Zlatý fond detoxikace

07.03.2016 18:29

Povinností této rubriky je informovat o novinkách, ale také o preparátech, které se již dlouho používají. Většině lidí není známo, jaké od nich mohou čekat účinky.

Největší novinkou poslední doby je preparát Mikrotox. Vím, že si někteří z vás vzpomenou, že jste tento preparát znali již před deseti nebo patnácti roky a že tedy nemůže jít o novinku. Od počátku detoxikace jsem se domníval, že tento preparát je nadbytečný a že ho v zásadě nemá smysl používat. Tímto preparátem bychom totiž měli odstraňovat mikrobiální toxiny, tedy toxiny, které vylučují mikroorganismy. Domníval jsem se, že mikrobiální toxiny zmizí zároveň s mikroorganismy a že tedy není potřeba používat další přípravek pro jejich vyloučení.

 

 

 

Chronické obtíže a jejich řešení

Věnoval jsem se velké úsilí likvidaci mikroorganismů a zcela jsem přehlížel mikrobiální toxiny, ačkoli jsou známy jak mikrobiologům, tak také nám, terapeutům. Když jsem dosáhl velmi dobrých, ba výtečných výsledků při likvidaci mikroorganismů, které se v organismu vyskytují ve formě mikrobiálních ložisek, či ve formě akutních nebo chronických infekcí, mohl jsem si myslet, že hlavní úkol byl splněn. Jaké bylo mé překvapení, když po odstranění organických i anorganických toxinů a různých mikroorganismů nadále přetrvávaly chronické obtíže, které měly stejný charakter, jako když byla tkáň zatížena.

 

Zaměřil jsem se tedy na mikrobiální toxin. Jelikož znalosti detoxikace za dvacet let praxe a výzkumu značně pokročily, mohl jsem si dovolit zkoumat, jak mikrobiální toxin definitivně odstranit. Přístroj EAV jasně signalizoval, že ve tkáních přetrvává. V průběhu života, především v jeho stresových obdobích života, se v našem organismu usídlují a opevňují různé mikroorganismy. Ty mohou být likvidovány imunitním systémem a antibiotiky, anebo mohou přežít všechny útoky a být zničeny pomocí detoxikačních preparátů Joalis. Ale v průběhu své existence vylučují do tkáně toxiny, které simulují zánětlivé stavy, stejně tak jako to dělají mikroorganismy. Ukázalo se, že je to nesmírně důležitý toxin, jehož odstranění nám do detoxikační mozaiky chybí.

 

Využil jsem proto dosud registrovaného Mikrotoxu a zaměřil jsem se na způsob odstraňování těchto toxinů. Myslím, že nebylo obtížné přijít na složení účinného preparátu. Při sledování, jaké organismy nejčastěji mikrobiální toxin po sobě v tkáních zanechávají, jsem narazil hlavně na salmonely, ale také neisserie, streptokoky, stafylokoky, ale i listerie, leptospiry, pseudomonad aeruginoza, chlamydie, borelie, viry i plísně. Dokonce jsem se musel vrátit zpátky ke znalostem z konce devadesátých let minulého století, kdy jsem podával preparáty z německé firmy Sanum vyrobené podle závěrů Dr. Güntera Enderleina. Preparátům a plísním jsem se blíže věnoval v knize Tajenky života. Dva základní přípravky firmy Sanum byly Nigersan a Mukokel a týkaly se dvou plísní – aspergilus niger a mucor racemosus, jež Enderlein pokládal za základ veškerých nemocí. Nejsem takový optimista, především proto, že se mi dané plísně nedařilo identifikovat jako toxin. Posléze jsem však dokázal toxiny aspergillu a mucoru identifikovat v tkáních většiny klientů, kteří mne navštěvují.

 

Najděte je a zničte

Není výjimkou setkat se s toxiny rodu mollicutes i anaerobními mikroorganismy. Pokud se chcete sami přesvědčit, můžete si v počítači vyhledat pojem mikrobiální toxin a ručička přístroje vám klesne z 80 na 60. Mikrobiální toxin necháte v aktivním poli a přidáváte jednotlivé rody mikroorganismů. Tam, kde se nachází mikroorganismus, který toxin vyloučil (resp. kde se nachází zmíněný toxin), tam se ručička vrátí zpět k 80. Bude možná ještě několik týdnů trvat, než preparát bude definitivní, ale již teď mohu hovořit o velmi zajímavém přípravku. Doplňuje preparáty, které jsou dnes základem detoxikace – Emoce a Streson.

 

Čtvrtým preparátem, o kterém již mnoho detoxikačních terapeutů a zájemců ví, je Decitox, založený na principu miasma, jejž popsal již Samuel Hahnemann. Řada slavných lékařů v minulosti hovořila o jakýchsi zátěžích, které se táhly generacemi a které nebylo možné identifikovat s genetickými vadami. Bylo na ně možné použít něco, s čím dnes konvenční medicína vůbec nepracuje, ale o čem mi vyprávěla již moje babička narozená v 19. století. Říkala mi, že určité rodové zátěže se v dalších generacích mohou zesilovat a nejvyšší intenzity dosahují v generaci sedmé. Pak se prý opět zeslabují. Nevím, zda šlo o lidovou pověru, nebo o moudro, které musíme brát vážně, ale odpovídají pojmu miasma. Uchopil jsem problém jinak, než to udělal Hahnemann, a proto nerozlišujeme různé typ miasmat, ale princip této tendence je stejný. Dnes víme, že Decitox pomáhá uvolňovat chronicky působící mikroorganismy v různých tkáních.

 

Důležitý a nezbytný je i pátý preparát – Supertox. Vnikl na základě analýzy postupů lidové medicíny, která se soustředila na tři kroky detoxikace. Prvním krokem bylo otevření pevností, ve kterých se v organismu toxiny skrývají. Většinou mají charakter emocí a stresu a my je dnes dokážeme velmi rychle rozbíjet. Druhým krokem je vyloučení toxinů z tkání, právě k tomu slouží Supertox. Toxiny se dostávají do drenážních orgánů, kterými jsou ledviny, střeva, kůže, plíce; resp. se dostávají do tekutin, které se v těchto orgánech vyskytují, tzn. do hlenu, slin, potu, moči či stolice. Mohou se vylučovat i slzami a tím drážní oči, ve kterých vznikají záněty.

 

Zlatý fond detoxikace

Otázka drenážních preparátů je otázkou, o které se zmíníme příště. Nyní máme k dispozici Zlatý fond detoxikace: Emoce, Streson, Decitox, Mikrotox a Supertox. Preparáty se již blíží holistickému ideálu – tak, jak jsem si detoxikaci vždy představoval. Možná, že jsou konečnou verzí, protože lidský život není tak dlouhý, aby v jeho průběhu člověk vše objevil. A možná, že se jimi uzavře také jedna kapitola detoxikace a tvůrčí cesta jednoho člověka. Nic není jisté a nic není definitivní.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Zlatý fond detoxikace. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2015, č. 6.

 

Kontakt