Výsledky studie preparátů Joalis

21.11.2014 21:16

Výsledky studie preparátů Joalis LiverDren a Joalis Achol

Na základě studie, kterou vypracovalo koordinační a statistické centrum v DSC Services, s.r.o., v Tišnově, bylo zjištěno, že potravinové doplňky Joalis LiverDren a Joalis Achol mohou být vhodným doplňkem klasické léčby na snížení hladiny cholesterolu v krvi, jejíž efekt mohou ještě zvýrazňovat. Jedná se o komplexy s obsahem rostlinných výluhů příznivě působící na hladinu cholesterolu v krvi.

 

Cílem pilotní studie Joalis bylo zjistit účinnost přípravků Joalis na snížení hladiny cholesterolu v krvi u pacientů s hypercholesterolémií léčených v souladu s guidelines ČLS JEP a také ověřit účinnost a bezpečnost léčby v podmínkách běžné klinické praxe.

 

V této studii byla vyhodnocena data celkem 50 pacientů užívajících přípravky Joalis LiverDren a Joalis Achol.

Účinnost přípravků Joalis byla potvrzena v experimentální skupině pacientů ve sledovaných parametrech hladin celkového cholesterolu a LDL ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo.

 

Výsledky této pilotní studie poukázaly na jednoznačný trend vyššího poklesu hladiny celkového cholesterolu a LDL o 20-120 % u experimentální skupiny pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou. Takový trend naznačuje, že při pokračování studie po vytvoření nového designu studie bude skutečná účinnost kombinovaného užívání přípravků Joalis LiverDren a Joalis Achol na snížení hladiny celkového cholesterolu a LDL prokázána.

 

Analýza bezpečnosti neprokázala žádnou nežádoucí příhodu ani nežádoucí účinek, ani podezření na ně. Během užívání přípravků Joalis LiverDren a Joalis Achol se u žádného pacienta nežádoucí příhoda ani nežádoucí účinek neobjevil.

 

Statistik: Mgr. Zuzana Šlégrová

Zprávu schválil: RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.

 

Zdroj: josefjonas.blog.cz

Kontakt

Mgr. Ivana Pivoňková Poradce pro detoxikaci organismu Letovice
777 906 344 pivonkovaivana@seznam.cz