Výsledky pilotní studie přípravků Joalis Bambi Bronchi a Joalis Bambi Analerg

13.02.2015 21:00

Na základě studie, kterou vypracovalo koordinační a statistické centrum v DSC Services, s.r.o., v Tišnově, bylo zjištěno, že potravinové doplňky Joalis Bambi Analerg a Joalis Bambi Bronchi mohou být vhodným doplňkem klasické antialergické léčby, jejíž efekt mohou ještě zvýrazňovat.

 

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Celková prevalence astmatu v ČR se odhaduje na více než 5 %. V dětské populaci již prevalence přesáhla 10 %. Úmrtnost na astma je v ČR tradičně nízká a v posledních letech kolísá kolem 1/100 000 obyvatel. Zvýšené riziko vzniku astmatu je v rodinách, kde se vyskytují alergická onemocnění, především alergická rýma.

 

Potravinové doplňky Joalis Bambi Analerg a Joalis Bambi Bronchi mohou být vhodným doplňkem klasické antialergické léčby, jejíž efekt mohou ještě zvýrazňovat. Pacienti léčení klasickými léčebnými postupy pro dýchací a astmatické potíže, popř. i alergické potíže, užívali jako doplněk stravy přípravek Joalis Bambi Bronchi v kombinaci s Joalis Bambi Analerg. Do studie byli zařazení pacienti s astmatem 1. – 3. stupně.

 

V této studii byla vyhodnocena data celkem 91 pacientů, užívajících přípravky Joalis Bambi Bronchi a Joalis Bambi Analerg. Cílem studie bylo ověřit účinnost a bezpečnosti léčby v podmínkách běžné klinické praxe.

 

Účinnost přípravků Joalis Bambi byla potvrzena v experimentální skupině pacientů ve všech sledovaných parametrech ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo. U parametrů hodnocených lékařem se jednalo o pokles hladiny IgE, nárůst hodnot při spirometrickém vyšetření objemu plic, nárůst vitální kapacity plic při spirometrickém vyšetření i jednovteřinová vitální kapacita plic FEV1. V průběhu studie klesal také počet astmatických záchvatů a počet dnů s alergickými problémy zaznamenaných denně pacienty. Stejně tak i na vizuální analogové stupnici zaznamenali pacienti ve studii během užívání přípravků Joalis Bambi zlepšení jejich stavu.

 

Výsledky této pilotní studie poukázaly na jednoznačný trend, že pokles hladiny IgE a nárůst hodnot při spirometrickém vyšetření plic u experimentální skupiny pacientů, ve srovnání s kontrolní skupinou užívající placebo, byl zřetelnější a pohyboval se mezi 16 – 79 % ve prospěch experimentální skupiny pacientů.

 

Analýza bezpečnosti neprokázala nežádoucí příhodu ani nežádoucí účinek, ani podezření na ně. Během užívání přípravků Joalis Bambi Bronchi a Joalis Bambi Analerg se u žádného pacienta nežádoucí příhoda ani nežádoucí účinek neobjevil.

 

Statistik: Mgr. Zuzana Šlégrová

Zprávu schválil: RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.

zdroj: josefjonas.blog.cz

Kontakt

Mgr. Ivana Pivoňková Poradce pro detoxikaci organismu Letovice
777 906 344 pivonkovaivana@seznam.cz