme se šeroslepostí, s krvácivostí, s křehkostí žilní stěny, se špatnou funkcí nervových buněk s následnými psychickými problémy, se zhoršující se pamětí a soustředěností, ale také se špatně fungujícím periferním nervovým systémem a s mnoha dalšími potížemi.

 

Při výzkumu problematiky vitaminů jsme prokázali, že nejčastěji se vyskytující překážkou je právě využití vitaminů tkáněmi. Detoxikační medicína dokáže zasáhnout i do vstřebávacího procesu, ale v preparátech Vitavite a Vitatone se řeší právě zmíněný problém využití vitaminů jednotlivými buňkami a tkáněmi. V tom spočívá originalita těchto preparátů, neboť jsou kombinované. Maximální dávky vitaminů pro den podle stávajících českých norem, ale především informační složka umožní dokonalé využití vitaminové nabídky.

 

O nedostatku vitaminů se můžeme přesvědčit v EAM programu, kde jsou jednotlivé vitaminy uvedeny, a tak můžeme nejen stanovit přesně nedostatek konkrétních vitaminů, ale i v obecných příčinách nemoci diagnostikovat nedostatek vitaminů jako celek. Při řadě zdravotních problémů se s tímto nedostatkem setkáváme naprosto univerzálně, jako např. při poruše metabolismu glutenu. Preparáty Vitavite a Vitatone je však možno užívat i bez tohoto diagnostického průkazu. Během našeho sledování klienti konstatovali při užívání těchto preparátů zvýšenou vitalitu, odolnost vůči infekci a zlepšení psychické kondice. Věrným uživatelem těchto vitaminů je např. zpěvák Petr Kolář, který je považuje za svou drogu v pozitivním slova smyslu.

 

U preparátů Vitavite a Vitatone nebudeme vyjmenovávat konkrétní zdravotní problémy. Tyto preparáty jsou však nezbytným doplňkem celého detoxikačního procesu, protože při nedostatku vitaminů přestávají metabolické, enzymatické, hormonální a jiné procesy probíhat v ideální kvalitě, což ale pro detoxikaci každá tkáň potřebuje. Také gen se stává při nedostatku vitaminů zranitelnějším.

Ani přesycení organismu různými vitaminovými přípravky nepřináší potřebný efekt, jestliže nezajistíme využití této nabídky jednotlivými buňkami.

Myslím, že preparáty Vitavite a Vitatone se stanou nejužívanějšími preparáty v detoxikačním procesu, protože lidé mají k vitaminům dlouhodobě pozitivní vztah a také proto, že my můžeme prokázat, že tyto vitaminy podáváme naprosto smysluplně a sofistikovaně. Preparáty Vitavite a Vitatone jsou také jedny z mála vitaminových preparátů ve světě, které jsou v tekuté formě, poněvadž výroba tekutých preparátů je podstatně komplikovanější než výroba preparátů tabletovaných. Pro naše využití však byla tekutá forma prakticky nezbytná.

 

Myslím, že preparáty Vitavite a Vitatone najdou velkou odezvu nejen u klientů, ale i u detoxikačních terapeutů samotných, protože stres, který často prožívají, zvyšuje spotřebu vitaminů a uhradit je nebývá vždy jednoduché. Preparáty Vitavite a Vitatone výrazně rozšíří škálu možností detoxikačního terapeuta. Delší a namáhavější cesta k cíli nemusí být příjemná, ale ve svém důsledku je daleko smysluplnější a ziskovější. Nikoliv však pro farmaceutické firmy, nýbrž pro člověka samotného.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Vitavite, Vitatone. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2008, č. 5.

Kontakt